Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΣΜΟΣ » Έναρξη ισχύος των νέων κανόνων για την προστασία πληροφοριοδοτών δημοσίου συμφέροντος
Έναρξη ισχύος των νέων κανόνων για την προστασία πληροφοριοδοτών δημοσίου συμφέροντος

Έναρξη ισχύος των νέων κανόνων για την προστασία πληροφοριοδοτών δημοσίου συμφέροντος

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την έναρξη ισχύος της οδηγίας για την των πληροφοριοδοτών δημοσίου συμφέροντος στην . Η εν λόγω οδηγία θα εξασφαλίσει υψηλού επιπέδου για τους πληροφοριοδότες δημοσίου συμφέροντος που αναφέρουν του ενωσιακού δικαίου, ορίζοντας νέα πρότυπα σε επίπεδο .

Η Βιέρα ιούροβα, αρμόδια για τις Αξίες και τη Διαφάνεια, δήλωσε σχετικά: «Οι πληροφοριοδότες δημοσίου συμφέροντος είναι γενναίοι άνθρωποι που αποφασίζουν να αποκαλύψουν παράνομες δραστηριότητες. —συχνά με κίνδυνο της σταδιοδρομίας και του βιοπορισμού τους— προκειμένου να προστατεύσουν το κοινό από παράνομες δραστηριότητες. Αξίζουν αναγνώριση και προστασία για τις γενναίες πράξεις τους. Καλώ τα κράτη μέλη να μεταφέρουν τους νέους κανόνες στην έννομη τάξη τους χωρίς καθυστέρηση.»

Τα κράτη μέλη έχουν στη διάθεσή τους δύο έτη από σήμερα για να μεταφέρουν τους κανόνες στην εθνική τους νομοθεσία.

Η νέα οδηγία καθορίζει υψηλά πρότυπα προστασίας σε επίπεδο ΕΕ και καλύπτει πολλούς βασικούς τομείς του ενωσιακού δικαίου, από την της νομιμος εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την προστασία των δεδομένων έως την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, την ασφάλεια των τροφίμων και των προϊόντων, τη δημόσια , την προστασία του περιβάλλοντος και την πυρηνική ασφάλεια.

Η Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη μέλη, κατά τη μεταφορά της οδηγίας, να επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογής της και σε άλλους τομείς, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό πλαίσιο σε εθνικό επίπεδο.

"Αλιεύοντας" την είδηση