Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΣΜΟΣ » ΕΕ και Mercosur κατέληξαν σε εμπορική συμφωνία
ΕΕ και Mercosur κατέληξαν σε εμπορική συμφωνία

ΕΕ και Mercosur κατέληξαν σε εμπορική συμφωνία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Mercosur κατέληξαν την Παρασκευή 28 Ιουνίου σε πολιτική συμφωνία για μια φιλόδοξη, ισορροπημένη και συνολική εμπορική συμφωνία. Το νέο εμπορικό πλαίσιο —μέρος μιας ευρύτερης συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των δύο περιοχών— θα εδραιώσει μια στρατηγική πολιτική και οικονομική εταιρική σχέση και θα δημιουργήσει και για τις δύο πλευρές σημαντικές ευκαιρίες για βιώσιμη ανάπτυξη, με σεβασμό στο περιβάλλον και διασφάλιση των συμφερόντων των καταναλωτών της ΕΕ και των ευαίσθητων οικονομικών της τομέων.
Η ΕΕ είναι ο πρώτος σημαντικός εταίρος που συνάπτει εμπορική συμφωνία με τη Mercosur, μια ομάδα χωρών που περιλαμβάνει την Αργεντινή, τη , την Παραγουάη και την Ουρουγουάη. Η συμφωνία που συνήφθη θα καλύψει πληθυσμό 780 εκατομμυρίων ατόμων και θα παγιώσει τις στενές πολιτικές και οικονομικές μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Mercosur. Η συμφωνία αποτυπώνει τη σαφή δέσμευση αμφότερων των περιοχών στο διεθνές εμπόριο που βασίζεται σε κανόνες και θα δώσει στις ευρωπαϊκές εταιρείες σημαντικό προβάδισμα σε μια αγορά με τεράστιο οικονομικό δυναμικό. Θα προωθήσει τις σημαντικές οικονομικές μεταρρυθμίσεις και τις προσπάθειες εκσυγχρονισμού που βρίσκονται σε εξέλιξη στις χώρες της Mercosur. Η συμφωνία ενστερνίζεται τα υψηλότερα πρότυπα όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων και την προστασία των καταναλωτών, καθώς επίσης την αρχή της πρόληψης για την ασφάλεια των τροφίμων και τους περιβαλλοντικούς κανόνες, και περιέχει συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τα εργασιακά δικαιώματα και την προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα και των συναφών κανόνων επιβολής.
Κύρια χαρακτηριστικά της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Mercosur
Η διαπεριφερειακή συμφωνία ΕΕ-Mercosur θα εξαλείψει το μεγαλύτερο μέρος των δασμών στις εξαγωγές της ΕΕ προς τη Mercosur και θα καταστήσει τις εταιρείες της ΕΕ πιο ανταγωνιστικές, καθώς θα τις απαλλάξει από δασμούς ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως.

 

  • Όσον αφορά τους βιομηχανικούς τομείς της ΕΕ, η συμφωνία θα συμβάλει στην τόνωση των εξαγωγών ενωσιακών προϊόντων που αντιμετωπίζουν μέχρι σήμερα υψηλούς και, μερικές φορές, απαγορευτικούς δασμούς. Στα προϊόντα αυτά περιλαμβάνονται τα αυτοκίνητα (δασμός 35%), τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων (14-18%), τα μηχανήματα (14-20%), τα χημικά προϊόντα (έως 18%), τα φαρμακευτικά προϊόντα (έως 14%), τα είδη ένδυσης και υπόδησης (35%) ή τα πλεκτά υφάσματα (26%).
  • Ο τομέας των γεωργικών προϊόντων ς της ΕΕ θα επωφεληθεί από τη μείωση των υφιστάμενων υψηλών δασμών που επιβάλλει η Mercosur στα εξαγωγικά προϊόντα της ΕΕ, και συγκεκριμένα στις σοκολάτες και τα είδη ζαχαροπλαστικής (20%), τα κρασιά (27%), τα οινοπνευματώδη ποτά (20-35%) και τα (20 έως 35%). Η συμφωνία θα προβλέπει επίσης την άνευ δασμών πρόσβαση, με την επιφύλαξη ποσοστώσεων, για τα γαλακτοκομικά προϊόντα της ΕΕ (σημερινός δασμολογικός συντελεστής 28%), ιδίως για τα τυριά.

 

Οι χώρες της Mercosur θα θεσπίσουν επίσης νομικές εγγυήσεις που θα προστατεύουν από τις απομιμήσεις 357 ευρωπαϊκά προϊόντα ς και ποτά υψηλής ποιότητας που αναγνωρίζονται ωςγεωγραφικές ενδείξεις, όπως είναι το Tiroler Speck (Αυστρία), το Fromage de Herve (Βέλγιο), η Münchener Bier (Γερμανία), το Comté (Γαλλία), το Prosciutto di Parma (Ιταλία), η Polska Wódka(Πολωνία), το Queijo SJorge (Πορτογαλία), το Tokaji (Ουγγαρία) ή το Jabugo (Ισπανία).
Η συμφωνία θα ανοίξει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες στη Mercosur για τις εταιρείες της ΕΕ που πωλούν προϊόντα στο πλαίσιο κρατικών συμβάσεων, καθώς και σε παρόχους υπηρεσιών στους τομείς της τεχνολογίας των πληροφοριών, των τηλεπικοινωνιών και των μεταφορών, μεταξύ άλλων. Θα απλοποιήσει τους συνοριακούς ελέγχους, θα μειώσει τη γραφειοκρατία και θα περιορίσει τη χρήση εξαγωγικών φόρων από τις χώρες της Mercosur. Οι μικρότερες εταιρείες και των δύο πλευρών θα ωφεληθούν επίσης χάρη σε μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα παρέχει εύκολη πρόσβαση σε όλες τις σχετικές πληροφορίες.
Πέραν του ότι παρέχει σημαντικά οικονομικά οφέλη, η συμφωνία προάγει επίσης υψηλά πρότυπα. Η ΕΕ και η Mercosur δεσμεύονται να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τη συμφωνία του Παρισιού για την αλλαγή του κλίματος. Ένα ειδικό κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη θα καλύψει θέματα όπως η βιώσιμη διαχείριση και διατήρηση των δασών, ο σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζομένων και η προώθηση της υπεύθυνης επιχειρηματικής συμπεριφοράς. Παρέχει επίσης στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ενεργό ρόλο στην παρακολούθηση της εφαρμογής της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν κοινωνικών και περιβαλλοντικών ανησυχιών καθώς και ανησυχιών για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η συμφωνία θα δημιουργήσει επίσης ένα νέο φόρουμ στενής συνεργασίας για μια πιο βιώσιμη προσέγγιση της γεωργίας, ενώ, στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου που θα αναπτυχθεί βάσει της συμφωνίας σύνδεσης, θα αντιμετωπιστούν ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα των αυτοχθόνων κοινοτήτων. Η συμφωνία διασφαλίζει επίσης το δικαίωμα της ΕΕ και της Mercosur να προβαίνουν σε ρυθμίσεις προς το συμφέρον και διατηρεί το δικαίωμά τους να οργανώνουν τις δημόσιες υπηρεσίες τους με τον τρόπο που κρίνουν κατάλληλο.
Τα ενωσιακά πρότυπα ασφάλειας των τροφίμων θα παραμείνουν αμετάβλητα και όλες οι εισαγωγές θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα αυστηρά πρότυπα της ΕΕ, όπως συμβαίνει σήμερα. Οι συμφωνηθείσες διατάξεις για την ασφάλεια των τροφίμων και την υγεία των ζώων και των φυτών θα ενισχύσουν τη συνεργασία με τις αρχές των χωρών-εταίρων και θα επιταχύνουν τη ροή πληροφοριών σχετικά με ενδεχόμενους κινδύνους μέσω ενός πιο άμεσου και αποδοτικού συστήματος ς και κοινοποίησης. Με τον τρόπο αυτό, η συμφωνία θα αυξήσει την αποτελεσματικότητά μας ως προς την κατοχύρωση της ασφάλειας των προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Mercosur.
Η εμπορική συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα αποτελεί μέρος μιας συνολικής νέας συμφωνίας σύνδεσης που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Mercosur. Αποτελείται από έναν πολιτικό και συνεργατικό πυλώνα —στον οποίο οι διαπραγματευτές κατέληξαν σε γενική συμφωνία τον Ιούνιο του 2018 στο Μοντεβιδέο— και από τον εμπορικό πυλώνα. Εκτός από το εμπόριο, η συμφωνία θα ενισχύσει τον πολιτικό διάλογο και θα εντείνει τη συνεργασία σε τομείς όπως η μετανάστευση, η ψηφιακή οικονομία, η έρευνα και η εκπαίδευση, τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών, η εταιρική και κοινωνική ευθύνη, η προστασία του περιβάλλοντος, η διαχείριση των ωκεανών και επίσης η της τρομοκρατίας, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και του κυβερνοεγκλήματος. Θα προσφέρει επίσης περισσότερες δυνατότητες συνεργασίας σε πολυμερές επίπεδο. Η συμφωνία σύνδεσης θα ολοκληρώσει το δίκτυο των συμφωνιών σύνδεσης στην Αμερική και θα εδραιώσει τις μας με τους σημαντικούς μας εταίρους στην περιοχή, υποστηρίζοντας τις θέσεις της ΕΕ σε πολλά παγκόσμια θέματα.
Ακόμη μία εμπορική συμφωνία-ορόσημο που συνάπτεται από την Επιτροπή Γιούνκερ
Συμφωνία Πληθυσμός
που καλύπτεται
Εμπορευματικές συναλλαγές Συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών Εξοικονόμηση δασμών
για τις ενωσιακές επιχειρήσεις
Κοινό ΑΕΠ
Καναδάς 550 εκατομμύρια 72 δισ. ευρώ 35 δισ. ευρώ 0,6 δισ. ευρώ 18 τρισ. ευρώ
Ιαπωνία 639 εκατομμύρια 135 δισ. ευρώ 53 δισ. ευρώ 1 δισ. ευρώ 21 τρισ. ευρώ
Mercosur 773 εκατομμύρια 88 δισ. ευρώ 34 δισ. ευρώ Πάνω από 4 δισ. ευρώ 19 τρισ. ευρώ
Επόμενα βήματα
Και οι δύο πλευρές θα προβούν σε νομική αναθεώρηση του συμφωνηθέντος κειμένου, για να καταλήξουν στο τελικό κείμενο της συμφωνίας σύνδεσης σε όλες τις εμπορικές της πτυχές. Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα μεταφράσει τη συμφωνία σύνδεσης σε όλες τις επίσημες της ΕΕ και θα την υποβάλει προς έγκριση στα κράτη μέλη της ΕΕ και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση