Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΣΜΟΣ » Δημοσιονομικές προτάσεις σε Ισπανία και Πορτογαλία στο πλαίσιο του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης
Δημοσιονομικές προτάσεις σε Ισπανία και Πορτογαλία στο πλαίσιο του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης

Δημοσιονομικές προτάσεις σε Ισπανία και Πορτογαλία στο πλαίσιο του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης

Μετά την του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου που νφέρει ότι η Ισπανία και η δεν έλα αποτελεσματικά για τη διόρθωση των υπερβολικών ελλειμμάτων τους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει σήμερα μια νέα δημοσιονομικής προσαρμογής για τις δύο χώρες.

Το Σώμα των Επιτρόπων συνιστά επίσης την ακύρωση του προστίμου για αμφότερες τις χώρες, σύσταση την οποία το Συμβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει, να τροποποιήσει ή να απορρίψει.

Το Συμβούλιο δεν δεσμεύεται από τη σύσταση της Επιτροπής, αλλά μπορεί να αυξήσει το έως το 0,2 % του ΑΕΠ σύμφωνα με τους κανόνες της .

"Αλιεύοντας" την είδηση