Βρίσκεστε εδώ:  / ΚΟΣΜΟΣ / Αυξάνεται η εμπιστοσύνη στην Ένωση και η αισιοδοξία για το μέλλον
Αυξάνεται η εμπιστοσύνη στην Ένωση και η αισιοδοξία για το μέλλον

Αυξάνεται η εμπιστοσύνη στην Ένωση και η αισιοδοξία για το μέλλον

Ένα έτος πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές, σύμφωνα με το εαρινό Ευρωβαρόμετρο

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα του Ευρωβαρομέτρου που δημοσιεύτηκε σήμερα, η πλειονότητα των Ευρωπαίων θεωρούν ότι η κατάσταση της οικονομίας είναι καλή και είναι αισιόδοξοι για το μέλλον. Η εμπιστοσύνη στην Ένωση βρίσκεται σε άνοδο, ενώ η στήριξη για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο.

Όλο και περισσότεροι πολίτες αισθάνονται ότι έχουν ωφεληθεί από τις βασικές πολιτικές της Ένωσης, ενώ τα δύο τρίτα των Ευρωπαίων υποστηρίζουν μια ισχυρή ΕΕ όσον αφορά το εμπόριο. Τέλος, η πλειονότητα των Ευρωπαίων έχει θετική εικόνα για την ΕΕ, ενώ το ποσοστό που πιστεύει ότι η φωνή του μετράει έφθασε τα υψηλότερα επίπεδα από το 2004. Αυτά είναι μερικά από τα βασικά συμπεράσματα του τελευταίου τακτικού Ευρωβαρόμετρου που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 17 και 28 Μαρτίου και δημοσιεύτηκε σήμερα.

 Αισιοδοξία για την οικονομία και ισχυρή υποστήριξη του

Οι Ευρωπαίοι εξακολουθούν να έχουν θετική γνώμη για την κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας (50 %, +2 ποσοστιαίες μονάδες από το φθινόπωρο του 2017 έναντι του 37 %, -2 που έχουν αρνητική γνώμη) – πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό από το 2007. Σε 25 κράτη μέλη, η πλειονότητα των ατόμων που απάντησαν δηλώνουν ότι η κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας είναι καλή (άνοδος συγκριτικά με 23 κράτη μέλη το φθινόπωρο του 2017). Από το φθινόπωρο του 2017, η θετική εικόνα έχει κερδίσει έδαφος σε 21 κράτη μέλη.

Για πρώτη φορά από την άνοιξη του 2007, οι θετικές απόψεις σχετικά με την κατάσταση της εθνικής οικονομίας (49 %, +1) υπερτερούν των αρνητικών απόψεων (47 %, -2). Από το φθινόπωρο του 2017, το θετικό οικονομικό κλίμα έχει αυξηθεί σε 18 κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων προηγούνται η Πορτογαλία (43 %, +10), η Ιρλανδία (79 %, +7), η (77 %, +6) και η Λιθουανία (38 %, +6). Η ιδέα που έχουν οι πολίτες για την κατάσταση της εθνικής τους οικονομίας διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών. Για παράδειγμα, στις Κάτω Χώρες και στο Λουξεμβούργο τη θεωρούν καλή σε ποσοστό 93 %, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα ανέρχεται σε μόλις 2 %.

Η υποστήριξη για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση και το παραμένει σε επίπεδα ρεκόρ, καθώς τα τρία τέταρτα των ατόμων που απάντησαν (74 %) εντός της ζώνης του ευρώ υποστηρίζουν το ενιαίο νόμισμα της ΕΕ.

 Η εμπιστοσύνη στην βρίσκεται σε άνοδο

Η εμπιστοσύνη στην ΕΕ έχει αυξηθεί σε ποσοστό 42 % (+1) και βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδό της από το φθινόπωρο του 2010. Σε 15 κράτη μέλη, η πλειονότητα των ατόμων που απάντησαν εμπιστεύονται την ΕΕ. Η εμπιστοσύνη είναι υψηλότερη στη Λιθουανία (66 %), την Πορτογαλία και τη Δανία (57 % αμφότερες), και στο Λουξεμβούργο και τη Βουλγαρία (56 % αμφότερες). Από το φθινόπωρο του 2017, η εμπιστοσύνη στην ΕΕ έχει κερδίσει έδαφος σε 19 χώρες, ιδίως στην Πορτογαλία (57 %, +6 ποσοστιαίες μονάδες) και τη Σλοβενία (44 %, +6), ενώ μειώθηκε σε έξι χώρες, ιδίως στο Βέλγιο (47 %, -6), την (44 %, -5) και τη (44 %, -4).

Το 40 % των Ευρωπαίων έχει θετική εικόνα για την ΕΕ (το 37 % έχει ουδέτερη άποψη και μόνο το 21 % έχει αρνητική εικόνα). Η θετική εικόνα επικρατεί σε 15 κράτη μέλη, με τα υψηλότερα ποσοστά στην Ιρλανδία (64 %), τη Βουλγαρία και την Πορτογαλία (56 % αμφότερες) και το Λουξεμβούργο (54 %).

Η εμπιστοσύνη στην ΕΕ εξακολουθεί να είναι μεγαλύτερη από την εμπιστοσύνη στις εθνικές κυβερνήσεις ή τα κοινοβούλια. Το 42 % των Ευρωπαίων εμπιστεύεται την , ενώ το 34 % εμπιστεύεται το εθνικό κοινοβούλιο και την εθνική κυβέρνηση της χώρας τους.

Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι είναι αισιόδοξοι για το μέλλον της ΕΕ (58 %, +1). Αυτό ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη εκτός από δύο: την Ελλάδα (όπου, παρά την της αισιοδοξίας κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες, το 53 % είναι «απαισιόδοξο» σε αντιδιαστολή με το 42 % που είναι «αισιόδοξο») και το Ηνωμένο Βασίλειο (48 % έναντι 43 %). Τα υψηλότερα ποσοστά αισιοδοξίας σημειώνονται στην Ιρλανδία (84 %), την Πορτογαλία (71 %), το Λουξεμβούργο (71 %) και τη Μάλτα, τη Λιθουανία και τη Δανία (70 % και οι τρεις). Στον αντίποδα βρίσκονται η Γαλλία (48 %), η Κύπρος και η Ιταλία (54 % αμφότερες).

«Η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των εμπορευμάτων και των υπηρεσιών εντός της ΕΕ» και «η ειρήνη μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ» θεωρούνται τα δύο θετικότερα αποτελέσματα της ΕΕ για το 58 % και το 54 % των Ευρωπαίων, αντίστοιχα. Τέλος, οι Ευρωπαίοι, σε ποσοστό 70 %, αισθάνονται πολίτες της ΕΕ. Για πρώτη φορά από την άνοιξη του 2010, η πλειονότητα των πολιτών σε όλα τα κράτη μέλη μοιράζεται την άποψη αυτή.

Η μετανάστευση και η τρομοκρατία είναι τα κύρια θέματα που απασχολούν τους Ευρωπαίους

Η μετανάστευση συνιστά την κυριότερη πρόκληση που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Ένωση (38 %, + -1). Ακολουθεί η τρομοκρατία (29 %, -9), αλλά προηγείται κατά πολύ της οικονομικής κατάστασης (18 %, +1), της κατάστασης των δημόσιων οικονομικών των κρατών μελών (17 %, +1) και της ανεργίας (14 %, +1).

Σε εθνικό επίπεδο, οι κυριότερες ανησυχίες παραμένουν η ανεργία (25 %, καμία αλλαγή), η υγεία και η κοινωνική ασφάλιση (23 %, +3) και η μετανάστευση (21 %, -1). Η υγεία και η κοινωνική ασφάλιση εμφανίζει και πάλι άνοδο και βρίσκεται σε δεύτερη θέση για πρώτη φορά από την άνοιξη του 2007.

Οι Ευρωπαίοι αισθάνονται τα οφέλη των πολιτικών και των επιτευγμάτων της Ένωσης

Σε σύγκριση με την άνοιξη του 2014, περισσότεροι πολίτες αισθάνονται ότι ωφελήθηκαν από βασικές ενωσιακές πρωτοβουλίες, όπως η κατάργηση ή η των συνοριακών ελέγχων κατά τα ταξίδια στο εξωτερικό (53 %, +1), οι φθηνότερες κλήσεις με το κινητό τηλέφωνο από άλλη χώρα της ΕΕ (48 %, +14), τα ισχυρότερα δικαιώματα των καταναλωτών κατά την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών σε άλλη χώρα της ΕΕ (37 %, +13) ή τα βελτιωμένα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών (34 %, +12).

Τέλος, υπάρχει ισχυρή υποστήριξη για τις προτεραιότητες που έχει θέσει η ίδια η Επιτροπή. Το 82 % των ατόμων που απάντησαν (+1) είναι υπέρ της ελεύθερης , ενώ το 75 % (καμία αλλαγή) είναι υπέρ της κοινής πολιτικής άμυνας και ασφάλειας. Για πρώτη φορά, ζητήθηκε από τους πολίτες να πουν τη γνώμη τους σχετικά με την εμπορική πολιτική της ΕΕ, και το 71 % αυτών δήλωσε την υποστήριξή του.

Ιστορικό

Το «εαρινό τακτικό Ευρωβαρόμετρο του 2018» (EB 89) πραγματοποιήθηκε μέσω προσωπικών συνεντεύξεων από τις 17 έως τις 28 Μαρτίου 2018. Στις συνεντεύξεις συμμετείχαν 33.130 άτομα από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις υποψήφιες χώρες[1].

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Ο 20ός Ρήγειος δρόμος στις επετειακές εκδηλώσεις του 2021 #Ρήγειοςδρόμος - https://t.co/CZk30R3B2V -

  • Τους πρέσβεις τίμησε ο Δήμος Σκιάθου #ΔήμοςΣκιάθου - https://t.co/qPYPTcJlRm -

  • Διακοπή κυκλοφορίας στις Λεωφόρους Αθηνών και Λαρίσης λόγω ασφαλτόστρωσης  - https://t.co/loOkxQ6TAb… -

"Αλιεύοντας" την είδηση