Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » Ψηφιακή Ενιαία Αγορά στην ΕΕ
Ψηφιακή Ενιαία Αγορά στην ΕΕ

Ψηφιακή Ενιαία Αγορά στην ΕΕ

Nέοι επιτρέπουν στους Ευρωπίους ν πραγματοποιούν τις αγορές τους ηλεκτρονικά χωρίς σύνορα

Σήμερα 3 Δεκεμβρίου τίθεται σε ισχύ ο νέος κανονισμός που προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάιο του 2016, προκειμένου να τεθεί τέλος στον αδικαιολόγητο γεωγραφικό αποκλεισμό στο διαδίκτυο.

Οι Ευρωπαίοι δεν θα χρειάζεται να ανησυχούν μήπως τους αποκλείσει ή τους εκτρέψει κάποιος ιστότοπος, απλώς και μόνο επειδή οι ίδιοι ή η πιστωτική τους κάρτα προέρχονται από άλλη χώρα. Όπου κι αν βρίσκονται στην ΕΕ, θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες μέσω διαδικτύου.

Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την επιβολή του κανονισμού και πρέπει να δημιουργήσουν τις απαραίτητες δομές για να εξασφαλισθεί η ομαλή έναρξη της εφαρμογής του. Συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη πρέπει να ορίσουν τους φορείς που θα αναλάβουν την επιβολή του κανονισμού, καθώς και τους φορείς που θα παρέχουν πρακτική βοήθεια στους καταναλωτές. Επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίσουν αποτελεσματικά, αναλογικά και αποτρεπτικά μέτρα τα οποία θα εφαρμόζονται σε περίπτωση ς του κανονισμού.

Η Επιτροπή θα διεξαγάγει μια πρώτη επανεξέταση του κανονισμού για τον γεωγραφικό αποκλεισμό έως τον Μάρτιο του 2020. Η αυτή θα αφορά το ενδεχόμενο να επεκταθεί η αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες σε μη οπτικοακουστικές ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες με κύριο χαρακτηριστικό το περιεχόμενο που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως ηλεκτρονικά , μουσική, παιχνίδια και λογισμικό. Η Επιτροπή θα εξετάσει επίσης προσεκτικά εάν θα πρέπει να εξαλειφθούν και σε άλλους τομείς, όπως οι υπηρεσίες στον τομέα των μεταφορών και οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες, τυχόν εναπομένοντες αδικαιολόγητοι περιορισμοί βάσει της ιθαγένειας, του τόπου ς ή του τόπου εγκατάστασης.

Οι καταναλωτές και οι , ιδίως οι ΜΜΕ, δείχνουν αυξανόμενο ενδιαφέρον για τις διασυνοριακές αγοραπωλησίες σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις προϊόντων αυξάνονται κατά 22 % ετησίως. Ωστόσο, συχνά οι εμπορευόμενοι αρνούνται να πωλήσουν σε πελάτες από άλλο μέλος της ΕΕ ή να προσφέρουν εξίσου συμφέρουσες τιμές σε σύγκριση με τους τοπικούς πελάτες.

PagasitikosNews logo

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

    Dark Mode

    "Αλιεύοντας" την είδηση