Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » Πρόταση ένταξης στο πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη»
Πρόταση ένταξης στο πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη»

Πρόταση ένταξης στο πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη»

    Πρότση έντξης  στο πρόγραμμα «Στέγαση και » αποφάσισε να καταθέσει ο Δήμος Βόλου, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στο πλαίσιο των Δράσεων Στέγασης , Σίτισης και Κοινωνικής Φροντίδας για τους Αστέγους.

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα στοχεύει σε οικογένειες και άτομα που φιλοξενούνται σε Κοινωνικούς Ξενώνες Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας, ή Ξενώνες Ύπνου, ή κάνουν χρήση των υπηρεσιών Ανοιχτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων, ή έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες των ∆ήμων, ή τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας (άρθρο 9 του Ν. 4109/2013, 16, τ. Α ́) ως άστεγοι και δύνανται άμεσα να επανενταχθούν. Επιπλέον, στοχεύει στην επανένταξη γυναικών που φιλοξενούνται σε Ξενώνες για γυναίκες θύματα βίας και σε άτομα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και φιλοξενούνται σε ∆ομές Παιδικής Προστασίας, εφόσον στερούνται τη δυνατότητα, ή έχουν επισφαλή πρόσβαση σε επαρκή κατοικία.

Κωδικοποιημένα, οι ομάδες-στόχος του προγράμματος είναι οι κάτωθι:

 • οικογένειες και άτομα που φιλοξενούνται σε Κοινωνικούς Ξενώνες Αστέγων ή Ξενώνες Ύπνου ή κάνουν χρήση των υπηρεσιών Ανοιχτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων,
 • οικογένειες και άτομα που έχουν καταγραφεί ως άστεγοι από τις κοινωνικές υπηρεσίες των ∆ήμων ή τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας,
 • γυναίκες που φιλοξενούνται σε Ξενώνες υναικών θυμάτων βίας,
 • άτομα που φιλοξενούνται σε ∆ομές Παιδικής Προστασίας, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν σπουδάζουν.

Η πρόταση του δήμου Βόλου εγκρίθηκε με την υπαρίθμ. Δ23/οικ.48277/2531 απόφαση ένταξης του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και αφορά 25 αστέγους με συνολικό προυπολογισμό 215.000 €.

Από το σύνολο των ατόμων, ποσοστό 40% ανά εγκεκριμένο σχέδιο τουλάχιστον, πρέπει να συμμετέχει και στους δύο πυλώνες ενεργειών, με κόστος που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 11.000 ευρώ, ανά ωφελούμενο άτομο. Σε περίπτωση που ωφελούμενος συμμετέχει μόνο στον πυλώνα της στέγασης, το ανώτατο ποσό με το οποίο δύναται να επιχορηγηθεί είναι 5.500 ευρώ.

1ος Πυλώνας Ενεργειών: Στέγαση

∆απάνες στέγασης

Στις δαπάνες στέγασης που κρίνονται επιλέξιμες για τη συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνονται οι παρακάτω:

 •  Κάλυψη ενοικίου έως του ποσού των 180 ευρώ για ένα άτομο, έως 240 ευρώ για δύο ενήλικες και έως του ποσού των 280 ευρώ για οικογένεια και για διάστημα έως ενός έτους ή
 •  Κάλυψη εξόδων επισκευής υφιστάμενης κατοικίας κυριότητας του ωφελούμενου ή νομίμως παραχωρημένης σε αυτόν, έως του ποσού των 3.600 ευρώ

 •  ∆απάνες οικοσκευής, βασικών αναγκών ένδυσης και υπόδησης, υπηρεσιών κοινωνικής ωφέλειας κ.λ.π, έως του ποσού των 1.500 ευρώ για ένα άτομο και 2.000 ευρώ για οικογένεια

 •  ∆απάνες κάλυψης καθημερινών αναγκών (περιλαμβανομένης διατροφής και καρτών μετακίνησης), έως του ποσού των 200 € για ένα άτομο και ως 250€ για οικογένεια, μηνιαίως

 •  ∆απάνες για προσωρινή αναδοχή ενήλικα αστέγου (έως του ποσού των 300 ευρώ μηνιαίως στην ανάδοχη οικογένεια για έξοδα στέγασης και διατροφής και ευρώ μηνιαίως στον ωφελούμενο για ατομικά έξοδα).

 2ος Πυλώνας Ενεργειών: Εργασιακή Επανένταξη

Βασικός στόχος του πυλώνα της εργασιακής επανένταξης, με ιδιαίτερη αναφορά στην διάσταση της κινητικότητας και «επιστροφής στις ρίζες», είναι η πολύπλευρη στήριξη των ωφελουμένων, μέσω δράσεων πληροφόρησης και εργασιακής συμβουλευτικής, προκειμένου να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της αγοράς εργασίας, αλλά και η ανάπτυξη των προσωπικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους και στην συνέχεια η προώθηση τους στην αγορά εργασίας ή η υποστήριξή τους, προκειμένου να δραστηριοποιηθούν μέσω της αυτοαπασχόλησης ή εναλλακτικών μορφών απασχόλησης.

Η τοποθέτηση των ωφελούμενων σε θέσεις εργασίας επιτυγχάνεται μέσα από τη στοχευόμενη διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας ή μέσω άλλων μορφών προώθησης προς την απασχόληση, καθώς και μέσα από τη γενικότερη ενίσχυση των προσόντων τους, με τη διασύνδεσή τους με τους κατάλληλους φορείς κατάρτισης και εύρεσης εργασίας.

ια την υλο του προγράμματος , με απόφαση του ΔΣ , ορίστηκε Ομάδα Έργου στην οποία συμμετέχουν  η Διεύθυνση Προγραμματισμού  η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας  και η Κ.

PagasitikosNews logo

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

  Dark Mode

  "Αλιεύοντας" την είδηση