Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » Ποιοι ανασφάλιστοι υπερήλικες θα λάβουν το επίδομα των 360 ευρώ
Ποιοι ανασφάλιστοι υπερήλικες θα λάβουν το επίδομα των 360 ευρώ

Ποιοι ανασφάλιστοι υπερήλικες θα λάβουν το επίδομα των 360 ευρώ

Με βσική προϋπόθεση την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, και εφόσον έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος ηλικίας, θα μπορούν οι υπερήλικες να λάβουν το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης των 360 .

Η υπουργική απόφαση που υπογράφει ο υφυπουργός Εργασίας Τ. Πετρόπουλος καθορίζει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι. Υπενθυμίζεται πως για να πάρει κανείς το επίδομα πρέπει σωρευτικά: να έχει συμπληρώσει τα 67, να μην λαμβάνει ή να μη δικαιούται σύνταξη από το εξωτερικό ή οποιαδήποτε ασφαλιστική ή προνοιακή παροχή από την Ελλάδα μεγαλύτερη από 360 (σε όσους παίρνουν σύνταξη μικρότερη από 360 ευρώ δίνεται μόνο η διαφορά), να διαμένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα 15 έτη, να έχει ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα μέχρι 4.320 ευρώ ή οικογενειακό μέχρι 8.640 ευρώ, φορολογητέα αξία ακίνητης περιουσίας κάτω από 90.000 ευρώ και τεκμήριο αντικειμενικής δαπάνης κινητής περιουσίας κάτω από 6.000 ευρώ.

Ο έλεγχος του εισοδηματικού κριτηρίου γίνεται με βάση τα εισοδήματα της δήλωσης του φορολογικού έτους που προηγείται της αίτησης. Στην υπουργική απόφαση διευκρινίζεται πως από το μηνιαίο του επιδόματος αφαιρούνται τα που δεν υπολογίζονται στο εισόδημα, δηλαδή οι οικονομικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε άτομα με αναπηρίες λόγω της ς τους, το διατροφικό επίδομα που χορηγείται στους πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και στους μεταμοσχευμένους, καθώς και το .

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον ανταποκριτή του ΟΓΑ του τόπου κατοικίας, εκτυπώνεται, υπογράφεται και αποστέλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΓΑ, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βεβαίωση για τον χρόνο έναρξης της συνταξιοδότησης και το της σύνταξης όπως και για το αν δικαιούνται ΕΚΑΣ (σε περίπτωση συνταξιούχων) ή πρόσφατη βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα της αλλοδαπής, από την οποία να προκύπτει ο χρόνος ασφάλισης, για όσους έχουν χρόνο ασφάλισης σε χ του εξωτερικού. Η βεβαίωση από ελληνικούς φορείς και το Δημόσιο μπορεί να αναζητείται αυτεπάγγελτα.

 

 

πηγή:kathimerini.gr

 

"Αλιεύοντας" την είδηση