Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » Ολα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις νέες ταυτότητες
Ολα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις νέες ταυτότητες

Ολα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις νέες ταυτότητες

Δημοσιεύτηκε στην Εφ της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την έκδοση των νέων ταυτοτήτων που θα λάβουν οι Έλληνες πολίτες. Τα νέα δελτία ταυτότητας θα έχουν ισχύ μέχρι και 15 έτη για τα άτομα που έχουν συμπληρώσει τα 12 έτη της ηλικίας τους.

Η έκδοση των νέων ταυτοτήτων αναμένεται να γίνει στις αρχές του 2019.

Αναλυτικότερα, τα δελτία ταυτότητας παλαιού τύπου, τα οποία έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 127/1969, αντικαθίστανται υποχρεωτικά, εντός διαστήματος πέντε (5) ετών από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του υ 13, ως εξής :

α. Δελτία με πρώτο γράμμα επωνύμου κατόχου από Α έως και Ε, αντικαθίστανται εντός δώδεκα (12) μηνών, από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του υ 13.

β. Δελτία με πρώτο γράμμα επωνύμου κατόχου από Ζ έως και Κ, αντικαθίστανται εντός δώδεκα (12) μηνών, από το πέρας της προθεσμίας της προηγούμενης περίπτωσης.

γ. Δελτία με πρώτο γράμμα επωνύμου κατόχου από Λ έως και Ο, αντικαθίστανται εντός δώδεκα (12) μηνών από το πέρας της προθεσμίας της περίπτωσης (β).

δ. Δελτία με πρώτο γράμμα επωνύμου κατόχου από Π έως και Σ, αντικαθίστανται εντός δώδεκα (12) μηνών από το πέρας της προθεσμίας της περίπτωσης (γ).

ε. Δελτία με πρώτο γράμμα επωνύμου κατόχου από Τ έως και Ω, αντικαθίστανται εντός δώδεκα (12) μηνών από το πέρας της προθεσμίας της περίπτωσης (δ).Μέχρι την αντικατάστασή τους, τα ως άνω δελτία θεωρούνται ισχυρά.

Σε κάθε περίπτωση η ισχύς τους παύει μετά το πέρας διαστήματος πέντε (5) ετών, από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του άρθρου 13.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της νέας ταυτότητας 

– Μία φωτογραφία, η οποία θα εκδίδεται με μέριμνα του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του ICAO.

– Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ), των απαραίτητων για την έκδοση του δελτίου στοιχείων δημοτολογίου. Στις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η διασύνδεση στις διαδικτυακές υπηρεσίες πρόσβασης του ΟΠΣΕΔ, τα απαραίτητα για την έκδοση του δελτίου δημοτολογικά στοιχεία, προκύπτουν από πιστοποιητικό του Δήμου, στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο ενδιαφερόμενος.

– Αίτηση έκδοσης αντικατάστασης, η οποία συμπληρώνεται από την αρμόδια υπηρεσία έκδοσης, με βάση τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερομένου, όπως αυτά προκύπτουν από το ΟΠΣΕΔ του υπ. Εσωτερικών ή εκτυπώνεται και υπογράφεται από τον αιτούντα (περίπτωση β').

– Το παλαιό , πλην των περιπτώσεων απώλειας και κλοπής.

– Ηλεκτρονικό παράβολο (e-παράβολο) για την πιστο πληρωμής του παραβόλου έκδοσης – αντικατάστασης του δελτίου, καθώς και ταχυδρομικής αποστολής των δικαιολογητικών και του δελτίου, προς και από την Υπηρεσία εκτύπωσης – προσωπος.

– Ταξιδιωτικό ή άλλο έγγραφο ημεδαπής ή αλλοδαπής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει προηγούμενη εγγραφή των στοιχείων του αιτούντος (επώνυμο, όνομα και όνομα πατρός), με λατινικούς χαρακτήρες, εφόσον επιθυμεί αναγραφή των ανωτέρω στοιχείων διαφορετική του προτύπου, υποβάλλοντας παράλληλα και σχετική προς τούτο υπεύθυνη δήλωση

– Βεβαίωση νοσηλευτικού ιδρύματος ή υγειονομικού εργαστηρίου, στην οποία αναγράφεται η ομάδα αίματος και το RHESUS, εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί την αναγραφή των στοιχείων αυτών.

Επισημαίνεται ότι τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο στην αρμόδια αστυνομική αρχή.

 Το παράβολο

1. Για την έκδοση δελτίου ταυτότητας, καταβάλλεται ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ύψους 10,00 €, το οποίο αντιστοιχεί στο αντίτιμο του σώματος του δελτίου, τα έξοδα εκτύπωσης – προσωποποίησής του, καθώς και τη δαπάνη ασφαλούς μεταφοράς των δικαιολογητικών και του δελτίου προς και από τη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

2. Για τα μέλη πολύτεκνων οικογενειών, το παράβολο της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται στο ήμισυ.

3. Το ανωτέρω ν εισπράττεται ως έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού στον Κ.Α.Ε. 3741 «Παράβολα από κάθε αιτία».

Πως θα είναι η νέα ταυτότητα

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΦΕΚ, στην εμπρόσθια ζώνη της νέας ταυτότητας θα αναγράφεται: ο Αριθμός ταυτότητας (card number), το Φύλο/sex (άρρεν/θήλυ-male/female), επώνυμο, όνομα, ημερομηνία γέννησης, , Ημερομηνία λήξης, αριθμός πρόσβασης κάρτας, Αρχή έκδοσης, Υπογραφή κατόχου και Φωτογραφία.

Στην οπίσθια όψη: Ονομα πατέρα, όνομα ς, τόπος γέννησης, ημερομηνία έκδοσης, ομάδα αίματος, Αριθμός υ Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), ψηφιακό δακτυλικό αποτύπωμα, Ζώνη Μηχανικής Ανάγνωσης/Machine Readable Zone-MRZ.

Πηγή: kathimerini.gr
"Αλιεύοντας" την είδηση