Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » Μια Ευρώπη που προστατεύει
Μια Ευρώπη που προστατεύει

Μια Ευρώπη που προστατεύει

Έχουν συμφωνηθεί έως σήμερα 15 από τις 22 νομοθετικές πρωτοβουλίες για την Ένωση Ασφάλειας

Η Επιτροπή υποβάλλει σήμερα έκθεση για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί προς την κατεύθυνση μιας αποτελεσματικής και πραγματικής Ένωσης Ασφάλειας.

Στην έκθεση γίνεται απολογισμός των εξελίξεων από τις αρχές του τρέχοντος έτους και επισημαίνεται ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία σε μεγάλο αριθμό ζητημάτων προτεραιότητας, και συγκεκριμένα σε 15 από τις 22 νομοθετικές πρωτοβουλίες για την Ένωση Ασφάλειας που παρουσίασε η Επιτροπή. Ωστόσο, πρέπει ακόμη να αναληφθεί επειγόντως δράση για ορισμένες από τις βασικές , όπως το τρομοκρατικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο και η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή, προκειμένου αυτές να οριστικοποιηθούν πριν από τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Μάιο του 2019. Σε αυτή την τελική ευθεία πριν από τις εκλογές, έχει επίσης θεμελιώδη σημασία να διπλασιαστούν οι προσπάθειες καταπολέμησης της παραπληροφόρησης και να τονωθεί η εκλογική και ψηφιακή ανθεκτικότητα.

Η σημερινή έκθεση συνοψίζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά τις βασικές συνιστώσες της Ένωσης Ασφάλειας, όπως, για παράδειγμα, η κάλυψη των ελλείψεων πληροφόρησης, η ανάπτυξη ψηφιακής και εκλογικής ανθεκτικότητας, η παρεμπόδιση των μέσων δράσης των τρομοκρατών και η αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης. Η έκθεση επισημαίνει επίσης τους ακόλουθους τομείς στους οποίους απαιτείται η λήψη περισσότερων μέτρων:

  • Διευθέτηση των ζητημάτων προτεραιότητας: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν καταλήξει σε συμφωνία για ορισμένα ζητήματα προτεραιότητας στον τομέα της ς, όπως, για παράδειγμα, οι περιορισμοί στην κυκλοφορία και τη χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών, η δημιουργία νέων πληροφοριακών συστημάτων ΕΕ και η ενίσχυση των υφιστάμενων συστημάτων, ώστε να λειτουργούν με διαλειτουργικό τρόπο. Επιτεύχθηκε επίσης προσωρινή συμφωνία σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για την ενίσχυση της ς των δελτίων ταυτότητας και των εγγράφων διαμονής. Ωστόσο, εκκρεμούν ακόμη σημαντικές , όπως η αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου από το διαδίκτυο και η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, για τις οποίες μπορεί και πρέπει να εξασφαλιστεί συμφωνία πριν από τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
  • Εκλογική ανθεκτικότητα και καταπολέμηση της παραπληροφόρησης: Σε γενικές γραμμές, έχει σημειωθεί αξιόλογη πρόοδος για περισσότερο συντονισμένη δράση στον τομέα της εκλογικής ανθεκτικότητας, για παράδειγμα, με τη θέσπιση αυστηρότερων κανόνων για τη των πολιτικών κομμάτων. Η Επιτροπή παρακολουθεί επίσης στενά τα μέτρα που έχουν λάβει διαδικτυακές πλατφόρμες για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης.Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα άρχισε να λειτουργεί το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, ένα από τα βασικά παραδοτέα του σχεδίου δράσης κατά της παραπληροφόρησης. Επειδή, ωστόσο, ο πιέζει ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών τον Μάιο, η Επιτροπή καλεί όλους τους παράγοντες, ιδίως τις διαδικτυακές πλατφόρμες, αλλά και τις κυβερνητικές αρχές και τα πολιτικά κόμματα, να διπλασιάσουν τις προσπάθειές τους, για να ενισχυθεί η εκλογική ανθεκτικότητα και να καταπολεμηθεί η παραπληροφόρηση.
  • Ενίσχυση των υποδομών ζωτικής σημασίας: Δεδομένου ότι τα δίκτυα 5G θα αποτελέσουν τη ραχοκοκκαλιά της παγκόσμιας συνδεσιμότητας, οποιοδήποτε τρωτό σημείο μπορεί δυνητικά να αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης και, κατ' επέκταση, να οδηγήσει σε σημαντικές διασυνοριακές επιβλαβείς συνέπειες. Για την των ψηφιακών υποδομών ζωτικής σημασίας έναντι αυτής της απειλής, χρειάζεται κοινή προσέγγιση της ΕΕ για την ασφάλεια των δικτύων 5G. Η Επιτροπή θα εκδώσει σύσταση για κοινή προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τους κινδύνους ασφάλειας των δικτύων 5G, έπειτα από τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αυτής της εβδομάδας.
  • Καταπολέμηση της τρομοκρατίας και των δημόσιων χώρων: Η Επιτροπή στηρίζει ενεργά τα κράτη μέλη και τις τοπικές αρχές στις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση της απειλής της τρομοκρατίας, μεταξύ άλλων, με τη βελτίωση της προστασίας των δημόσιων χώρων. Έπειτα από τις συζητήσεις που διεξήχθησαν στο φόρουμ των φορέων εκμετάλλευσης, η Επιτροπή , από κοινού με τις δημόσιες αρχές και τους ιδιωτικούς εκμετάλλευσης, σε ένα σύνολο ορθών πρακτικών για την ενίσχυση της ασφάλειας των δημόσιων χώρων. Επιπλέον, για την καλύτερη στήριξη των θυμάτων τρομοκρατίας, η Επιτροπή θα χρηματοδοτήσει ένα νέο κέντρο εμπειρογνωσίας της ΕΕ, το οποίο θα συνίσταται σε μια πλατφόρμα επαγγελματιών που ασχολούνται με τα θύματα τρομοκρατίας, και το οποίο θα συσταθεί εντός του 2019.

Τέλος, οι εργασίες της Επιτροπής που αποσκοπούν στην οικοδόμηση μιας πραγματικής Ένωσης Ασφάλειας δεν σταματούν στα σύνορα της ΕΕ. Προχωρούν ικανοποιητικά οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΕΕ και Καναδά για μια αναθεωρημένη συμφωνία σχετικά με τις καταστάσεις ονομάτων επιβατών. Η Επιτροπή καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει τις εντολές που προτάθηκαν τον προηγούμενο μήνα για την έναρξη διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ και με το Συμβούλιο της Ευρώπης σχετικά με την απόκτηση διασυνοριακών ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων.

Επιπλέον, η Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα τη νέα έκθεση του Ευρωβαρόμετρου για την ασφάλεια στο διαδίκτυο και το κυβερνοέγκλημα. Σύμφωνα με την έρευνα, οι Ευρωπαίοι ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για το κυβερνοέγκλημα, καθώς το 79 % εξ αυτών θεωρούν ότι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να πέσουν θύματα κυβερνοεγκλήματος σε σύγκριση με το παρελθόν. Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη την έκθεση εδώ.

PagasitikosNews logo

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

    Dark Mode

    "Αλιεύοντας" την είδηση