Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «Housing for All»
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «Housing for All»

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «Housing for All»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να καταχωρίσει μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών με τίτλο «Housing for All».

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι «να δημιουργηθούν καλύτερες νομικές και οικονομικές συνθήκες για τη διευκόλυνση της ς κάθε ανθρώπου στην στη στέγαση». Οι διοργανωτές καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσει «τη διευκόλυνση της ς όλων σε κοινωνική και οικονομικά προσιτή στέγαση, τη μη εφαρμογή των κριτηρίων του Μάαστριχτ στις δημόσιες επενδύσεις σε κοινωνικές και οικονομικά προσιτές κατοικίες, την καλύτερη πρόσβαση των κατασκευαστών μη κερδοσκοπικών και βιώσιμων κατοικιών σε χρηματοδότηση της , κοινωνικούς κανόνες με βάση τον ανταγωνισμό για τα βραχυπρόθεσμα μισθώματα, καθώς και την στατιστικών για τις ανάγκες στέγασης στην

Σύμφωνα με τις Συνθήκες, η μπορεί να αναλάβει νομική δράση στον τομέα αυτό, για παράδειγμα όσον αφορά τους κανόνες της εσωτερικής ς, καθώς και για την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην Ευρώπη. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να καταχωρίσει την πρωτοβουλία. Η της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφορά μόνο το νομικά παραδεκτό της πρότασης. Η Επιτροπή δεν έχει ακόμη αναλύσει την ουσία της πρωτοβουλίας.

Η πρωτοβουλία αυτή θα καταχωριστεί στις 18 Μαρτίου 2019, ημερομηνία από την οποία θα αρχίσει διαδικασία διάρκειας ενός έτους κατά την οποία οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας θα συγκεντρώσουν υπογραφές υποστήριξης. Εάν η πρωτοβουλία συγκεντρώσει μέσα σε ένα έτος ένα εκατομμύριο δηλώσεις υποστήριξης από τουλάχιστον επτά διαφορετικά μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αντιδράσει εντός τριών μηνών. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει είτε να δώσει συνέχεια στο αίτημα είτε όχι. Και στις δύο περιπτώσεις, θα πρέπει να αιτιολογήσει το σκεπτικό της.

 

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση