Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ » Υπερωριακή εργασία μόνιμου κι αορίστου χρόνου προσωπικού στο Δήμο Βόλου
Υπερωριακή εργασία μόνιμου κι αορίστου χρόνου προσωπικού στο Δήμο Βόλου

Υπερωριακή εργασία μόνιμου κι αορίστου χρόνου προσωπικού στο Δήμο Βόλου

Η καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας και της εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και τις νυκτερινές ώρες, μόνιμου και Ι∆ΑΧ προσωπικού των Τμημάτων Ηλεκτροφωτισμού και Φωτεινής Σηματοδότησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, κατά τη διάρκεια του έτους , προκειμένου να καλυφθούν υπηρεσιακές ανάγκες αποφασίστηκε από τον και η σχετική αναρτήθηκε σήμερα στη “”.

Ειδικότερα, προτείνεται η 11 μόνιμων υπαλλήλων και συγκεκριμένα, στο Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού δύο υπάλληλοι κλάδου ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, τρεις υπάλληλοι κλάδου ∆Ε Ηλεκτρολόγων, και τρεις υπάλληλοι κλάδου ∆Ε Τεχνιτών (ηλεκτροτεχνιτών) και στο τμήμα Φωτεινής Σηματοδότησης ένας κλάδου ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και δύο υπάλληλοι κλάδου ∆Ε Ηλεκτρολόγων

Συνολικά προβλέπονται 6.498 ώρες ς και η ενδεικτική οικονομική επιβάρυνση ανέρχεται στις 32.995ευρώ ενώ θα πιστωθούν 33.000 ευρώ στον κωδικό 20.6012-101.

Επίσης προτείνεται η απασχόληση τριών υπαλλήλων αορίστου χρόνου και συγκεκριμένα, στο Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού ένας ηλεκτρολόγος ∆Ε και δύο ηλεκτροτεχνίτες ∆Ε.

Συνολικά προβλέπονται 1.064 ώρες απασχόλησης και η ενδεικτική οικονομική επιβάρυνση ανέρχεται στις 4.997ευρώ ενώ θα πιστωθούν 5.000 ευρώ στον κωδικό 20.6022-101.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του πιο πάνω προσωπικού θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα µε τις ανάγκες της Υπηρεσίας και σε κάθε περίπτωση, λαμομένων υπόψη των χρονικών ορίων που ορίζονται για την απασχόληση κάθε υπαλλήλου του υ 20 του Ν. 4354/2015 (μέχρι 120 ώρες / εξάμηνο για απογευματινή εργασία, μέχρι 96 ώρες / εξάμηνο για εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και μέχρι 96 ώρες / εξάμηνο για εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες).

Η χορήγηση της υπερωριακής ς θα γίνεται µε βεβαίωση του οικείου διευθυντή περί της υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων.

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση