Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ » Τζίρος 959 εκατ. ευρώ για την «Καρέλια» στο 9μηνο
Τζίρος 959 εκατ. ευρώ για την «Καρέλια» στο 9μηνο

Τζίρος 959 εκατ. ευρώ για την «Καρέλια» στο 9μηνο

Με ενισχυμέν μεγέθη ολοκλήρωσε το εννεάμηνο της φετινής χρονιάς, ένντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2021, η Καπνοβιομηχανία Καρέλια. Ειδικότερα, ο όμιλος ενίσχυσε κατά περίπου 7%, σε περίπου 959 εκατ. τον κύκλο εργασιών, ενώ τα μεικτά αποτελέσματα αυξήθηκαν κατά 10,4%, σε περισσότερα από 100 εκατ. . Κατά το εξεταζόμενο διάστημα, οι πωλήσεις στο εξωτερικό (Ε.Ε., λοιπές χώρες , Αφρική και Ασία) ανήλθαν σε 145,1 εκατ. ευρώ.

Η κερδοφορία προ φόρων αυξήθηκε κατά 10,8%, σε 103,4 εκατ. ευρώ, με τα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται σε 79,4 εκατ. ευρώ (+20,3%). Η Καπνοβιομηχανία Καρέλια διαθέτει ίδια κεφάλαια της τάξεως των 653 εκατ. ευρώ και συνολικές υποχρεώσεις 153,7 εκατ. ευρώ από τα οποία 142,3 εκατ. ευρώ αποτελούν βραχυπρόθεσμα . Η εισηγμένη διαθέτει συνολικά ταμειακά διαθέσιμα περίπου 346 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του δ΄ τριμήνου της φετινής χρονιάς, η καπνοβιομηχανία εκτιμά ότι ο όγκος πωλήσεων θα κινηθεί στα ίδια περίπου υψηλά επίπεδα της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης. Λόγω της ς κόστους στις πρώτες ύλες, κυρίως στα καπνά και στη φιλτροποιία, η «Καρέλια» αναμένει ότι θα επηρεαστούν αρνητικά τα ποσοστά μεικτής κερδοφορίας, έχοντας προχωρήσει σε αυξήσεις τιμών πώλησης στην πλειονότητα των αγορών όπου δραστηριοποιείται στο εξωτερικό. Ωστόσο, όπως αναφέρει στην οικονομική εννεαμήνου, η απαραίτητη σταθερότητα τιμών στην ελληνική και βουλγαρική αγορά, προκειμένου να διαφυλαχθούν τα σημαντικά μερίδια αγοράς που έχουν αποκτηθεί τα τελευταία χρόνια, οδηγεί σε πιέσεις στη μεικτή κερδοφορία.

Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 79,4 εκατ. ευρώ.

Πώς αναμένεται να διαμορφωθούν οι προοπτικές της ς του ομίλου; Η καπνοβιομηχανία εκτιμά ότι δεν αναμένεται αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων τουλάχιστον για το πρώτο εξάμηνο του 2023, ενώ είναι βέβαιες οι περαιτέρω αυξήσεις στις τιμές κτήσης πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας. Σύμφωνα με την καπνοβιομηχανία, αρκετές χώρες όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία, μεταξύ των οποίων και η Βουλγαρία, έχουν ανακοινώσει αυξήσεις στη φορολογία των καπνικών προϊόντων, εξέλιξη που προδικάζει σημαντική των λιανικών τιμών των προϊόντων της. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την αυξημένη πίεση στην αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, «περιορίζει τις όποιες περαιτέρω εργοστασιακές αυξήσεις για την κάλυψη του διογκωμένου κόστους κτήσης πρώτων υλών στα απολύτως απαραίτητα», αναφέρει η εταιρεία στην οικονομική έκθεση εννεαμήνου.

Από την άλλη πλευρά, η αναμενόμενη περαιτέρω αύξηση επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες, τόσο στην Ευρωζώνη όσο και στις ΗΠΑ, αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις χρηματοοικονομικές αποδόσεις των ταμειακών διαθεσίμων που τοποθετούνται σε 346 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει ενεχυριασμένες καταθέσεις αξίας 45,5 εκατ. ευρώ που έχουν δεσμευτεί για την παροχή εγγυήσεων σε τράπεζα. Η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τα εν λόγω διαθέσιμα, αντικαθιστώντας τις ενεχυριασμένες καταθέσεις με ενεχυρίαση άλλων χρηματοοικονομικών μέσων.

Σημειώνεται ότι για τη χρήση του 2021, η καπνοβιομηχανία Καρέλια έχει αποφασίσει τη διανομή μερίσματος 30,3 εκατ. ευρώ ή 11 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο είναι υψηλότερο συγκριτικά με το 2020. H μερισματική απόδοση διαμορφώνεται σε ποσοστό 3,95%.

PagasitikosNews logo

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

    Dark Mode

    "Αλιεύοντας" την είδηση