Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ » Τwitter Chat #EU4U: “Ευρωπαϊκά εργαλεία για την καταπολέμηση της ανεργίας”
Τwitter Chat #EU4U: “Ευρωπαϊκά εργαλεία για την καταπολέμηση της ανεργίας”

Τwitter Chat #EU4U: “Ευρωπαϊκά εργαλεία για την καταπολέμηση της ανεργίας”


 

H Αντιπροσωπεί της Ευρωπϊκής Επιτροπής και το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα οργανώνουν, καθ' όλη τη διάρκεια του 2016, μια σειρά δράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τίτλο #EU4U.

Βασικός σκοπός είναι η διευκόλυνση της προσέγγισης των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και πολιτικών, και η παροχή πληροφοριών στους ενδιαφερόμενους. Επίσης, στόχο αποτελούν η διαδικτυακή επικοινωνία και συνομιλία με τους πολίτες (περισσότερες πληροφορίες εδώ: http://www.europeforall.gr/el/eu4u/about).

Σε αυτό το πλαίσιο, διοργανώνεται την Πέμπτη 31/3 στις 5μμ, Twitter Chat (συνομιλία μέσω Twitter) με θέμα “Ευρωπαϊκά εργαλεία για την καταπολέμηση της ανεργίας”.

 

Εμπειρογνώμονες της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης της ΕΕ, αλλά και η Μαριάνε Τίσεν, Επίτροπος αρμόδια για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις, τις δεξιότητες και την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, θα είναι στη διάθεση του διαδικτυακού κοινού για να απαντήσουν στα σχετικά ερωτήματα.

 

Πώς μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή;

Απαραίτητη η εγγραφή σας στον σύνδεσμο http://goo.gl/forms/PwXzwG0MLB

– Έχετε λογαριασμό στο Twitter;

Καταθέστε από τώρα τα ερωτήματά σας, χρησιμοποιώντας #EU4U. Θα τα συλλέξουμε και θα φροντίσουμε να απαντηθούν την ημέρα διεξαγωγής του Twitter chat.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Όσα ερωτήματα δεν απαντηθούν την ίδια μέρα, θα φροντίσουμε να λάβουν απάντηση σε εύθετο χρόνο.

 

– Δεν έχετε λογαριασμό στο Twitter αλλά έχετε λογαριασμό στο Twitter;

Στείλτε μας το ερώτημά σας με προσωπικό στο Facebook  στη σελίδα https://www.facebook.com/EURepresentationGreece/.  Μην ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε το #EU4U.

Θα λάβετε την απάντησή σας είτε την ίδια μέρα είτε σε εύθετο χρόνο μετά την ολοκλήρωση του Twitter Chat.

 

Περισσότερες πληροφορίες

Η ενίσχυση της απασχόλησης και η καταπολέμηση της ανεργίας αποτελούν βασικές προτεραιότητες της Επιτροπής Γιούνκερ. Οι πολιτικές απασχόλησης και κοινωνικών υποθέσεων της ΕΕ αποφέρουν πρακτικά οφέλη στους πολίτες σε τομείς όπως η εξεύρεση εργασίας, η σε ένα άλλο κράτος μέλος για εργασία ή για άλλους λόγους, η αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους κ.λπ. Οι πολιτικές αυτές χαράσσονται σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές, τους κοινωνικούς εταίρους, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και άλλους φορείς.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί τα τελευταία χρόνια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανεργία των νέων αλλά και στην εισαγωγή μέτρων για τους μακροχρόνια ανέργους.

Ενδεικτικά:

·         Η “Εγγύηση για τη εολαία” βρίσκεται στον 3ο χρόνο υλοποίησής της. Φέτος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αξιολογήσει τη λειτουργία της στα κράτη μέλη και θα καταθέσει σχετική αναφορά στο Συμβούλιο. Διαβάστε περισσότερα εδώ: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4102_el.htm

·         Μέσω της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων διατίθεται στα κράτη μέλη ειδική ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την υλοποίηση της Εγγύησης για τη εολαία, ενώ το Μάιο του 2015 ενισχύθηκε και η σχετική προχρηματοδότηση. Στην περίπτωση της Ελλάδας, η προχρηματοδότηση αυξήθηκε από 2,5 σε 51,5 εκατομμύρια . Περισσότερες πληροφορίες εδώ: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5020_el.htm

·         Τον Σεπτέμβριο του 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μέτρα στα κράτη μέλη ώστε να βοηθήσουν την επανένταξη στην εργασίας των μακροχρόνια ανέργων με τρία βασικά βήματα. Διαβάστε περισσότερα εδώ: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5565_el.htm

·         Mέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, διατίθενται στην Ελλάδα πάνω από 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ με στόχο την υποστήριξη της απασχόλησης, τη στήριξη των πολιτών για την εξεύρεση καλύτερων θέσεων εργασίας και τη διασφάλιση πιο δίκαιων ευκαιριών απασχόλησης για όλους τους πολίτες της ΕΕ. Διαβάστε περισσότερα εδώ: http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=443&langId=en

·         Τέλος, μέσω των “Mικροχρηματοδοτήσεων Progress“, στηρίζονται δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα που παρέχουν ή/και εγγυήσεις μικροχρηματοδοτήσεων σε ελεύθερους ή σε ιδιοκτήτες μικροεπιχειρήσεων. Περισσότερες πληροφορίες εδώ: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=836&intPageId=1209&langId=el

Αυτά είναι μερικά μόνο παραδείγματα των πρωτοβουλιών που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενίσχυση της απασχόλησης.
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης:
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=el

 

Περισσότερες πληροφορίες για τη σειρά δράσεων #EU4U μπορείτε να βρείτε εδώ: http://www.europeforall.gr/el/eu4u/about

 

PagasitikosNews logo

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

    Dark Mode

    "Αλιεύοντας" την είδηση