Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ » Τι προβλέπεται για τα εισοδήματα από μισθώσεις τύπου Airbnb
Τι προβλέπεται για τα εισοδήματα από μισθώσεις τύπου Airbnb

Τι προβλέπεται για τα εισοδήματα από μισθώσεις τύπου Airbnb

Οι φορολογούμενοι που το 2017 απέκτησαν από βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων τύπου Airbnb θα πρέπει να δηλώσουν τα αυτά στο έντυπο Ε2 και στη στήλη 7.

Σημειώνεται ότι τα συγκεκριμένα εισοδήματα φορολογούνται από το πρώτο ευρώ με συντελεστές από 15% έως 45%. Επιλέγοντας τον κωδικό 60 της στήλης αυτής, θα δηλώνονται συγκεντρωτικά ανά ακίνητο όλα τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από τη βραχυχρόνια εκμίσθωση ακινήτων μέσω ψηφιακής πλατφόρμας (Airbnb, κ.λπ.), ενώ επιλέγοντας τον κωδικό 61 της στήλης θα δηλώνονται συγκεντρωτικά ανά ακίνητο όλα τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από τη βραχυχρόνια υπεκμίσθωση (επινοικίαση) ακινήτων μέσω ψηφιακής πλατφόρμας κατά το φορολογικό έτος 2017.

Σε περίπτωση που κάποια από τα δικαιολογητικά που αφορούν διατήρησης μείωσης φόρου έχουν κατατεθεί στον εργοδότη του φορολογουμένου ή στο ταμείο- ασφαλιστική εταιρεία που είναι ασφαλισμένος, προκειμένου να αποζημιωθεί για την πραγματοποίηση αυτών των δαπανών, λαμβάνεται υπόψη μόνον το τυχόν μέρος της δαπάνης που επιβαρύνθηκε ο ίδιος ο φορολογούμενος. Ενδεικτικά παραδείγματα τέτοιων δαπανών αποτελούν οι φαρμακευτικές, οι για την αγορά ορθοπεδικών ειδών (νάρθηκες, κηδεμόνες, υποδήματα κ.λπ.), αναλώσιμων νοσηλευτικών υλικών, αναπηρικών βοηθητικών οργάνων (πατερίτσες, αναπηρικά αμαξίδια, στρώματα κατάκλισης κ.λπ.), ειδικών μηχανημάτων (νεφελοποιητές, συσκευές αναρρόφησης, φιάλες οξυγόνου κ.λπ.), οι δαπάνες για έξοδα μετακίνησης και διαμονής των ασφαλισμένων, οι δαπάνες για νοσήλια, οι δαπάνες για βρεφονηπιακούς σταθμούς κ.λπ., όταν δεν καλύπτονται στο σύνολό τους από εργοδότες, ασφαλιστικά και ασφαλιστικές εταιρείες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους φορολογουμέ, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποτελούν δαπάνες που εκπίπτουν με βάση άλλη φορολογική διάταξη. Προκειμένου να ληφθούν αυτά τα ποσά υπόψη, απαιτείται βεβαίωση του εργοδότη ή του ασφαλιστικού ταμείου ή της ασφαλιστικής εταιρείας από την οποία να προκύπτουν τα ακόλουθα:

α) Τα στοιχεία του προσώπου για το οποίο καταβλήθηκε η δαπάνη.

β) Ο τρόπος εξόφλησης και το συνολικό ποσό της δαπάνης, για το οποίο υποβλήθηκαν δικαιολογητικά.

γ) Ο αριθμός και η της απόδειξης παροχής υπηρεσιών ή της απόδειξης λιανικής πώλησης στην οποία αναγράφεται το ποσό της δαπάνης.

δ) Το ποσό της δαπάνης που καλύφθηκε από τον εργοδότη ή το ταμείο ή την ασφαλιστική επιχείρηση.

ε) Το υπόλοιπο ποσό της δαπάνης με το οποίο επιβαρύνεται ο φορολογούμενος.

Ολα τα παραπάνω προβλήματα είναι πιθανό και φέτος να οδηγήσουν στην αναγκαστική παράταση των προθεσμιών υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, δεδομένου ότι η δήλωση έχει γίνει περίπλοκη και οι περισσότεροι φορολογούμενοι προσφεύγουν σε λογιστές, εξέλιξη που θα διογκώσει τον φόρτο εργασίας τους.

Πολύ πιθανόν η καταληκτική υποβολής να είναι η 20ή Ιουλίου. Σε κάθε περίπτωση, όμως, η πρώτη δόση του φόρου θα καταβληθεί έως τις 31 Ιουλίου.

Πηγή: kathimerini.gr
"Αλιεύοντας" την είδηση