Βρίσκεστε εδώ:  / ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ / Tέσσερα άτομα με σύμβαση στο ΚΕΥΔ Βόλου
Tέσσερα άτομα με σύμβαση στο ΚΕΥΔ Βόλου

Tέσσερα άτομα με σύμβαση στο ΚΕΥΔ Βόλου

Από τον ειδικό τομεακό γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, εκδόθηκε απόφαση, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα στη “Διαύγεια” κι αφορά στην κατανομή προσωπικού, για την κάλυψη εποχικών αναγκών των Κέντρων Ενημέρωσης Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.) της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.
Συνολικά θα απασχοληθούν 140 άτομα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης έως τρία έτη για την κάλυψη εποχικών αναγκών των προαναφερόμενων Κέντρων.
Για το ΚΕΥΔ Μαγνησίας στο Βόλο θα απασχοληθούν δύο άτομα ΠΕ Οικονομολόγων και δύο άτομα ΠΕ Νομικών.
Η του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως ισχύει, από τα αρμόδια για την όργανα.
Η δαπάνη ύψους 11.735,200,00€ περίπου που θα προκληθεί από την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Η πρόσληψη του προσωπικού περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 με τίτλο «Εφαρμογή του οργανωτικού και λειτουργικού μοντέλου των Κ.Ε.Υ.Δ.» της Πράξης : «Δράσεις ενίσχυσης του συντονισμού και της επικοινωνίας των μη εξυπηρετούμενων δανείων» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 588/22-05-2017 (ΑΔΑ:6450465ΧΙ8-ΛΨΧ). Η εν λόγω πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Παράσυρση άνδρα στο κέντρο του Βόλου #τροχαίο - https://t.co/nbYZYNE24p -

  • Πρόσληψη ενός έκτακτου πλοηγού στο Λιμεναρχείο Βόλου #ΚεντρικόΛιμεναρχείοΒόλου - https://t.co/Dugzr1pAVc -

  • Έργα ύψους 10,3 εκατ. ευρώ στον Αλμυρό #Αλμυρός - https://t.co/WihD9EW2Yi -

"Αλιεύοντας" την είδηση