Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ » Στήριξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας και της καθημερινής ζωής των Ευρωπαίων
Στήριξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας και της καθημερινής ζωής των Ευρωπαίων

Στήριξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας και της καθημερινής ζωής των Ευρωπαίων

«Συνασπισμός για τις ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας»

Η Επιτροπή δρομολογεί σήμερα την πρωτοβουλία «Συνασπισμός για τις ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας», σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, τις επιχειρήσεις, τους κοινωνικούς εταίρους, τις ΜΚΟ και τους φορείς παροχής εκπαίδευσης. Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι να συμβάλει στην ικανοποίηση της υψηλής ζήτησης για ψηφιακές δεξιότητες στην Ευρώπη, δεδομένου ότι οι ψηφιακές δεξιότητες έχουν πλέον καταστεί εκ των ων ουκ άνευ στην αγορά απασχόλησης και στην κοινωνία.

Ο «Συνασπισμός για τις ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας» είναι μία από τις δέκα βασικές πρωτοβουλίες που πρότεινε η Επιτροπή στο πλαίσιο του Νέου Θεματολογίου δεξιοτήτων για την Ευρώπη, το οποίο παρουσιάστηκε τον περασμένο Ιούνιο. Σήμερα, πολλοί εταίροι, συμπεριλαμβανομένων 35 και πλέον οργανώσεων και ομάδων, μεταξύ των οποίων οι European Digital SME Alliance, ESRI, SAP, ECDL καιGoogle, δεσμεύονται να μειώσουν περαιτέρω το χάσμα ψηφιακών δεξιοτήτων στο πλαίσιο του Συνασπισμού για τις ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας.

Η Επιτροπή καλεί και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να προσχωρήσουν στον συνασπισμό και να εγκρίνουν τον Χάρτη του. Τα μέλη του συνασπισμού δεσμεύονται να καταβάλουν προσπάθειες για την αντιμετώπιση των ελλείψεων δεξιοτήτων σε όλα τα επίπεδα, από τις εξειδικευμένες δεξιότητες ΤΠΕ υψηλού επιπέδου μέχρι τις δεξιότητες που χρειάζονται όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες για να ζουν, να εργάζονται και να συμμετέχουν σε μια ψηφιακή οικονομία και μια ψηφιακή κοινωνία. Ο στόχος αυτός είναι ζωτικής σημασίας, αφενός, για να παραμείνει ανταγωνιστική η ευρωπαϊκή βιομηχανία απέναντι στη ραγδαία πρόοδο που σημειώνουν οι ανταγωνιστές της, και αφετέρου, για να παραμείνει δεκτική η ευρωπαϊκή κοινωνία στην ψηφιακή εποχή.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Andrus Ansip, αρμόδιος για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, δήλωσε σχετικά: «Παρέχοντας σε περισσότερους ανθρώπους τη δυνατότητα να αναπτύξουν ψηφιακές δεξιότητες, είναι σαν να τους δίνεις εισιτήριο για την ψηφιακή οικονομία. Δεν μπορούμε να οικοδομήσουμε την ψηφιακή ενιαία αγορά στην Ευρώπη, αν δεν αντιμετωπίσουμε το χάσμα ψηφιακών δεξιοτήτων. Η δρομολόγηση του συνασπισμού για τις ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας αποτελεί ορόσημο στην κοινή μας προσπάθεια για την αύξηση των ψηφιακών δεξιοτήτων όλων των πολιτών στην Ευρώπη.»

Ο επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας Günther H. Oettinger, δήλωσε: «Η έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων παρεμποδίζει ήδη την καινοτομία και την ανάπτυξη στην Ευρώπη. Αυτό δεν αφορά μόνο τις επιχειρήσεις ΤΠΕ, αλλά και τους οργανισμούς όλων των τομέων, δημόσιου και ιδιωτικού. Οφείλουμε να εξαλείψουμε αυτό το εμπόδιο ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι Ευρωπαίοι θα έχουν τις θέσεις εργασίας που τους αξίζουν και οι επιχειρήσεις μας θα έχουν πρόσβαση σε μια μεγάλη δεξαμενή ψηφιακών ικανοτήτων.»

Οι ψηφιακές δεξιότητες περιλαμβάνουν ορισμένες ικανότητες στις οποίες μπορούν να βασίζονται οι πολίτες· οι ικανότητες αυτές εκτείνονται από την αναζήτηση πληροφοριών και την ανταλλαγή μηνυμάτων στο διαδίκτυο μέχρι τη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου, όπως οι εφαρμογές κωδικοποίησης. Η Ευρώπη έχει ανάγκη από άτομα με ψηφιακές δεξιότητες που θα καλύψουν κενές θέσεις εργασίας σε όλους τους τομείς, αφού, ως το 2020, οι κενές θέσεις εργασίας στον τομέα των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) ενδέχεται να φθάσουν μέχρι 750.000. Παρά ταύτα, το ποσοστό ανεργίας των νέων μεταξύ 15 και 24 ετών στην ΕΕ ανέρχεται περίπου σε 20 %. Περισσότερο από το ένα τρίτο του εργατικού δυναμικού και, γενικότερα, περίπου το 45 % των ευρωπαίων πολιτών διαθέτει μόνο τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες.

Στη σημερινή εναρκτήρια εκδήλωση στις Βρυξέλλες παρίστανται ο Αντιπρόεδρος κ. Ansip, ο Επίτροπος κ. Oettinger και ο Επίτροπος κ. Navracsics, Αρμόδιος για την Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό, καθώς και ο κ. Alexander De Croo, αντιπρόεδρος της βελγικής κυβέρνησης.

Ο επίτροπος Oettinger βράβευσε επίσης τους τέσσερις νικητές των βραβείων ψηφιακών δεξιοτήτων για το 2016.

Εταίροι για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων

Ο νέος συνασπισμός βασίζεται στις εργασίες του Μεγάλου συνασπισμού για την ψηφιακή απασχόληση, της εκστρατείας eSkills for Jobs (ηλεκτρονικές δεξιότητες για θέσεις εργασίας) και του προγράμματος Εκπαίδευση και κατάρτιση 2020. Από το 2013 μέχρι σήμερα, ο μεγάλος συνασπισμός έχει συμβάλει στην κατάρτιση άνω των 2 εκατομμυρίων ατόμων σε ψηφιακές δεξιότητες, μέσω 80 και πλέον οργανισμών υποστήριξης, και έχει οδηγήσει στη δημιουργία 13 εθνικών συνασπισμών ψηφιακών δεξιοτήτων στα κράτη μέλη.

Τρεις νέοι εθνικοί συνασπισμοί πρόκειται να δρομολογηθούν, στην Τσεχική Δημοκρατία, την Εσθονία και τη Σλοβενία, ενώ άλλοι τέσσερις βρίσκονται υπό σύσταση. Στόχος είναι η δημιουργία εθνικών συνασπισμών σε όλα τα κράτη μέλη έως το 2020.

Αναμένεται ότι, έως το 2020, οι συνδυασμένες αυτές πρωτοβουλίες:

  • Θα συμβάλουν στην κατάρτιση 1 εκατομμυρίου ανέργων νέων για την κάλυψη κενών θέσεων εργασίας στον ψηφιακό τομέα μέσω πρακτικών ασκήσεων, προγραμμάτων μαθητείας και προγραμμάτων κατάρτισης σύντομης διάρκειας.
    • Θα στηρίξουν την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανεκπαίδευση του εργατικού δυναμικού και θα συμβάλουν ιδίως στη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για τη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες στην προσέλκυση και διατήρηση ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και στην επανεκπαίδευση του προσωπικού τους.
    • Θα συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης και της κατάρτισης ώστε να παρέχεται σε όλους τους σπουδαστές και τους εκπαιδευτικούς η δυνατότητα χρησιμοποίησης ψηφιακών εργαλείων και ψηφιακού υλικού κατά τις δραστηριότητες διδασκαλίας και εκμάθησης, καθώς και η δυνατότητα ανάπτυξης και αναβάθμισης των ψηφιακών τους δεξιοτήτων.

    • Θα αναπροσανατολιστούν και θα αξιοποιήσουν τη διαθέσιμη χρηματοδότηση για τη στήριξη των ψηφιακών δεξιοτήτων, θα συμβάλουν δε στην ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη σημασία των ψηφιακών δεξιοτήτων για την απασχολησιμότητα, την ανταγωνιστικότητα και τη συμμετοχή στην κοινωνία.

Η Επιτροπή θα υποστηρίξει τις εργασίες του συνασπισμού συντονίζοντας τις δραστηριότητες σε επίπεδο ΕΕ, διευκολύνοντας τις συμπράξεις και υποστηρίζοντας την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη

Το θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη καθορίζει δέκα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για να βελτιωθούν οι δεξιότητες των ατόμων, καθώς και η σημασία τους για την αγορά εργασίας, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Τρεις από τις πρωτοβουλίες αυτές – η εγγύηση δεξιοτήτων (η οποία μετονομάστηκε σε «διαδρομές αναβάθμισης των δεξιοτήτων»), η πρόταση για την αναθεώρηση του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων και το σχέδιο στρατηγικής για τη διατομεακή συνεργασία στον τομέα των δεξιοτήτων – εγκρίθηκαν από την Επιτροπή τον Ιούνιο του 2016. Η προταθείσα αναθεώρηση του πλαισίου Europass εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2016.

Στις 5 Δεκεμβρίου 2016, η κ. Marianne Thyssen, Επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας του Εργατικού δυναμικού, θα εγκαινιάσει την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας, θα διοργανωθούν εκδηλώσεις στις Βρυξέλλες και στα κράτη μέλη με στόχο να βελτιωθούν η ελκυστικότητα και η εικόνα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Οι υπόλοιπες ενέργειες στο πλαίσιο του θεματολογίου δεξιοτήτων θα δρομολογηθούν εντός του 2017: η αναθεώρηση του πλαισίου βασικών ικανοτήτων, το εργαλείο κατάρτισης προφίλ δεξιοτήτων για υπηκόους τρίτων χωρών, η περαιτέρω ανάλυση και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την αντιμετώπιση της «διαρροής εγκεφάλων», καθώς και πρόταση για την παρακολούθηση της διαδρομής των πτυχιούχων στην αγορά εργασίας.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Διημερίδα για το τουριστικό προϊόν στη Σκιάθο από το Επιμελητήριο Μαγνησίας #Σκιάθος… - https://t.co/h3NuKiRktJ -

  • Συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μαγνησίας στον Βόλο #ΣΥΡΙΖΑΠΣΜαγνησίας - https://t.co/RjLD4n3XCN -

  • Η Νίκη Βόλου σε λαϊκό αγώνα δρόμου #ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ - https://t.co/6KvtNctsLa -

"Αλιεύοντας" την είδηση