Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ » Σε φάση υλοποίησης το Job Center του Βόλου
Σε φάση υλοποίησης το Job Center του Βόλου

Σε φάση υλοποίησης το Job Center του Βόλου


Ανακαινίζεται κτίριο στα Παλαιά για τη λειτουργία του


Κώστας Αγοραστός: «Στηρίζουμε τις πολιτικές για τους ανέργους, προωθούμε την »

Στη φάση της υλοποίησης μπαίνει η βελτίωση της υποδομής γραφείου διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης () του Δήμου Βόλου, μετά την έγκριση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας  Κώστα Αγοραστού. Το έργο είχε ενταθεί στις 14/5/18 στο ΕΣΠΑ / Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020 με προϋπολογισμό 200.000 € (με ΦΠΑ), και συγκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας 2.β «Υποδομές στήριξης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού» και στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Βόλου.

Ειδικότερα ολοκληρώθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες σύνταξης – υποβολής και ελέγχου και δόθηκε η έγκριση δημοπράτησης από τη Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Θεσσαλίας, με δικαιούχο τον Δήμο Βόλου και φορέα λειτουργίας το ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους. Ακολουθεί πλέον η έγκριση και η δημοσιοποίηση της Προκήρυξης από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Βόλου, για την ανάδειξη αναδόχου με σκοπό την υλοποίηση του έργου.

Αναφορικά με το συγκεκριμένο έργο ο Θεσσαλίας και πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας Κώστας Αγοραστός τόνισε τα εξής: «Με στρατηγική και σχεδιασμό, δημιουργούμε σε με τον Δήμο Βόλου το , το οποίο θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.

Η ανεργία είναι η νούμερο ένα κοινωνική αδικία. Εμείς την έχουμε χαρακτηρίσει ως νούμερο ένα εχθρό.

Οι δράσεις που θα υλοποιούνται σε αυτό, έχουν ως στόχο τη στήριξη των ανέργων και παράλληλα την προώθηση της ς.

Αποστολή της συγκεκριμένη δράσης είναι η εργασιακή προετοιμασία ανέργων, η ενδυνάμωση των ευπαθών ομάδων, η προώθηση της επιχειρηματικότητας, η πληροφόρηση, οι δυνατότητες κατάρτισης και επιδότησης κλπ, Δημιουργούμε τις συνθήκες για την ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας σε μια δύσκολη στιγμή για την οικονομία και τη χώρα».

Στοιχεία του έργου

Το έργο αφορά σε εργασίες βελτίωσης – διαμόρφωσης του κτιρίου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Λαχανά και Λήμνου, στην περιοχή Παλαιά του Δήμου Βόλου εμβαδού ισογείου 390,67 τ.μ. με εσωτερικό εξώστη – πατάρι εμβαδού 170,32 τ.μ., ώστε να είναι δυνατή η εγκατάσταση και λειτουργία εκεί της κοινωνικής δομής του Γραφείου Διευκόλυνσης, Ενδυνάμωσης και Τεκμηρίωσης της απασχόλησης (Job Center) με στόχο την εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Βόλου που ανήκουν σε ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες.

Οι αφορούν:

α) σε εσωτερικές διαρρυθμίσεις: χώροι εργασίας στο επίπεδο του ισογείου και στο πατάρι

β) εξασφάλιση εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ στους χώρους υγιεινής

γ) εργασίες ανακαίνισης του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου.

Με τις το κτίριο διατηρεί τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του και δεν πραγματοποιεί καμία αλλαγή στις όψεις του κτηρίου.

Το Job Center – το οποίο θα λειτουργήσει από την ΚΕΚΠΑ- ΔΙΕΚ – θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και οι δράσεις που θα υλοποιούνται σε αυτό θα απευθύνονται στους κατοίκους της περιοχής παρέμβασης στοχεύοντας – κυρίως – στην εργασιακή προετοιμασία ανέργων όλων των κατηγοριών, ενδυνάμωση των ευπαθών ομάδων, προώθηση της επιχειρηματικότητας, πληροφόρηση, δυνατότητες κατάρτισης και επιδότησης κ.λπ., με ενδεικτικές κατευθύνσεις την ποιοτική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών πολιτισμού, μαζικής ς και ΜΜΕ παραδοσιακών επαγγελμάτων, την κοινωνική επιχειρηματικότητα και γενικά την πληροφόρηση και την υποστήριξη κάθε ενδιαφερόμενου – αποκλειστικά και μόνο της περιοχής παρέμβασης – για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα.

Η έλλειψη χώρων ανάπτυξης δράσεων στην υπόψη υποβαθμισμένη αστική περιοχή για την υποστήριξη ευπαθών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων καθιστά επιτακτική την διαμόρφωση και βελτίωση υποδομών για δράσεις κοινωνικής υποστήριξης, αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών, βελτίωση της προσβασιμότητας σε και δράσεις πρόνοιας και απασχόλησης.

Στο πλαίσιο αυτό, η βελτίωση της υποδομής του Γραφείου Διευκόλυνσης ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης (Job Center) κρίνεται ως απαραίτητη για την ενίσχυση και διεύρυνση του τοπικού δικτύου κοινωνικών δομών του Δήμου Βόλου, ο οποίος λόγω της συνεχόμενης οικονομικής κρίσης που διανύει η χώρα καλείται να προσαρμοστεί σε νέα δεδομένα και να αναπτύξει πιο σύνθετες μορφές παρέμβασης.

"Αλιεύοντας" την είδηση