Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ » Προσωρινή σύνταξη υπό προϋποθέσεις για ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ
Προσωρινή σύνταξη υπό προϋποθέσεις για ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ

Προσωρινή σύνταξη υπό προϋποθέσεις για ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ

Προσωρινή σύντξη, που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί ν πέσει κάτω και από τα 200 , δικαιούνται χιλιάδες ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν προς το Ταμείο.

Εγκύκλιος που υπογράφει ο του Οργανισμού Δ. Τσακίρης, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του πρόσφατου ασφαλιστικού νόμου, επισημαίνει ότι προσωρινή σύνταξη θα χορηγείται σε υποψήφιους συνταξιούχους (γήρατος – αναπηρίας – θανάτου), οι οποίοι κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης δεν θα έχουν καμία ληξιπρόθεσμη από ασφαλιστικές εισφορές, με εξαίρεση αυτές από την αναγνώριση πλασματικών ετών.

ια το σύνολο των ασφαλιστικών ταμείων, σύμφωνα με τον νόμο, τα ποσά της προσωρινής σύνταξης κυμαίνονται από 384 έως 768 , μειωμένα σε σχέση με το παρελθόν, καθώς αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού της παροχής, ενώ τίθεται ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα έκδοσης της προσωρινής σύνταξης, το δίμηνο. Μάλιστα, η εγκύκλιος προβλέπει ότι δίδεται προτεραιότητα στους δικαιούχους που είναι άτομα με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και στους γονείς και νόμιμους κηδεμόνες που προστατεύουν άτομα με αναπηρία ή για όσους συνταξιοδοτούνται με βάση ειδικές διατάξεις. ια την εφαρμογή της ανωτέρω ρύθμισης θα πρέπει να προκύπτει αποδεδειγμένα αναπηρία τουλάχιστον 50%. Βέβαια, σε περίπτωση μειωμένης σύνταξης λόγω αναπηρίας ή θανάτου, η προσωρινή σύνταξη ενδέχεται να υποχωρήσει και έως τα 192 ευρώ τον μήνα.

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την καταβολή της προσωρινής σύνταξης αφορά αιτήσεις συνταξιοδότησης που κατατέθηκαν μετά τις 12 Μαΐου 2016 και κρίνονται με τον νέο τρόπο υπολογισμού της σύνταξης.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, η προσωρινή σύνταξη ορίζεται έως το 50% του μέσου μηνιαίου εισοδήματος των 12 τελευταίων μηνών ασφάλισης που προηγούνται της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Ως μέσο μηνιαίο εισόδημα νοείται αυτό το οποίο προκύπτει από το πηλίκο του συνόλου των τρεχουσών εισφορών κύριας ασφάλισης που καταβλήθηκαν ή έπρεπε να καταβληθούν κατά τους μήνες αυτούς, διαιρουμένου διά του 20% και διά του 12. Το ποσό για περιπτώσεις χορήγησης μειωμένης προσωρινής σύνταξης γήρατος υποχωρεί κατά 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας που προβλέπεται για την πλήρη σύνταξη και φτάνει το πολύ έως και στο -60/200. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο (υπολείπονται 60 μήνες) η προσωρινή σύνταξη διαμορφώνεται από 268,8 έως 537,6 ευρώ. Σε περίπτωση μειωμένης σύνταξης λόγω αναπηρίας, αν η αναπηρία είναι για παράδειγμα 70%, τότε το ποσό της προσωρινής σύνταξης θα κυμαίνεται από 288 έως 576 ευρώ. Ομοίως, στις περιπτώσεις υποβολής αίτησης για συνταξιοδότηση λόγω θανάτου, όπου καταβάλλεται το 50% της προκύπτουσας προσωρινής σύνταξης, το κατώτατο και ανώτατο όριο διαμορφώνονται σε 192 και 384 ευρώ αντίστοιχα.

Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται επίσης ότι μετά την έκδοση της οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης, τα ποσά της προσωρινής σύνταξης που έχουν καταβληθεί συμψηφίζονται με τις διαφορές που τυχόν έχουν δημιουργηθεί.

Η προσωρινή σύνταξη δεν χορηγείται όταν οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι δηλώσουν ότι δεν το επιθυμούν, καθώς και όταν λαμβάνεται ταυτόχρονα άλλη κύρια σύνταξη για την ίδια αιτία, οριστική ή προσωρινή. Επίσης, δεν χορηγείται όταν δεν έχει διακοπεί η του ασφαλισμένου.

Επισημαίνεται ότι εάν το ποσό της προσωρινής σύνταξης ανέρχεται στα 750 ευρώ και ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει ταυτόχρονα για την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης ποσό 300 ευρώ τον μήνα, τότε η προσωρινή σύνταξη που θα χορηγείται υποχωρεί στα 450 ευρώ. Σε καμιά περίπτωση το ποσό της προσωρινής σύνταξης δεν μπορεί να υπολείπεται, μετά την αφαίρεση του ποσού της εξαγοράς, του 50% του αρχικού ποσού. Δηλαδή, εάν το ποσό της προσωρινής σύνταξης είναι 750 ευρώ και το ποσό της εξαγοράς 450 ευρώ τον μήνα, τότε θα χορηγείται προσωρινή σύνταξη στα 375 ευρώ.

 

 

πηγή:kathimerini.gr

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση