Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ » Πρόσληψη προσωπικού για κάλυψη εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών των Πλοηγικών Σταθμών
Πρόσληψη  προσωπικού για κάλυψη εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών των Πλοηγικών Σταθμών

Πρόσληψη προσωπικού για κάλυψη εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών των Πλοηγικών Σταθμών

Με πόφση του υπουργού Ναυτιλίας, αποφασίστηκε η 39 ατόμων, ως έκτακτο ναυτικό προσωπικό με σχέση ς ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), για χρονικό διάστημα έως οκτώ μήνες, με σκοπό την κάλυψη εκτάκτων αναγκών πλοήγησης πλοίων στους Πλοηγικούς Σταθμούς της χς για την εύρυθμη λειτουργία αυτών.

Για τον πλοηγικό σταθμό Βόλου (ΣΤΥΛΙΔΑ- ΑΧΛΑΔΙ), προβλέπεται η ενός αρχιπλοηγού/πλοηγού και ενός κυβερνήτη πλοηγίδων.

Τα τυπικά προσόντα για τις θέσεις έκτακτου ναυτικού προσωπικού είναι για τον Κλάδο Αρχιπλοηγών-Πλοηγών του Πλοιάρχου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3142/1955, ενώ για τους λοιπούς Κλάδους των Κυβερνητών πλοηγίδων, Μηχανοδηγών πλοηγίδων και Πρυμνοδετών είναι, κατά περίπτωση, τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 79 του Π.Δ. 103/2014 (Α΄170) .

Ειδικότερα, επί υποψηφίων με τα ίδια προσόντα θα προηγούνται οι . Η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του , η έκδοσης της οποίας θα είναι εντός του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί από την έκδοσης της παρούσας και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Η πρόσληψη συνταξιούχων επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που δεν επαρκούν οι λοιποί, κατά Κλάδο, υποψήφιοι. Η αποζημίωση του έκτακτου ναυτικού προσωπικού όλων των κλάδων αποδίδεται, κατά περίπτωση.

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση