Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ » Πρόσληψη πέντε ατόμων για τις εργασίες στα «Δόντια»
Πρόσληψη πέντε ατόμων για τις εργασίες στα «Δόντια»

Πρόσληψη πέντε ατόμων για τις εργασίες στα «Δόντια»

O πίνακας με τα ονόματα των πέντε ατόμων που θα απασχοληθούν με εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Οκτωβρίου) για την αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών στο πλαίσιο του έργου «Απομάκρυνση Ανατολικού Πεσσού μαϊκού Υδραγωγείου Δημητριάδας στη θέση «» Δήμου Βόλου και τοποθέτηση του σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων , αναρτήθηκε σήμερα στη “”.
Το προσωπικό οφείλει να παρουσιαστεί αύριο Πέμπτη, στην έδρα της Εφορείας και να αναλάβει υπηρεσία αυθημερόν.
Η δαπάνη που θα προκληθεί από την πρόσληψη του  προσωπικού, θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τον Προϋπολογισμό του
Δήμου Βόλου, σύμφωνα με την Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης και με την υπ΄αριθμ. 176/16 απόφαση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Βόλου.
Η αμοιβή του προσωπικού θα καθορίζεται από το ισχύον για το δημόσιο τομέα , και η εργασία του θα είναι πενθήμερη και σύμφωνα με το της Εφορείας.
Η απασχόληση του εν λόγω προσωπικού σε άσχετες με εκείνες για τις οποίες προσλαμβάνεται απαγορεύεται, ενώ σε περίπτωση που δεν ανταποκρίνεται στα σύμφωνα με την καθήκοντά του, η Εφορεία Αρχαιοτήτων, δύναται να προβεί σε διακοπή της σύμβασής του.
Μετά την συμπλήρωση του παραπάνω χρόνου απασχόλησης, το προσωπικό αυτό απολύεται χωρίς άλλη ειδοποίηση ή αποζημίωση από την αιτία αυτή.
"Αλιεύοντας" την είδηση