Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ » Πρόγραμμα ΟΑΕΔ 2ης επιχειρηματικής ευκαιρίας για ίδρυση επιχείρησης
Πρόγραμμα ΟΑΕΔ 2ης επιχειρηματικής ευκαιρίας για ίδρυση επιχείρησης

Πρόγραμμα ΟΑΕΔ 2ης επιχειρηματικής ευκαιρίας για ίδρυση επιχείρησης

Επίσημη ένρξη του προγράμμτος «Δεύτερη επιχειρηματική ευκαιρία 5.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά ς». Η δράση αυτή αποσκοπεί στην επανένταξη στην αγορά ς 5.000 ανέργων πρώην αυτοαπασχολουμένων, που έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και στους οποίους δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία να δημιουργήσουν επιχειρήσεις και να επαναδραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά μέσω της δημιουργίας μιας νέας οικονομικής οντότητας.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού, που πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από 1/1/2012 μέχρι 6/8/2018

• δεν έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το μερίδιό τους σε επιχείρηση η οποία ανήκε σε συζύγους ή πρόσωπα α' ή β' βαθμού συγγένειας

• δεν έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική/επιχειρηματική δραστηριότητα στο εξάμηνο από 7/8/2018 έως 6/2/2019

• έχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας τη μηνιαία εισφορά ύψους 10 για τουλάχιστον ένα έτος

Διάρκεια Επιχορήγησης

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες, με τρίμηνη δέσμευση και με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες.

Ποσό Επιχορήγησης

Το επιχορήγησης ανέρχεται από 12.000 έως 24.000 και θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις και με την πιθανή, μετά από αίτηση του δικαιούχου, επέκταση του προγράμματος μπορεί να ανέλθει έως το των 36.000 ευρώ. Το ποσοστό ς είναι στο %.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 20/2/19 και με σειρά προτεραιότητας.

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση