Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ » Πως θα λειτουργήσουν τα καταστήματα την Κυριακή 12/5 και την Μεγάλη Εβδομάδα
Πως θα λειτουργήσουν τα καταστήματα την Κυριακή 12/5 και την Μεγάλη Εβδομάδα

Πως θα λειτουργήσουν τα καταστήματα την Κυριακή 12/5 και την Μεγάλη Εβδομάδα

Σύμφωνα με απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το εθνικό πλαίσιο ωραρίου των εμπορικών καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων την Κυριακή 12.4 διαμορφώνεται από 10:00 έως 20:00.

ια τις υιπες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας, ήτοι από τη Μεγάλη Δευτέρα έως το Μεγάλο Σάββατο, ισχύουν οι διατάξεις του υ 12 του ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της ς – Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης» το οποίο τροποποιεί το άρθρο 23 του ν. 2224/1994.

(Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του ν. 2224/1994, όπως ισχύει, ορίζεται ότι: «1. Καθιερώνεται, σε εθνική κα, ενιαίο πλαίσιο ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων κάθε είδους, με εξαίρεση αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 42 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α) και στο άρθρο 14 του ν 2194/1994 (ΦΕΚ 34 Α`). Το ανωτέρω πλαίσιο ωραρίου καθορίζεται για τις καθημερινές ημέρες μέχρι την 21:00 , το Σάββατο μέχρι την 20:00 και την Κυριακή από ώρα 11:00 έως ώρα 20:00.»)

Η απόφαση δύναται να τροποποιηθεί ή και να ανακληθεί με νεότερη όμοια, εφόσον κριθεί αναγκαίο λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες της ς.

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να εφαρμόζουν απαρέγκλιτα τα οριζόμενα της παρούσας. Η μη συμμόρφωση επισύρει την επιβολή των ποινικών κυρώσεων και την επιβολή προστίμου που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου εικοστού δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης ομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας ς».

 

Πηγή: taxheaven.gr
[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση