Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ » Παράταση προθεσμίας για απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα
Παράταση προθεσμίας για απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα

Παράταση προθεσμίας για απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα

Πρτάθηκε έως 31.12. η , εντός της οποίας υποχρεούνται οι μεταφορείς εμπορευμάτων που κατέχουν νομαρχιακή να αποκτήσουν ς επαγγέλματος οδικού μεταφορέα και να αντικαταστήσουν το έντυπο της αδείας του οχήματός τους ώστε να αναγράφει «Εθνικές» ή  Εθνικές και Διεθνείς» μεταφορές .

Η υποχρέωση αφορά τους νομαρχιακούς μεταφορείς κάθε κατηγορίας, όπως κατόχους Φ.Δ.Χ. του Ν. 1073/1980, του Ν.Δ. 531/1970 και κατόχους νομαρχιακών βυτιοφόρων μεταφοράς λυμάτων.

Επισημαίνεται ότι μετά το πέρας της ως άνω ς, εφόσον δεν εκδοθεί άδεια ς επαγγέλματος εφαρμόζεται το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΚ) 1071/2009 «Διαδικασία αναστολής και ανάκλησης αδείας».

"Αλιεύοντας" την είδηση