Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ » Πανευρωπαϊκή εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τις επικίνδυνες ουσίες
Πανευρωπαϊκή εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τις επικίνδυνες ουσίες

Πανευρωπαϊκή εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τις επικίνδυνες ουσίες

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) ξεκίνησε πανευρωπαϊκή εκστρατεία, για την περίοδο 2018-2019, με τίτλο «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας – Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών». Η έναρξη της εκστρατείας σηματοδοτεί το ξεκίνημα μιας διετίας εκδηλώσεων και δράσεων που έχουν στόχο να επιστήσουν την προσοχή στο ζήτημα και να προωθήσουν τους βέλτιστους τρόπους αντιμετώπισης των κινδύνων που συνεπάγονται οι επικίνδυνες ουσίες για τους εργαζομένους.

Αντίθετα από την άποψη που επικρατεί, η χρήση επικίνδυνων ουσιών δεν μειώνεται στην ΕΕ, ενώ η ανάγκη διαχείρισης των κινδύνων που αυτές συνεπάγονται είναι πιεστικότερη από ποτέ. Ορισμένες από τις ουσίες στις οποίες εκτίθενται συχνότερα οι εργαζόμενοι περιλαμβάνουν καρκινογόνους παράγοντες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα πρότεινε τον περιορισμό της έκθεσης των εργαζομένων σε πέντε καρκινογόνες χημικές ουσίες, πέραν των 21 ουσιών που έχουν ήδη περιοριστεί ή προταθεί για περιορισμό.

Η επίτροπος Marianne Thyssen, αρμόδια για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις, τις δεξιότητες και την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, μίλησε σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες για την έναρξη της εκστρατείας: «Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες ευαισθητοποίησης και την ανάληψη δράσης για τον περιορισμό της έκθεσης των εργαζομένων σε καρκινογόνες χημικές ουσίες. Πρόκειται για βασική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ιδίως διότι ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων παρέχει στους εργαζομένους το δικαίωμα να απολαμβάνουν υψηλό επίπεδο προστασίας της ασφάλειας και της υγείας τους στην εργασία.

Οι εκστρατείες του EU-OSHA ανοίγουν τον δρόμο για την προσέγγιση χώρων εργασίας σε ολόκληρη την και βοηθούν τους οργανισμούς να υιοθετούν αποτελεσματικές προσεγγίσεις για τη διαχείριση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας με τα απαραίτητα εργαλεία.»

Σκοπός της νέας εκστρατείας είναι να προωθήσει τεχνικές για την ορθή διαχείριση των επικίνδυνων ουσιών στον χώρο εργασίας, όπως είναι η αξιολόγηση και η εξάλειψη των κινδύνων καθώς και η υποκατάσταση των ουσιών, μέσω της διάδοσης πρακτικών εργαλείων και μελετών περιπτώσεων. Η εκστρατεία επικεντρώνεται επίσης σε ομάδες εργαζομένων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο κίνδυνο.

Η δρ. Christa Sedlatschek, διευθύντρια του EU-OSHA, δηλώνει: «Πολλοί εργαζόμενοι αγνοούν ότι βλάβες δεν προκαλούν μόνον τα παρασκευασμένα χημικά προϊόντα που επισημαίνονται με πληροφορίες επικινδυνότητας και ασφάλειας. Υπάρχουν κι άλλες ουσίες που χρησιμοποιούνται συχνά σε πολλούς κλάδους –από τον χειρισμό των αλεύρων στα αρτοποιεία έως τη σκόνη πυριτίου στα εργοτάξια– οι οποίες μπορεί να είναι επικίνδυνες εάν δεν γίνεται αποτελεσματική διαχείριση της χρήσης τους. Επομένως, η εκστρατεία μας ευαισθητοποιεί σχετικά με κάθε τύπο επικίνδυνων ουσιών, και όχι μόνον των προφανών, ενώ ταυτόχρονα δίνει έμφαση στη σημασία της αξιολόγησης του κινδύνου σε όλους τους κλάδους, ως πρώτο βήμα για την πρόληψη.»

Η εκστρατεία συγκεντρώνει ευρύ φάσμα εταίρων, μεταξύ άλλων το δίκτυο των εθνικών εστιακών πόλων, τους επίσημους εταίρους της εκστρατείας και τους εταίρους μέσων μαζικής ενημέρωσης του EU-OSHA, καθώς και το Ευρωπαϊκό Επιχειρηματικό Δίκτυο, οι οποίοι συμβάλλουν στη διάδοση των μηνυμάτων της εκστρατείας σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Επιπλέον, η εκστρατεία έχει τη στήριξη των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των δικτύων τους, ιδίως της βουλγαρικής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Ο βούλγαρος αναπληρωτής υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής, Lazar Lazarov, σχολίασε: «Η πρόσφατη εκστρατεία για ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας μεταδίδει ένα σημαντικό μήνυμα. Ενώ έχει θεσπιστεί σχετική νομοθεσία, οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες σε ολόκληρη την πρέπει επίσης να γνωρίζουν τους κανόνες και τους κανονισμούς, καθώς και τον βέλτιστο τρόπο τήρησής τους. Διαφορετικά, δεν θα γίνεται ορθή διαχείριση των κινδύνων που προέρχονται από την έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες. Ευελπιστούμε σε μια συνεργασία με τον EU-OSHA και τους εταίρους της εκστρατείας τα επόμενα έτη.»

Η ανταλλαγή ιδεών και παρεμβάσεων που έχουν αντίκτυπο στους χώρους εργασίας πραγματοποιείται κυρίως μέσω των βραβείων καλής πρακτικής για ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας. Επιπλέον, έχει αναπτυχθεί ποικίλο υλικό, το οποίο διατίθεται μέσω ενός πολυγλωσσικού ιστότοπου για τη στήριξη της εκστρατείας. Επίσης, υπάρχει διαθέσιμο στα αγγλικά ένα ηλεκτρονικό εργαλείο για την αποτελεσματική διαχείριση των επικίνδυνων ουσιών στον χώρο εργασίας, το οποίο σύντομα θα είναι διαθέσιμο σε ειδικές εκδόσεις για τρεις χώρες (Αυστρία, και Ρουμανία). Περαιτέρω, έχει δημιουργηθεί βάση δεδομένων που περιλαμβάνει περίπου 700 πρακτικά εργαλεία και έγγραφα καθοδήγησης από 11 κράτη μέλη, ενώ ταυτόχρονα, στον ιστότοπο της εκστρατείας υπάρχουν διαθέσιμες μελέτες περιπτώσεων, γραφικά πληροφοριών και ταινίες κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους με πρωταγωνιστή τον χαρακτήρα Napo.

Επιπλέον, ο EU-OSHA είναι εταίρος του χάρτη πορείας για τους καρκινογόνους παράγοντες. Αυτό το σχέδιο δράσης έχει σκοπό αφενός να ευαισθητοποιήσει σχετικά με τους καρκινογόνους παράγοντες στον χώρο εργασίας, καθώς και με τις σχετικές οριακές τιμές και τη νομοθεσία, και αφετέρου να παρέχει πρακτικές πληροφορίες για την αξιολόγηση του κινδύνου και παραδείγματα ορθής πρακτικής για την εξάλειψη ή τη διαχείριση των κινδύνων.

Ιστορικό

Η εκστρατεία για τους ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας 2018-2019, με τίτλο «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας – Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών», έχει σκοπό να ευαισθητοποιήσει όσον αφορά τις επικίνδυνες ουσίες στον χώρο εργασίας και να ενημερώσει για τους τρόπους πρόληψης της έκθεσης στις ουσίες αυτές. Η εκστρατεία συντονίζεται σε εθνικό επίπεδο από τους εστιακούς πόλους του EU-OSHA και υποστηρίζεται από τους επίσημους εταίρους της εκστρατείας και τους εταίρους μέσων μαζικής ενημέρωσης, καθώς και από το Ευρωπαϊκό Επιχειρηματικό Δίκτυο. Έχει πέντε κύριους στόχους:

· να ευαισθητοποιήσει σχετικά με τη σπουδαιότητα και τη σημασία της διαχείρισης των επικίνδυνων ουσιών στους χώρους εργασίας στην Ευρώπη.

· να προωθήσει την αξιολόγηση και την εξάλειψη των κινδύνων καθώς και την υποκατάσταση των ουσιών παρέχοντας πρακτικά εργαλεία και παραδείγματα καλής πρακτικής.

· να ευαισθητοποιήσει σχετικά με τους κινδύνους της έκθεσης σε καρκινογόνους παράγοντες, στηρίζοντας την ανταλλαγή καλών πρακτικών.

· να στοχεύσει σε συγκεκριμένες ομάδες εργαζομένων που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο, παρέχοντας εξειδικευμένα στοιχεία και αριθμούς, καθώς και οδηγίες για τη χρήση καλών πρακτικών.

· να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις εξελίξεις στην πολιτική και τη νομοθεσία, παρέχοντας μια επισκόπηση σε απλή γλώσσα για την υπάρχουσα νομοθεσία και καθοδήγηση.

Μετά την έναρξη της εκστρατείας στις 24 Απριλίου 2018, τα σημαντικότερα ορόσημά της είναι, μεταξύ άλλων, οι Ευρωπαϊκές Εβδομάδες για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (Οκτώβριος 2018 και 2019) και η εκδήλωση ανταλλαγής καλών πρακτικών (αρχές του 2019). Η εκστρατεία ολοκληρώνεται με την τελετή απονομής βραβείων καλής πρακτικής και τη διάσκεψη κορυφής για τους ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας (και οι δύο τον Νοέμβριο του 2019). Στο πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων, οι οποίες θα φιλοξενηθούν από τον EU-OSHA στο Μπιλμπάο, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γιορτάσουν τις επιτυχίες της εκστρατείας και να αντλήσουν διδάγματα.

Αποστολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) είναι να καταστήσει τους χώρους εργασίας στην Ευρώπη ασφαλέστερους, υγιέστερους και παραγωγικότερους. Ο Οργανισμός ερευνά, αναπτύσσει και διανέμει αξιόπιστη, ισορροπημένη και αμερόληπτη πληροφόρηση σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία και οργανώνει πανευρωπαϊκές εκστρατείες ευαισθητοποίησης. Ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 1994 και έχει την έδρα του στο Μπιλμπάο της Ισπανίας. Φέρνει σε επαφή εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κυβερνήσεων των κρατών μελών, των οργανώσεων των εργοδοτών και των εργαζομένων, καθώς και κορυφαίους εμπειρογνώμονες από το σύνολο των 28 κρατών μελών της ΕΕ και άλλων χωρών.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Διημερίδα για το τουριστικό προϊόν στη Σκιάθο από το Επιμελητήριο Μαγνησίας #Σκιάθος… - https://t.co/h3NuKiRktJ -

  • Συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μαγνησίας στον Βόλο #ΣΥΡΙΖΑΠΣΜαγνησίας - https://t.co/RjLD4n3XCN -

  • Η Νίκη Βόλου σε λαϊκό αγώνα δρόμου #ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ - https://t.co/6KvtNctsLa -

"Αλιεύοντας" την είδηση