Βρίσκεστε εδώ:  / ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ / Καταγγελία εργαζομένων της ΠΕΜΣ για έλλειψη μέσων ατομικής προστασίας
Καταγγελία εργαζομένων της ΠΕΜΣ για έλλειψη μέσων ατομικής προστασίας

Καταγγελία εργαζομένων της ΠΕΜΣ για έλλειψη μέσων ατομικής προστασίας

Σε καταγγελία προχώρησαν οι εργαζόμενοι στην ΠΕΜΣ για την ολιγωρία-όπως τονίζουν-  της αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας στην παροχή Μ.Α.Π. (Μέσων Ατομικής Προστασίας) στους εργαζομένους  έναντι του νέου κορωναϊού.

 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται: “Βάσει της αρ. Α01/Σ14/8-5-20 Απόφασης του ΔΣ μας με την οποία υιοθετούνται πλήρως τα διαλαμβανόμενα στο αρ. 188/3-5-20 έγγραφο των Εκπροσώπων των Εργαζομένων στην ΕΥΑΕ ΠΕΜΣ (το οποίο και σας κοινοποιήθηκε δεόντως και στο οποίο ουδείς εκ των αποδεκτών, αν κι αφορά έκτακτα μέτρα υγείας κι ασφάλειας στον εργασιακό μας χώρο, δεν έχει ακόμη απαντήσει),
και σε συνέχεια αλλεπάλληλων αναφορών εργαζομένων των ΠΕΜΣ ότι οι προστασίας που μας έχουν δοθεί είναι ελάχιστες, ερωτούμε τα εξής:

1. Γιατί δεν προβλέψατε την επαρκή προμήθεια σε για όλους τους εργαζομένους των ΠΕΜΣ; Αν και απ’ τις 19/3/20 με την Α/Α945 (ΑΔΑ 6ΑΧ97ΛΡ-14Η) δεσμεύτηκε ποσό 5000 € για την προμήθεια μασκών προστασίας έναντι της διασποράς από τον κορωναϊό για τις ΠΕΜΣ, ωστόσο από τα αναρτηθέντα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ στοιχεία, διαπιστώνεται ότι προβήκατε στην αγορά μόνον 200 μασκών συνολικού κόστους 180,2€ με την αρ.2020/10-4-20 (ΑΔΑ ΩΦΞΤ7ΛΡ-ΓΞ8) Απόφαση Ανάθεσης. Διακόσιες για 210 συναδέλφους και με τις οδηγίες των ειδικών (ιατρών εργασίας κ.λπ.) να μιλούν για αλλαγή της μάσκας ανά 4ωρο εργασίας, δηλ. τουλάχιστον 2 ανά υπάλληλο ημερησίως.

Διακόσιες μάσκες για το 1/3 (κατ’ ελάχιστο) των εργαζομένων που εργάζονταν κανονικά στο πρώτο δίμηνο της πανδημίας, οι ίδιες διακόσιες
μάσκες (καθώς δεν εμφαίνεται εκ νέου αγορά) και για το 70% των εργαζομένων που έχουν ήδη επιστρέψει στο πόστο τους. Χιλιάδες θα έπρεπε να είναι οι μάσκες (μίας χρήσης) στη διάθεση των συναδέλφων, κα Κολυνδρίνη, κι όχι 200!

2. Γιατί υποχρεώνετε τους συναδέλφους να φέρνουν μάσκα από το σπίτι τους, όταν εδώ και δύο μήνες παραμένει αδιάθετο ποσό ύψους 4819,8€, αν κι εγκεκριμένο και δεσμευμένο για αυτό τον σκοπό;

Αποφασίσατε αφ’ εαυτού σας την περιστολή στη δαπάνη προστασίας της υγείας κι ασφάλειας των εργαζομένων σας; Με άλλα λόγια, κάνετε οικονομία, κα Κολυνδρίνη, παίζοντας με την των συναδέλφων μας;

3. Ελάχιστες μάσκες έχουν προμηθευτεί από την Δ/νση Δημόσιας Υγείας αρκετές άλλες Υπηρεσίες (ενδεικτικά τμήμα Εμπορίου, Πληροφορικής, Δ/νση Μεταφορών – Επικοινωνιών).

Ωστόσο, αν οι 200 αυτές μάσκες προορίζονταν μόνον για την Δ/νση Δημόσιας Υγείας (που και πάλι λίγες κρίνονται για τέτοιο χρονικό διάστημα εφαρμογής, αλλά και για τα αυξημένα καθήκοντα υγειονομικών ελέγχων που ασκούν οι συνάδελφοι της εν λόγω Υπηρεσίας), τότε
ερωτούμε γιατί το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού ΠΕΜΣ δεν έχει προβεί ακόμη, εδώ και 63 ημέρες (11/03/20 ανακήρυξε πανδημία ο Π.Ο.Υ. τον sarscov2), σε προμήθεια μασκών προστασίας για το σύνολο των εργαζομένων των ΠΕΜΣ;

4. Γιατί σε προφορικές οχλήσεις δηλώνει αναρμόδιο το εν λόγω Τμήμα ως προς την προμήθεια Μ.Α.Π. έναντι του νέου κορωνοϊού, όταν τα αντίστοιχα Τμήματα Προμηθειών ή οι Δ/νσεις Διοικ. Οικονομικού των υπολοίπων ΠΕ της ΠΘ διαρκώς προβαίνουν σε ανάλογες διαδικασίες;

Ενδεικτικά, οι ακόλουθες αποφάσεις ανάθεσης προμήθειας σε αντισηπτικά, μάσκες, φόρμες, γάντια, απολυμάνσεις, κ.ο.κ. έχουν ΟΛΕΣ συνταχθεί από τα Τμήματα Προμηθειών / ΔνσειςΔιοικ. Οικονομικού:Καρδίτσα: ΑΔΑ 64Ν07ΛΡ-1ΙΩ , 64Ν07ΛΡ-1ΙΩ , ΨΖ0Ο7ΛΡ-Β41 ,6ΥΦΤ7ΛΡ-63Τ , Ω7Λ57ΛΡ-ΣΞ8,917Γ7ΛΡ-Λ0Η , 9Κ3Ξ7ΛΡ-ΧΜΖ,  : ΑΔΑ 6Η8Ο7ΛΡ-Π55 , ΨΨ6Π7ΛΡ-Λ2Φ , 6ΠΖΜ7ΛΡ-Ω30 ,Ψ1ΝΡ7ΛΡ-6Ι7 , 9ΨΥΒ7ΛΡ-ΗΚΟ, ΩΩ107ΛΡ-ΥΧ6 , ΨΩΠΦ7ΛΡ-167

5. Γιατί πρέπει η κάθε Υπηρεσία να κινεί μόνη της την διαδικασία προμήθειας Μ.Α.Π., και να  μην διενεργείται αυτή από το Τμήμα Προμηθειών για το σύνολο των ΠΕΜΣ;

Τακτική που αφορά σε μια σειρά από προμήθειες βέβαια και κατά την προ κορονοϊού εποχή. Οικονομίες Κλίμακας ονομάζονται, κα Κολυνδρίνη, και επιφέρουν μείωση του δημοσιονομικού κόστους με την επίτευξη βέλτιστης οικονομικοτεχνικά προσφοράς.

Έκπληξη θα μας προκαλέσει τυχόν απάντησή σας και μόνον, καθώς δε μας έχετε συνηθίσει στο να δίνετε απαντήσεις σε καίρια ερωτήματά μας.

Ωστόσο εμείς εμμένουμε σε αυτά, όπως και σε όλα τα προηγούμενα που σας θέσαμε προ ημερών ως Εκπρόσωποι των Εργαζομένων στην Επιτροπή Υγείας & Ασφάλειας Εργαζομένων ΠΕΜΣ με το αρ. 188/3-5-20 έγγραφό μας, ερωτήματα που σας τα επαναλαμβάνουμε mot-à-mot, επισυνάπτοντάς εκ νέου το εν λόγω έγγραφο.

 

Αιτήματα για την επάνοδο σε κάποιου είδους εργασιακή «κανονικότητα»

Είναι πλέον γεγονός η των απαγορευτικών μέτρων κυκλοφορίας που επιφέρει και την σταδιακή επάνοδο στην εργασιακή μας «κανονικότητα». Σε συνέχεια λοιπόν πληθώρας «γενικών» οδηγιών που μας κοινοποιούνται, τις οποίες μελετήσαμε ενδελεχώς και
επιχειρήσαμε να τις εξειδικεύσουμε ώστε να αποκτούν νόημα προς όφελος της υγείας κι ασφάλειας των εργαζομένων στις ΠΕΜΣ, ζητούμε να δείξετε την δέουσα προσοχή στα κάτωθι,κατά την γνώμη μας εκκρεμή, ζητήματα:

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗ
Το σχετ. 2 (σελ.7) και το σχετ. 3 (σελ. 7) καταδεικνύουν την αναγκαιότητα της θερμομέτρησης (από Υγειονομικό υπάλληλο) των εργαζομένων κατά την προσέλευσή τους στην εργασία (είσοδος μόνο με θερμοκρασία έως 37,3 ) κι αρχειοθέτησης των αποτελεσμάτων από τον Ιατρό Εργασίας για πιθανή ιχνηλάτηση επαφών.

Ερωτούμε αν έχει προσδιοριστεί αυτή η διαδικασία. Έχουν προβλεφθεί υγειονομικοί για να την αναλάβουν σε ΟΛΑ τα κτίρια των ΠΕΜΣ; Έχετε προμηθευτεί θερμόμετρα υπερύθρων ή laser για εξ αποστάσεως μέτρηση (κατά προτίμηση της κροταφικής αρτηρίας) σε ΟΛΑ τα
κτίρια των ΠΕΜΣ;

Πότε θα ξεκινήσει;

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Δεν νοείται τόσα χρόνια συμβάσεων με Ιατρό Εργασίας και Τεχνικό Ασφαλείας και να μην έχουμε ακόμη στα χέρια μας Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου κατ’ εφαρμογή του Ν.3850/2010, ο οποίος κίνδυνος μάλιστα βάσει των νέων οδηγιών πρέπει να επικαιροποιηθεί
για COVID-19 με συγκεκριμένη μεθοδολογία που εδώ κι ένα μήνα με το σχ.4 (αρ.185) κι αυτή σάς την έχουμε κοινοποιήσει και η οποία επαναλαμβάνεται στο ως άνω σχετικό 3 (παρ. 4 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ περ.17, σελ.9 ), ενώ η απάντηση του Ιατρού Εργασίας δια email (σχετ. 5) σε σχετικό μας ερώτημα (σχετ. 4, αρ.185 ήταν:

“Όσον αφορά για την γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου για τον κορωνοιό είναι δύσκολο να γίνει από την στιγμή που η Π.Ε
ΜΑΓΝΗΣΊΑΣ δεν έχει εξαρχής γενικότερη εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου”. Τόσο απλά, δεν έγινε ποτέ, άρα δύσκολο να γίνει. Ακόμη και τώρα, εν μέσω πανδημίας!
Απαιτούμε όπως άμεσα προβείτε στην Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου για το σύνολο των εργαζομένων στις ΠΕΜΣ, επικαιροποιημένης για COVID-19, διαφορετικά επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμή μας ενέργεια.

Μ.Α.Π.
Στο σχετ. 2, σελ.19 επισημαίνεται ότι όλοι οι εργασίας πρέπει να διαθέτουν θερμόμετρα, χάρτινες χειροπετσέτες μιας χρήσης, γάντια μιας χρήσης, πλαστικές σακούλες για την απόρριψη των χρησιμοποιημένων μέσων ατομικής προστασίας, πλαστικά ποτήρια μιας χρήσης, αλκοολούχο διάλυμα με αντλία έγχυσης & βάση, κι απολυμαντικά.

Συνάδελφοί μας πχ. στο Τμήμα Εμπορίου φέρνουν γάντια από το σπίτι τους, ενώ τους έχει δοθεί μόνον από μία μάσκα με βαλβίδα, η οποία ωστόσο συστήνεται από τον ΕΟΔΥ μόνο για τους υγειονομικούς καθώς: «Η μάσκα με βαλβίδα δεν αποτρέπει την εκπομπή σταγονιδιών από το άτομο που τη φορά» https://eody.gov.gr/covid-19-odigies-gia-ti-chrisi-maskas-apo-to-koino/.

Θεωρούμε αυτονόητη την χορήγηση σε επάρκεια (και σε στοκ) προς όλους τους εργαζομένους μασκών, γαντιών και αντισηπτικών (συγκέντρωσης αλκοόλης τουλάχ. 70% vol) που πληρούν όλες τις προδιαγραφές που έχει θέσει ο ΕΟΦ και η Πολιτεία και φέρουν την
σήμανση CE. Ζητούμε την τοποθέτηση (plexiglass) τεχνητών φραγμών όπου απαιτείται ιδίως για όσους συναδέλφους αυτοπρόσωπα εξυπηρετούν πολίτες, ενώ για όσους μεταβαίνουν σε εξωτερικές της Υπηρεσίας (έλεγχοι κ.λπ.) ζητούμε να προβλέψετε την χορήγηση επιπλέον ατομικών αντισηπτικών διαλυμάτων.

Επίσης, στο σχετικό 3 (παρ. 4 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ περ.17, σελ.9) αναφέρεται ότι «Ο Τεχνικός Ασφαλείας και ο Ιατρός Εργασίας ορίζουν με βάση την Εκτίμηση Επικινδυνότητας και την των θέσεων εργασίας, το είδος των ΜΑΠ που απαιτούνται για την κάθε
εκτελούμενη εργασία».
Ζητούμε επομένως όπως χορηγήσετε σε όλους τους εργαζομένους τα προβλεπόμενα ΜΑΠ για COVID-19 ΣΕ ΕΠΑΡΚΕΙΑ κι όπως αιτηθείτε τόσο από τον Τεχνικό Ασφαλείας όσο και από τον Ιατρό Εργασίας να εκπληρώσουν άμεσα την προαναφερθείσα υποχρέωσή τους, με ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ των ΠΕΜΣ.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
Η ύπαρξη απολυμαντικών δεν ισοδυναμεί αυτόματα με . Στο σχετ. 3, παρ. 8 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ, σελ. 13 «Τονίζεται η ανάγκη για σχολαστική αναζήτηση της επάρκειας του αναδόχου απολύμανσης σε όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά και διαπιστεύσεις ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο δυνατό σε ποιότητα απολύμανσης αποτέλεσμα», ενώ και στο σχετ. 2 παρ. 5 Περιβαλλοντική υγιεινή, σελ. 12 επισημαίνεται ότι «Τα απολυμαντικά θα πρέπει να είναι εγκεκριμένα, να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, να φέρουν σήμανση CE και να τα χειρίζονται αποκλειστικά και μόνο ειδικά εκπαιδευμένοι εργαζόμενοι.» Εν ολίγοις, η των χώρων ΚΑΙ των
υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων (σχετ. 2, σελ. 18, περ.15) θα πρέπει να πραγματοποιείται με απολυμαντικό που πέραν της ευρείας αντιμικροβιακής του δράσης (βακτήρια, άλγη, μύκητες κ.α.), θα καταπολεμά κατά κύριο λόγο αποτελεσματικά ιούς, ιδίως κορωναϊούς.

Ζητούμε λοιπόν, ιδίως από το Τμήμα Προμηθειών, όπως τα απολυμαντικά πληρούν όχι μόνον τις προ κορωναϊού προδιαγραφές, αλλά τις επικαιροποιημένες, έναντι του κορωναϊού.

ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ η οποία πρέπει να αναρτηθεί βάση του σχετικού 2 (σελ.3) σε συνδυασμό με τις Οδηγίες Υγιεινής χεριών (σελ. 6-7) που πρέπει να αναρτηθούν σε όλες τις WC, όπως και του Προτύπου Συμπεριφοράς (σελ.10), της Πληροφόρησης ασφαλούς χρήσης μέσων ατομικής προστασίας (σελ.15) και της Ασφάλειας για την προστασία των εργαζομένων (σελ.16).

Ζητούμε την ανάρτηση όλων αυτών των ενδεδειγμένων σημάνσεων.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

Τόσο με το σχετ. 1, όσο και με τα σχετ. 2 (σελ.12) και 3 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ: ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, σελ. 53) συστήνεται αυστηρώς σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους οι μονάδες κλιματισμού κι όλες οι διατάξεις επανακυκλοφορίας αέρα να απενεργοποιηθούν, σε κάθε περίπτωση να συντηρούνται τακτικά και η χρήση τους να αποτελεί την ύστατη καταφυγή όταν οι καιρικές συνθήκες το επιβάλλουν, διαφορετικά να λειτουργούν συνεχόμενα (24/7).

Ζητούμε ενόψει της ανόδου της θερμοκρασίας ο Τεχνικός Ασφαλείας από κοινού με αρμόδιους υπαλλήλους της ΔΤΕ να εποπτεύσουν τις κλιματιστικές μονάδες σε ΌΛΟΥΣ τους χώρους ΌΛΩΝ των κτιρίων των ΠΕΜΣ και δώσουν σαφείς και συγκεκριμένες οδηγίες στους
χρήστες τους (κι όχι γενικόλογες).

Η δε έγκαιρη κι επισταμένη συντήρησή τους είναι τώρα περισσότερο από κάθε άλλη φορά επιβεβλημένη.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ & ΧΩΡΩΝ
Πόσο επίκαιρα φαντάζουν τα χρόνια αιτήματα του Τοπικού μας Συλλόγου, ακόμη και σε αυτόν τον τομέα. Στα σχετ. 2 (σελ.12) και 3 (σελ.54) γίνεται αυστηρή σύσταση να εκκενώνουμε τις λεκάνες αποχωρητηρίου με κλειστό το καπάκι, ώστε να περιορίζεται η  μετάδοση μέσω του αερολύματος από την τουαλέτα κατά τη στιγμή της εκκένωσης και να υπάρχει συνεχής λειτουργία των ανεμιστήρων των χώρων αποχωρητηρίου.

Έχετε, ή θα έπρεπε να έχετε γνώση, σε ποιες τουαλέτες υπάρχουν καπάκια και σε ποιες όχι, σε ποιες υπάρχουν ανεμιστήρες και σε ποιες πρέπει να μπουν.

Επιπλέον, με το σχετ. 4 (αρ.186) βάσει οδηγιών που απέστειλε ο Ιατρός Εργασίας ΠΕΜΣ σας ζητήσαμε το συνεργείο καθαριότητας να καθαρίζει κι εντός του 8ωρου εργασίας και σας ρωτήσαμε σχετικά. Η Διοίκηση όπως πάντα απάντησε γενικόλογα, άνευ πρωτοκόλλου,
παίζοντας την κασέτα «προβαίνουμε στις ενέργειες βάσει νομοθεσίας σε συνεννόηση πάντα με Περιφερειάρχη & Αντιπεριφερειάρχη» (σχετ. 6) Σας ενημερώνουμε λοιπόν ότι πχ. στον 1ο όροφο του Διοικητηρίου τις ημέρες που δεν καθαρίζει η μόνιμη υπάλληλος, δεν γίνεται καμία εργασία καθαρισμού κατά τη διάρκεια του 8ώρου.
Ζητούμε όπως μεριμνήσετε άμεσα ΟΛΕΣ οι τουαλέτες σε ΌΛΑ τα κτίρια των ΠΕΜΣ να έχουν κι από τα δύο: καπάκια κι ανεμιστήρες κι όπως όλοι οι καθαρίζονται κι εντός ωραρίου εργασίας.

ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Στο σχετ. 2, που θυμίζουμε ότι είναι Οδηγίες της Ιατρού Εργασίας ΠΕ Λάρισας, τονίζεται ότι στους κλειστούς χώρους ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός εργαζομένων είναι ένας ανά 7 τ.μ. ωφέλιμου χώρου (σελ.11) ενώ συστήνεται κι ο διαχωρισμός εργαζομένων ει δυνατόν σε ομάδες (2 ή περισσότερες) που δεν συναντιόνται μεταξύ τους στον ίδιο εργασιακό χώρο και χρόνο (σελ.17).

Επιμένουμε ότι αυτά τα δύο δεν εκπληρώνονται σε όλες τις περιπτώσεις εργαζομένων και ζητούμε εκ νέου όπως αιτηθείτε οι Προϊστάμενοι Δ/νσεων να μεριμνήσουν σχετικά με αυστηρότητα.

Τέλος, η Ιατρός Εργασίας μάς ενημερώνει ότι οι εργοδότες «καλούνται να συμπληρώσουν την Δήλωση Αυτοσυμμόρφωσης η οποία θα αποτελεί τον οδηγό συμμόρφωσης των εργοδοτών και των εργαζομένων στις επιταγές του ΕΟΔΥ και κατ’ επέκταση της προστασίας όλων από τον κίνδυνο διασποράς του ιού μέσα στους χώρους εργασίας».

Η άμεση ανταπόκρισή σας στα ωςάνω φλέγοντα ζητήματα θα καθιστούσε μια τέτοια δήλωση αυτοσυμμόρφωσης και ουσιαστικά, πέρα από τυπικά, ισχύουσα και μόνον τότε θα την συνυπογράφαμε.

Περιμένουμε άμεσα τις απαντήσεις σας στα ανωτέρω, και κυρίως τις ενέργειές σας. Αν αυτές δεν ληφθούν άμεσα για να διορθωθούν οι ανωτέρω υγειονομικά επισφαλείς καταστάσεις που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και των συναδέλφων μας, επιφυλασσόμαστε για δικές μας σύννομες ενέργειες.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Στο πρωτάθλημα ποδηλασίας Κεντρικής Ελλάδος η Νίκη Βόλου #πρωτάθλημαποδηλασίας - https://t.co/RVLMFgd4WU -

  • 1ο Εξεταστικό Κέντρο Μαγνησίας Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑ.Λ. 2021 #1οΕΠΑΛΝΙωνίας - https://t.co/hzFDt6loFU -

  • Ρυθμίστηκαν μισθολογικά και ασφαλιστικά δημοσιογράφων στους δήμους #δημοσιογράφοι - https://t.co/s9izvFDVT8 -

"Αλιεύοντας" την είδηση