Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ » Ημερίδα για επιδοτούμενα Προγράμματα κατάρτισης  
Ημερίδα για επιδοτούμενα  Προγράμματα κατάρτισης   

Ημερίδα για επιδοτούμενα Προγράμματα κατάρτισης  

 

 

  • Για μηχανικούς και εργαζόμενους σε γραφεία μηχανικών, εργοληπτικών και μελετητικών επιχειρήσεων

Το Τ Μαγνησίας σε συνεργασία με την ΠΕΔΜΕΔΕ  Περιφερειακό Τμήμα Μαγνησίας συνδιοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019 στις 12.00 το μεσημέρι στην αίθουσα “Μαγνησία” του ξενοδοχείου Volos Palace, προκειμένου να  ενημερώσουν τα μέλη τους, για το επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων στον κλάδο κατασκευών και υλικών».

Δεδομένου ότι άνοιξε η πλατφόρμα στην ιστοσελίδα της ΠΕΔΜΕΔΕ για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ, η πρόεδρος της Δ.Ε. του Τ Μαγνησίας  Νάνσυ Καπούλα και ο πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Αλέξανδρος Καμπύλης προσκάλεσαν τον πρόεδρο κ. Δακτυλίδη και τα αρμόδια στελέχη της ΠΕΔΜΕΔΕ προκειμένου να ενημερώσουν τόσο για το Πρόγραμμα αλλά και για τεχνικές λεπτομέρειες, όπως τη διαδικασία υποβολής αίτησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  κ.λπ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι στον ιδιωτικό τομέα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην πρόσκληση ωφελούμενων.
Τα δύο επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών το καθένα είναι :

➢ Στέλεχος δπεραίωσης διαδικασιών για τη συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς (Ηλεκτρονικές δημοπρασίες)

➢ Τεχνικός προγραμματισμού Smart Buildings (Πρόγραμμα ΒΙΜ)
Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης παρέχεται:

Ü επίδομα 400 ανά συμμετέχοντα &

Ü πιστοποίηση στη βάση του διεθνούς αναγνωρισμένου προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC.

Πρόκειται για μια σημαντική ευκαιρία για όλους τους συναδέλφους Μηχανικούς αλλά και τους εργαζόμενους στον κατασκευαστικό κλάδο να επιμορφωθούν πάνω σε άξονες που άπτονται της καθημερινότητας της εργασίας τους (Ηλεκτρονικές δημοπρασίες, χρονοδιάγραμμα, κοστολόγηση έργων κλπ.) αλλά και σε νέες καινοτόμες τεχνολογίες ώστε να προετοιμαστούν για τις προκλήσεις της Ευρώπης (Πρόγραμμα ΒΙΜ).

Η απευθύνεται σε 1.200 εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα προερχόμενους από το σύνολο των Περιφερειών της χώρας (13 Περιφέρειες).

Για τη συμμετοχή τους στην οι υποψήφιοι
θα πρέπει απαραιτήτως:

✓ Να είναι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα γενικά, ανεξαρτήτως τομέα ή κλάδου απασχόλησης

✓ Να διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείου
Κριτήρια επιλογής των ωφελουμένων αποτελούν η Ηλικία, το Εκπαιδευτικό Επίπεδο, η Συνάφεια Σπουδών με το Αντικείμενο Κατάρτισης, τα Έτη Επαγγελματικής Εμπειρίας, οι Δεξιότητες Πληροφορικής και η Τεκμηρίωση Ενδιαφέροντος των ωφελουμένων για το Πρόγραμμα Κατάρτισης. Αναλυτικά η βαθμολόγηση των κριτηρίων αναφέρεται στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής θα γίνει ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης των Αιτήσεων της ΠΕΔΜΕΔΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.pedmede.gr.

Στο πληροφοριακό σύστημα ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο κατά προτεραιότητα επιθυμεί να παρακολουθήσει.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Πράξη θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την αίτησή τους τα κάτωθι απαιτούμενα δικαιολογητικά (απλό φωτοαντίγραφο):

  1. Βεβαίωση εργοδότη (της τρέχουσας απασχόλησης) στην οποία θα αναφέρεται η διάρκεια απασχόλησης και η σχέση εργασίας (μισθωτός, σύμβαση εργασίας) ή Σύμβαση Εργασίας (απλό φωτοαντίγραφο).
  2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
  3. Αντίγραφο τίτλου σπουδών. Παρατήρηση : α) για την τεκμηρίωση του εκπαιδευτικού επιπέδου επισυνάπτεται ο ανώτερος τίτλος σπουδών, β) για την περίπτωση τεκμηρίωσης της συνάφειας σπουδών με το αντικείμενο της κατάρτισης επισυνάπτεται ο σχετικός τίτλος μόνο στην περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος με αυτόν που χρησιμοποιήθηκε για την περίπτωση

α. Συναφείς τίτλοι σπουδών θεωρούνται αυτοί που σχετίζονται με ειδικότητες μηχανικού.

  1. Βεβαίωση ασφάλισης από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα ή κατάσταση ενσήμων.
  2. Πιστοποιητικό γνώσης (εφόσον υπάρχει), ήτοι:

α) Πιστοποιητικό από φορέα πιστοποίησης, ή
β) δίπλωμα συναφούς με την Πληροφορική Τμήματος ΑΕΙ/ΤΕΙ, γ) βεβαίωση εργοδότη για γνώσεις πληροφορικής, ή

δ) βεβαίωση πιστοποίησης πληροφορικής από το οικείο Παν/μιο

 Τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΠΕΔΜΕΔΕ www.pedmede.gr, με αναφορά στον μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης που υπέβαλε ο υποψήφιος στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης των Αιτήσεων.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν περαιτέρω για την την  πλατφόρμα συμμετοχής στην ιστοσελίδα της ΠΕΔΜΕΔΕ (https://pedmede.gr/επανεκ-2/), όπως και του ΤΕΕ Μαγνησίας (https://www.teemag.gr/), όπως επίσης στην Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ), Ασκληπιού 23 – ΤΚ 10680 Τηλ. 210 3614978, E-mail: info@pedmede.gr, Ιστοσελίδα www.pedmede.gr.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας της ΠΕΔΜΕΔΕ, www.pedmede.gr.

 

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση