Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ » Yποβολή αιτήσεων – δικαιολογητικών συμμετοχής σε εξετάσεις απόκτησης τεχνικής αδείας για εκτέλεση-συντήρηση-επισκευή & λειτουργία Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
Yποβολή αιτήσεων – δικαιολογητικών συμμετοχής σε εξετάσεις απόκτησης τεχνικής αδείας για  εκτέλεση-συντήρηση-επισκευή & λειτουργία Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

Yποβολή αιτήσεων – δικαιολογητικών συμμετοχής σε εξετάσεις απόκτησης τεχνικής αδείας για εκτέλεση-συντήρηση-επισκευή & λειτουργία Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

Από την Γενική Δ/νση Ανάπτυξης ς Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι κατά το προσεχές χρονικό διάστημα θα διεξαχθούν οι προβλεπόμενες από την κείμενη Π.Δ. 108/2013 (ΦΕΚ 141/Α/2013) εξετάσεις, απόκτησης τεχνικών αδειών Ηλεκτρολόγων

Συγκεκριμένα :

• Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α' ς 1ης ή 2ης Ομάδας
• Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Γ' Ειδικότητας Φωτοβόλων Σωλήνων και Επιγραφών) &
• Συντηρητή ή Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Δ΄ Ειδικότητας1ης ή 2ης Ομάδας), αντίστοιχα,

Οι ενδιαφερόμενοι, για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή δικαιολογητικών (προβλεπόμενες με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και παράβολα) μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους τμήματα Επαγγέλματος των Δ/νσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων της ς Θεσσαλίας ως κάτωθι:

 Π.Ε ς /Δνση Ανάπτυξης/ Τμήμα Επαγγέλματος – Ισόγειο Κτιρίου πρώην ομαρχίας
 ΠΕ Μαγνησίας / Δνση Ανάπτυξης /Τμήμα Επαγγέλματος-1ος Όροφος Κτιρίου πρώην ομαρχίας
 ΠΕ Τρικάλων /Δνση Ανάπτυξης/ Τμήμα Επαγγέλματος/ 3οςΌροφος Κτιρίου πρώην Νομαρχίας
 ΠΕ Καρδίτσας /Δνση Ανάπτυξης/ Τμήμα Επαγγέλματος / Γρηγ. Λαμπράκη 21

Επιπλέον σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από κάθε εξεταστική διαδικασία θα αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Θεσσαλίας www.thessaly.gov.gr ονομαστικός κατς των υποψηφίων, με σειρά προτεραιότητας, που θα συμμετέχουν στις εξετάσεις.

(Εξεταστέα Ύλη ) ΦΕΚ 2190/ Β / 05-09-2013

• Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α' ς 1ης ή 2ης Ομάδας

Θεωρητικό Μέρος: σελ, 30372 έως 30556

Πρακτικό Μέρος : σελ, 30557 έως 30594

• Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Γ' Ειδικότητας Φωτοβόλων Σωλήνων και Επιγραφών)

Θεωρητικό Μέρος: σελ, 30595 έως 30667

Πρακτικό Μέρος : σελ, 30668 έως 30688

• Συντηρητή ή Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Δ΄ Ειδικότητας1ης ή 2ης Ομάδας

Θεωρητικό Μέρος: σελ, 30689 έως 30870

Πρακτικό Μέρος : σελ, 30871 έως 30897

"Αλιεύοντας" την είδηση