Βρίσκεστε εδώ:  / ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ / Η Επιτροπή παρουσιάζει έκθεση προόδου σχετικά με τη μείωση των κινδύνων στην Τραπεζική Ένωση
Η Επιτροπή παρουσιάζει έκθεση προόδου σχετικά με τη μείωση των κινδύνων στην Τραπεζική Ένωση

Η Επιτροπή παρουσιάζει έκθεση προόδου σχετικά με τη μείωση των κινδύνων στην Τραπεζική Ένωση

Και ζητά ταχύτερη πρόοδο για την Ένωση Κεφαλαιαγορών ενόψει των συνεδριάσεων των ηγετών της ΕΕ

Η Επιτροπή προβαίνει σε απολογισμό των τελευταίων εξελίξεων όσον αφορά τη μείωση των κινδύνων στον τραπεζικό τομέα και την επιτευχθείσα πρόοδο προς ένα ακόμη πιο ολοκληρωμένο και σταθερό χρηματοπιστωτικό σύστημα στην ΕΕ.

Η χρηματοπιστωτική σταθερότητα έχει ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία έτη και η μείωση των κινδύνων στον τραπεζικό τομέα της ΕΕ συνεχίζεται με σταθερό ρυθμό, όπως τονίστηκε από την Επιτροπή σε δύο ανακοινώσεις που εξέδωσε ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου και της συνόδου κορυφής για το ευρώ, όπου αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις για την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης. Παράλληλα, οι προσπάθειες για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και ολοκλήρωση πρέπει να συνεχιστούν, και είναι πλέον να συμφωνήσουν οι συννομοθέτες σε όλα τα βασικά εκκρεμή ζητήματα.

Στην τρίτη έκθεση προόδου για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ), η Επιτροπή επισήμανε σήμερα ότι τα ΜΕΔ στον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα μειώθηκαν και άλλο, και ανέρχονται πλέον σε 3,4% κατά μέσο όρο στην ΕΕ. Παρότι πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες αντιμετώπισης ζητημάτων από το παρελθόν που βαρύνουν ακόμη τον τομέα από την έναρξη της χρηματοπιστωτικής κρίσης, η εξέλιξη αυτή είναι πολύ ενθαρρυντική. Σε χωριστή ανακοίνωση,η Επιτροπή ζητά επίσης την επιβεβαίωση της πολιτικής δέσμευσης και των προσπαθειών για την ολοκλήρωση της θεμελίωσης της Ένωσης Κεφαλαιαγορών (CMU) πριν από τις ευρωπαϊκές τον προσεχή Μάιο. Μαζί με την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, αυτό είναι ζωτικής σημασίας για την εξέλιξη της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ.

Τραπεζική Ένωση

 Όπως τόνισε η Επιτροπή στην ανακοίνωση του Οκτωβρίου 2017, η Τραπεζική Ένωση θα πρέπει να ολοκληρωθεί με παράλληλη επίτευξη της μείωσης και του επιμερισμού των κινδύνων. Σήμερα, η Επιτροπή παρουσιάζει για τρίτη φορά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά τις προσπάθειες μείωσης των κινδύνων. Τα ποσοστά των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) στον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα συνέχισαν να μειώνονται το πρώτο εξάμηνο του 2018, φτάνοντας κατά μέσο όρο στο 3,4%, και πλησιάζουν πάλι τα προ κρίσης επίπεδα. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει τη γενική τάση βελτίωσης σε ολόκληρη την Ένωση τα τελευταία χρόνια, η οποία κατέστη δυνατή χάρη στην αποφασιστική δράση των κρατών μελών και των παραγόντων της αγοράς, κυρίως σε χώρες με σχετικά υψηλά επίπεδα ΜΕΔ. Παρά τα ενθαρρυντικά αυτά σημάδια, τα υψηλά ποσοστά μη εξυπηρετούμενων δανείων εξακολουθούν να αποτελούν πρόκληση για ορισμένα κράτη μέλη. Η σημερινή έκθεση θα τροφοδοτήσει τις συζητήσεις κατά τη σύνοδο κορυφής του Δεκεμβρίου (σε ανοικτή σύνθεση) σχετικά με την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, μεταξύ άλλων με τη σύσταση ενός κοινού δημοσιονομικού μηχανισμού ασφάλειας του Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης και τη λήψη περαιτέρω μέτρων για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος εγγύησης των καταθέσεων.

Η Επιτροπή χαιρετίζει επίσης την πρόοδο που σημειώθηκε κατά τις τριμερείς συζητήσεις του Νοεμβρίου 2016 σχετικά με τη δέσμη μέτρων για τη μείωση των κινδύνων στον τραπεζικό τομέα και καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία για τα μέτρα αυτά καθώς και για τη συνολική δέσμη νομοθετικών μέτρων για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων του Μαρτίου 2018.

Η ανακοίνωση επιβεβαιώνει επίσης ότι η Επιτροπή έχει υλοποιήσει όλα τα στοιχεία του σχεδίου δράσης του Συμβουλίου σχετικά με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια του Ιουλίου 2017. Η ανακοίνωση συνοδεύεται από έγγραφο εργασίας που έχουν καταρτίσει οι υπηρεσίες της Επιτροπής, μετά από αίτημα του Συμβουλίου, όσον αφορά τη δυνατότητα δημιουργίας μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας συναλλαγών μη εξυπηρετούμενων δανείων, δηλαδή μιας ηλεκτρονικής αγοράς όπου οι τράπεζες και οι επενδυτές θα μπορούν να πραγματοποιούν αγοραπωλησίες ΜΕΔ και χαρτοφυλακίων ΜΕΔ.

Ένωση Κεφαλαιαγορών

Η ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών (CMU) είναι ζωτικής σημασίας για να αυξηθεί η ανθεκτικότητα των οικονομιών των κρατών μελών και της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, να διασφαλιστεί η δημοσιονομική σταθερότητα, να ενισχυθεί ο διεθνής ρόλος του ευρώ και να διαφοροποιηθούν οι πηγές χρηματοδότησης, ειδικότερα για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η Ένωση Κεφαλαιαγορών θα προσφέρει περισσότερες επιλογές στους καταναλωτές, ώστε να μπορούν να αγοράζουν φθηνότερα και καλύτερα επενδυτικά προϊόντα, και θα καταστήσει δυνατό για τους παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ναεπεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε άλλα κράτη μέλη.

Στη σημερινή ανακοίνωση, η Επιτροπή παρουσιάζει τα κυριότερα δομικά στοιχεία της Ένωσης Κεφαλαιαγορών τα οποία έχει ολοκληρώσει την τελευταία τριετία. Σε αυτά περιλαμβάνονται σημαντικές προτάσεις για τη δημιουργία νέων ευκαιριών σε ολόκληρη την ενιαία αγορά για τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές μέσω νέων προϊόντων και υπηρεσιών που καλύπτουν όλη την ΕΕ, μέσω απλούστερων, σαφέστερων και πιο αναλογικών κανόνων, καθώς και μέσω μιας αποτελεσματικότερης εποπτείας του χρηματοπιστωτικού τομέα. Μέχρι στιγμής, 10 από τις 13 προτάσεις για τη θεμελίωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών εξετάζονται από τους συννομοθέτες της ΕΕ. Εκκρεμούν επίσης τρεις προτάσεις για τη βιώσιμη χρηματοδότηση και τρεις άλλες σημαντικές προτάσεις για τις χρηματοπιστωτικές αγορές της ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να δημιουργήσουν όλα τα βασικά δομικά στοιχεία για την ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών πριν από τις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Μάιο του 2019. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου καλείται να ενστερνιστεί αυτές τις προσπάθειες, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας όχι μόνο για την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και της Τραπεζικής Ένωσης, αλλά και για την ενιαία αγορά, όπως τονίστηκε στην ανακοίνωση της 22ας Νοεμβρίου.

Ιστορικό 

Η Τραπεζική Ένωση μαζί με την Ένωση Κεφαλαιαγορών προωθούν ένα πιο ολοκληρωμένο και σταθερό χρηματοπιστωτικό σύστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυξάνουν την ανθεκτικότητα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης έναντι δυσμενών κλυδωνισμών, διευκολύνοντας σημαντικά τον επιμερισμό των κινδύνων στον ιδιωτικό τομέα σε διασυνοριακό επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα μειώνουν την ανάγκη επιμερισμού των κινδύνων στον δημόσιο τομέα.

Για να σημειωθεί πρόοδος ως προς την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, μέσω της ταχύτερης μείωσης των κινδύνων στον τραπεζικό τομέα της ΕΕ, η Επιτροπή πρότεινε στα τέλη Μαρτίου 2018 μια δέσμη δράσεων για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Οι δράσεις αυτές στοχεύουν τέσσερις βασικούς τομείς: διασφάλιση της δέσμευσης κεφαλαίων από τις τράπεζες για την κάλυψη των κινδύνων που συνδέονται με δάνεια που θα χορηγηθούν στο και ενδέχεται να μην εξυπηρετηθούν· ενθάρρυνση της ανάπτυξης δευτερογενών αγορών στις οποίες οι τράπεζες μπορούν να πωλούν τα μη εξηπηρετούμενα δάνειά τους σε διαχειριστές πιστώσεων και σε επενδυτές· διευκόλυνση της είσπραξης οφειλών, ως συμπλήρωμα της πρότασης για την αφερεγγυότητα και την αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων, η οποία υποβλήθηκε τον Νοέμβριο του 2016· και, παροχή βοήθειας για την αναδιάρθρωση των τραπεζών στα κράτη μέλη που το επιθυμούν, μέσω διατύπωσης μη δεσμευτικών κατευθυντήριων γραμμών για την ίδρυση εταιρειών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (AMC) ή για τη θέσπιση άλλων μέτρων σχετικών με τη διαχείριση των ΜΕΔ.

Η Ένωση Κεφαλαιαγορών (CMU) επιδιώκει να συνδέσει καλύτερα τις αποταμιεύσεις με τις επενδύσεις και να ενισχύσει το ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα με την προώθηση του επιμερισμού των κινδύνων στον ιδιωτικό τομέα, την παροχή εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης και την αύξηση των επιλογών για τους μικροεπενδυτές και τους θεσμικούς επενδυτές. Η CMU, μέρος του τρίτου πυλώνα του επενδυτικού σχεδίου της Επιτροπής για την Ευρώπη, είναι ζωτικής σημασίας για την υλοποίηση της προτεραιότητας που έχει θέσει η Επιτροπή Γιούνκερ για τόνωση της απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων της απασχόλησης των νέων και της ανάπτυξης. Η Επιτροπή έχει εκδώσει όλες τις νομοθετικές προτάσεις που είχε ανακοινώσει στο σχέδιο δράσης του Σεπτεμβρίου 2015 για την Ένωση Κεφαλαιαγορών καθώς και στην ενδιάμεση επανεξέτασή του Ιουνίου 2017. Η Επιτροπή καλεί τους συννομοθέτες να ενεργήσουν τώρα, πριν από τις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2019, ώστε να δημιουργηθούν όλα τα αναγκαία δομικά στοιχεία για μία ολοκληρωμένη Ένωση Κεφαλαιαγορών.

 

 

 

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Ο #ΕΣΒ θα εκφράσει γνώμη στο ενδεχόμενο να ανάψουν τα λαμπάκια, αλλά στη συνέχεια να κλείσει η πόλη και η αγορά της… - https://t.co/5JbwWVQCVm -

  • Πολύ καλή εμφάνιση της Νίκης Βόλου στο Χειμερινό Κύπελλο κολύμβησης - https://t.co/yVBcX3YouS… -

  • Κορασίδες και άνδρες του Ολυπιακού επικράτησαν της Νίκης #ΟλυμπιακόςΒόλου - https://t.co/MPsmg1g7f7 -

"Αλιεύοντας" την είδηση