Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ » Η Ε.Ε. χαιρετίζει το InvestEU
Η Ε.Ε. χαιρετίζει το InvestEU

Η Ε.Ε. χαιρετίζει το InvestEU

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει τη σημερινή ψήφο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με την οποία καθορίζει τη θέση του σχετικά με το , το πρόγραμμα που προτάθηκε με σκοπό την τόνωση των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων στην Ευρώπη στον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ.

Η ψήφος σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς την εκπόνηση του προγράμματος το οποίο θα συνενώσει, υπό την ίδια στέγη, τα ενωσιακά χρηματοδοτικά μέσα για στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ αναμένεται να κινητοποιήσει τουλάχιστον 650 δισ. για . Η Επιτροπή καλεί σήμερα τα κράτη μέλη να καθορίσουν σύντομα τη θέση τους, ώστε να καταστεί δυνατή η έναρξη των συζητήσεων μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων.

Η πρόταση της Επιτροπής για το InvestEU βασίζεται στην επιτυχία του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη – το σχέδιο Γιούνκερ – το οποίο, από τη δρομολόγησή του, έχει ήδη κινητοποιήσει περισσότερα από 371 δισ. για επενδύσεις. Παρέχοντας 38 δισ. ευρώ ως εγγύηση του προϋπολογισμού για τη στήριξη των επενδύσεων, το ταμείο InvestEU θα προσελκύσει δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους για την τόνωση των επενδύσεων σε ολόκληρη την ΕΕ κατά τη δημοσιονομική περίοδο -2027.

Το ταμείο InvestEU έχει πολιτικό προσανατολισμό, και θα στηρίξει τέσσερις κύριους τομείς: βιώσιμες υποδομές· έρευνα, καινοτομία και ψηφιοποίηση· μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις· και κοινωνικές επενδύσεις και δεξιότητες.

Η θέσεων εργασίας, η τόνωση των επενδύσεων και η επίτευξη ς οικονομικής ανάπτυξης αποτελούν την πρώτη προτεραιότητα για τον Πρόεδρο Ζαν-Κλωντ Γιούνκερ ήδη από την έναρξη της ανάληψης των καθηκόντων της Επιτροπής τον οέμβριο του 2014. Το InvestEU θα συνενώσει υπό την ίδια στέγη και με ενιαίο σήμα όλα τα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ που διατίθενται επί του παρόντος για τη στήριξη των επενδύσεων. Αυτό θα καταστήσει την ενωσιακή χρηματοδότηση για επενδυτικά έργα απλούστερη και αποδοτικότερη.

Εκτός από το Ταμείο InvestEU, το πρόγραμμα θα αποτελείται επίσης από τον Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών InvestEU και την Πύλη InvestEU, προκειμένου να συνεχίσει να παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη σε υλοποίησης έργων, καθώς και έναν εύκολα προσβάσιμο αγωγό ώριμων έργων για πιθανούς επενδυτές.

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση