Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ » Ευρ.Επιτρ.: Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη και την απασχόληση
Ευρ.Επιτρ.: Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Ευρ.Επιτρ.: Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Η Ευρ.Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα την ετήσια ανασκόπησή της με τίτλο Εξέλιξη της ς και των κοινωνικών υποθέσεων στην Ευρώπη (ESDE) για το έτος 2019.
Υπό το πρίσμα των παγκόσμιων μακροπρόθεσμων τάσεων, όπως η γήρανση, η παγκοσμιοποίηση, ο και η κλιματική αλλαγή, η ESDE 2019 είναι αφιερωμένη στο θέμα της βιωσιμότητας. Η έκθεση δείχνει ότι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και η διατήρηση της ανάπτυξης συμβαδίζουν. Παρουσιάζει μια σειρά επιλογών πολιτικής οι οποίες μπορούν να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και την ανάπτυξη και να διαδώσουν τα οφέλη της σε ολόκληρο τον πληθυσμό της ΕΕ και τις μελλοντικές γενιές, επιδιώκοντας παράλληλα μια φιλόδοξη μετάβαση σε μια οικονομία ουδέτερη ως προς το κλίμα. Η ανασκόπηση του 2019 επιβεβαιώνει επίσης τη συνεχή επέκταση της οικονομικής δραστηριότητας της ΕΕ, καθώς σημειώθηκαν νέα επίπεδα ρεκόρ στην και στη βελτίωση της κοινωνικής κατάστασης.
Η μετάβαση σε μια οικονομία με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα θα αυξήσει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων ς και θα έχει αντίκτυπο στη διάρθρωση της αγοράς ς, στην κατανομή των θέσεων εργασίας και στις απαιτούμενες δεξιότητες. Έως το 2030, η μετάβαση αναμένεται να δημιουργήσει ακόμα 1,2 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας στην ΕΕ, επιπλέον των 12 εκατομμυρίων που αναμένονται ήδη. Η μετάβαση θα μπορούσε να μετριάσει τη συνεχιζόμενη πόλωση των θέσεων εργασίας που οφείλεται στην αυτοματοποίηση και την ψηφιοποίηση, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και στο μέσο της ψαλίδας μισθών και δεξιοτήτων, ιδίως στον τομέα των κατασκευών και της μεταποίησης.
Τούτου λεχθέντος, οι επιπτώσεις της μετάβασης θα διαφέρουν μεταξύ χωρών και τομέων. Επομένως, οι χώρες πρέπει να προετοιμαστούν για τη μετάβαση αυτή προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι σε επαγγέλματα, τομείς και περιφέρειες που εξακολουθούν να συνδέονται με μοντέλα υψηλών εκπομπών άνθρακα δεν θα αγνοηθούν. Η εξαρχής ενσωμάτωση της κοινωνικής διάστασης, για παράδειγμα με μέτρα που παρέχουν εισοδηματική στήριξη κατά τη διάρκεια της μετάβασης ή συνδυάζουν υψηλότερη φορολόγηση της ενέργειας και αναδιανομή, είναι καίριας σημασίας. Ο κοινωνικός δις μπορεί επίσης να συμβάλει στη δίκαιη μετάβαση, διασφαλίζοντας τη συμμετοχή των εργαζομένων και των εργοδοτών.
Γενικότερα, η ανασκόπηση δείχνει ότι για να εξακολουθήσει η οικονομική ανάπτυξη, η ΕΕ θα πρέπει να επενδύσει στις δεξιότητες των ανθρώπων και στην καινοτομία. Οι της ΕΕ με τις καλύτερες επιδόσεις είναι εκείνες που επενδύουν περισσότερο στην κατάρτιση των εργαζομένων και τις υψηλής ποιότητας συνθήκες εργασίας. Πράγματι, οι επενδύσεις σε δεξιότητες, στα επαγγελματικά προσόντα και την επίσημη κατάρτιση των ενηλίκων υποστηρίζουν την απασχολησιμότητα των εργαζομένων, την αύξηση των μισθών και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Ένα από τα πορίσματα της ανασκόπησης ESDEείναι, επίσης, ότι οι κοινωνικές επενδύσεις, όπως η πρόσβαση στη των παιδιών και στην , καθιστούν τους ανθρώπους πιο παραγωγικούς και αυξάνουν την ευημερία τους. Η οικονομικά προσιτή και επαρκής στέγαση δίνει τη δυνατότητα στους Ευρωπαίους να αξιοποιήσουν το δυναμικό τους στην αγορά εργασίας και να συμμετέχουν στην .
[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση