Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ » Eπιστολή ΤΕΕ Μαγνησίας για τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια container
Eπιστολή ΤΕΕ Μαγνησίας  για τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια  container

Eπιστολή ΤΕΕ Μαγνησίας για τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια container

Eπιστολή απέστειλε το ΤΕΕ Μαγνησίας προς τους για τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια container.

Όπως αναφέρεται με την με αρ. 443/Γ2.1/1.2. απόφαση του Υπουργού Υποδομών, αποφασίστηκε η «Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης και πρόσκληση προμηθευτών για την “Προμήθεια 1.150 ενιαία μεταφερόμενων οικίσκων, τύπου container, επιφανείας εκάστου 25 τ.μ., για την προσωρινή στέγαση προσφύγων-υπηκόων τρίτων χωρών”, προϋπολογισμού 14.145.000 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για τη σύναψη ς/συμβάσεων, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά οικίσκο. 2. Πρόσκληση προμηθευτών 3. Συγκρότηση επιτροπών α) Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης(Ε.Α.Α) και β) Εξέτασης και κρίσης των διοικητικών ενστάσεων»

Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση, η έναρξης υποβολής προσφοράς ορίστηκε στις 02/02/ και ώρα 08.00πμ και η καταληκτική και ώρα υποβολής προσφοράς ορίστηκε την ίδια ημέρα στις 02/02/2016 στις 17.00μμ.

Η ανάθεση του έργου έγινε με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης μεταξύ συγκεκριμένων εταιρειών και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή. Στη διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης προσκλήθηκαν μόνο επτά εταιρείες, από τις οποίες, άγνωστο γιατί, παραλήφθηκαν άλλες, παρότι κατασκευάζουν οικίσκους, απασχολούν προσωπικό και κάνουν με έργα στην και στο εξωτερικό.

Από την απόφαση του Υπουργού και τους όρους που θέτει προκύπτει ότι οι θα πρέπει να παραδοθούν σε δύο φάσεις ως εξής:

ΦΑΣΗ 1η: Διακόσιοι πενήντα (250) την επόμενη ημερολογιακή ημέρα από την ανακοίνωση στον Ανάδοχο της Απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής της Κατακύρωσης της Προμήθειας ή μέρους αυτής.

ΦΑΣΗ 2η: Εννιακόσιοι (900) οικίσκοι εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση στον Ανάδοχο της Απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής της Κατακύρωσης της Προμήθειας ή μέρους αυτής.

Το ΤΕΕ ζητά να πληροφορηθεί:

  • Με ποια κριτήρια επιλεχθήκανε αποκλειστικά και μόνο επτά εταιρείες να συμμετέχουν στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης; Για ποιο λόγο δεν προσκλήθηκαν και άλλες εταιρείες, κατεξοχήν γνώστες του αντικειμένου στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης;
  • Γιατί ο διαγωνισμός δεν έγινε νωρίτερα έτσι ώστε να λάβουν γνώση όλες οι εταιρείες, και να υπάρχει εύλογο χρονικό διάστημα αντίδρασης της αγοράς, με στόχο την οικονομικότερη προσφορά και εξοικονόμηση κονδυλίων για την ανάλωση και απορρόφησή τους, σε μελλοντικά ανακύπτοντα θέματα του προσφυγικού και παρεμφερών ζητημάτων.

Κλείνοντας, θεωρεί ότι προέχει ο σωστός και έγκαιρος προγραμματισμός στη διαχείριση κονδυλίων έτσι ώστε να έχουμε ως αποτέλεσμα την εξάλειψη φαινομένων αθέμιτου ανταγωνισμού που πολλές φορές προκύπτει με την διαδικασία του κατ' επείγοντος που είναι νομότυπη ως διαδικασία, αλλά όχι ηθικά σωστή.

"Αλιεύοντας" την είδηση