Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ » Επιστολές ΟΕΒΕΜ για εξωδικαστικό μηχανισμό και ανυψωτικά μηχανήματα
Επιστολές ΟΕΒΕΜ για εξωδικαστικό μηχανισμό και ανυψωτικά μηχανήματα

Επιστολές ΟΕΒΕΜ για εξωδικαστικό μηχανισμό και ανυψωτικά μηχανήματα

 

Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν.Μαγνησίας κοινοποίησε επιστολές στο Υπουργείο Οικονομικών και στο Υπουργείο Ανάπτυξης αναφορικά με δύο πολύ σημαντικά θέματα τα οποία χρήζουν άμεσης επίλυσης.

Συγκεκριμένα στάλθηκε προς τον υπουργό Οικονομικών  Χρ. Σταϊκούρα Χρήστο με θέμα «Εξωδικαστικός Μηχανισμός – Παρατηρήσεις» και αναφέρει: «Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την ανησυχία του Βιοτεχνικού, Εμπορικού και Επαγγελματικού κόσμου, του Νομού Μαγνησίας για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό, καθώς παρατηρούνται αρκετές αγκυλώσεις και προβλήματα που καθιστούν τις αιτήσεις που κατατίθενται μη αποδεκτές, και προχωρεί μόνο ένας μικρός αριθμός αιτήσεων. Έτσι ένας μηχανισμός που θα μπορούσε να δώσει «οξυγόνο» σε αρκετές ΜμΕ καθίσταται προβληματικός και οι επιχειρήσεις, οι οποίες επιχειρούν την έξοδο τους από την πολυετή κρίση βρίσκονται ακόμα σκληρά εγκλωβισμένες και αδύναμες στο να ενταχθούν σε αυτό το μηχανισμό. Επιπροσθέτως, όπως καλά γνωρίζετε η προθεσμία λήγει στις 31/12/2019.

Συγκεκριμένα αναφερόμαστε στις βιοτεχνίες μετάλλου που ανήκουν στον Σύνδεσμο Μετάλλων που αριθμεί εκατοντάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και με το μεγαλύτερο ποσοστό εργαζομένων, περίπου 3000 εργαζόμενοι, με πολλές ειδικότητες ήτοι μηχανουργεία, σιδηρουργεία, χυτήρια, αλουμικατασκευές, κτλ. Από αυτές, τις μικρές επιχειρήσεις τροφοδοτούνται και οι μεγάλες επιχειρήσεις του νομού μας όπως ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ, ΜΕΤΚΑ, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, κτλ. διαμορφώνοντας μία άριστη και αγαστή συνεργασία μεταξύ εμβληματικών βιομηχανιών της περιοχής και παραδοσιακών βιοτεχνιών.

Όλο αυτό το διάστημα τα προβλήματα ρευστότητας, δανειοδότησης και υπερχρέωσης έχουν φέρει σε αδιέξοδο τις ΜμΕ, οι οποίες προσπαθούν με νύχια και δόντια να διατηρήσουν είτε το καθεστώς της αυτοαπασχόλησης είτε το καθεστώς της παροχής εργασίας. Είναι χαρακτηριστικό όπως έχουν δείξει πολλές έρευνες σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο ότι η σχέση εργοδότη μικρομεσαίου με εργαζόμενο είναι περισσότερο σχέση φιλική παρά επαγγελματική. Συν τοις άλλοις τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε κάθετη τζίρου στις επιχειρήσεις μας με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα ασφυκτικό μείγμα που δεν βοηθά τον φυσιολογικό βηματισμό μιας ΜμΕ.

Επιβάλλεται η Κυβέρνηση να λάβει μέτρα είτε προς τη διαγραφή μέρους των δανείων είτε με επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής αυτών είτε με οποιοδήποτε τρόπο κρίνετε ότι μπορεί να βοηθήσει τον επιχειρηματικό κόσμο. Πρέπει να δώσετε λύση στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό να προχωρήσει, και να δώσει πραγματική λύση στις επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν και αξίζουν πραγματικά μια δεύτερη ευκαιρία».

Επίσης, στάλθηκε στον υπουργό Ανάπτυξης  Γεωργιάδη Άδωνι με θέμα «Πρόστιμα και Πιστοποίηση Ανυψωτικών Μηχανημάτων» και αναφέρει: «Ένα μείζον διαχρονικό πρόβλημα που απασχολεί τις εταιρείες μεταλλικών κατασκευών ανά την Ελλάδα είναι τα εξοντωτικά πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση που δεν επιδειχθεί πιστοποιητικό ελέγχου από πιστοποιημένο φορέα κατά την στιγμή του ελέγχου από τα όργανα του σεπε. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε αυτήν την περίπτωση, είναι ποσού 2.500 ευρώ για εκάστη παράβαση και προβλέπονται από την ΚΥΑ 27397/122/19.8.2013 , ενώ ο θεσμός του πιστοποιημένου φορέα καθιερώθηκε με την ΚΥΑ 15085ΦΕΚΒ΄1186/25.8.2003.Το οξύμωρο όμως είναι ό,τι ,ενώ η μη επίδειξη πιστοποιητικού αποτελεί τυπική κι ασήμαντη παράβαση , ακόμη κι αν επιδειχθεί εκ των υστέρων το πιστοποιητικό ελέγχου, δηλαδή η επιχείρηση συμμορφωθεί , το σχετικό πρόστιμο δεν αίρεται , δεν διαγράφεται , αλλά ούτε και μειώνεται, σε αντίθεση με άλλες σοβαρές παραβάσεις όπως η αδήλωτη εργασία ,που προβλέπεται η μείωση των προστίμων κατά 80%.

Στην δύσκολη όμως οικονομική συγκυρία που διαβιεί σήμερα η χώρα , η παραπάνω πρακτική αποτελεί τροχοπέδη για την ανάπτυξη και πορεία των εταιρειών και ειδικά στο δύσκολο χώρο του Μετάλλου .Καθώς ο εφοδιασμός του κάθε μηχανήματος με πιστοποιητικό ελέγχου είναι ιδιαίτερα δαπανηρός , δεδομένου ότι το κάθε πιστοποιητικό κοστίζει 100 ή 200 ή 300 ευρώ , ανάλογα με το μηχάνημα , υπάρχουν εταιρείες που ενδέχεται να έχουν πάνω από 10 μηχανήματα , ενώ το ίδιο το πιστοποιητικό θα πρέπει να εκδίδεται συνήθως σε ετήσια βάση παρόλο που από την αγορά του μηχανήματος, το μηχάνημα είναι ήδη εφοδιασμένο με CE, σύμφωνα με τα διεθνή κι Ευρωπαικά πρότυπα.

Κατόπιν όλων αυτών αξιότιμε κε Υπουργέ, προτείνουμε ως Ομοσπονδία τα ακόλουθα :Ως γνωστόν ,οι περισσότερες εταιρίες για τα μηχανοκίνητα οχήματα τους απασχολούν μηχανικό , ο οποίος φροντίζει την εύρυθμη λειτουργία των μηχανημάτων. Σε αυτή την περίπτωση και προκειμένου να απαλλαχθούν οι επιχειρήσεις από το παραπάνω υπερβολικό κόστος, θα μπορούσε να υπάρξει τροποποίηση της ΚΥΑ 15085ΦΕΚΒ΄1186/25.8.2003, η οποία προβλέπει το θεσμό του πιστοποιημένου φορέα και να ορίζεται πλέον ότι η κάθε εταιρεία θα λαμβάνει ετήσιες βεβαιώσεις ελέγχου και συντήρησης των μηχανημάτων της από τους μηχανικούς της , ενώ τα πιστοποιητικά ελέγχων να εκδίδονται όχι σε ετήσια βάση ή ανά δεύτερο χρόνο όπως προβλέπεται σήμερα , αλλά κάθε 15 χρόνια για κάθε μηχάνημα και με τον συνυπολογισμό των παραπάνω ετήσιων βεβαιώσεων των μηχανικών της εταιρίας.

Περαιτέρω δε προτείνουμε την τροποποίηση της ΚΥΑ 27397/122/19.8.2013 με την οποία προβλέπεται πρόστιμο 2.500 ευρώ ανά παράβαση , ζητάμε την μείωση του προστίμου ακόμη και για τις υφιστάμενες παραβάσεις , ενώ επιπλέον ζητάμε και διαγραφή των προστίμων για την περίπτωση που οι εταιρείες έχουν συμμορφωθεί ,και έχουν εκδώσει τα πιστοποιητικά ελέγχου των ανυψωτικών μηχανημάτων ακόμη και κατόπιν του ελέγχου.

Επιπροσθέτως, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για τα παλιά ,προ του έτους 1993 , ανυψωτικά μηχανήματα , τα οποία ναι μεν δεν έχουν κατασκευασθεί με τους όρους και τις προδιαγραφές των νεότερων νόμων από την κατασκευή τους , όπως είναι φυσικό , αλλά εξακολουθούν να είναι απόλυτα λειτουργικά , ασφαλή κι αξιόπιστα για την εργασία που εκτελούν . Με αποτέλεσμα , να προτείνουμε να εξαιρούνται τα παραπάνω παλιά από τα πρόστιμα και τις προϋποθέσεις του νόμου που ισχύουν από το 1993 και μετά , αλλά στην θέση των παραπάνω να επαρκεί η βεβαίωση ελέγχου και συντήρησης από εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

Εν κατακλείδι , αξιότιμε κε Υπουργέ σας γνωστοποιούμε ότι όλα τα παραπάνω ανυψωτικά κυκλοφορούν αποκλειστικά και μόνο στον στεγασμένο χώρο της εκάστοτε επιχείρησης, ή στην αυλή ή στην περίμετρο της. Ουδέποτε κυκλοφορούν στο οδόστρωμα ή σε Εθνική ή αγροτική οδό. Με αποτέλεσμα, να είναι άδικο κι άνευ λόγου να είναι υποχρεωμένες οι επιχειρήσεις να εφοδιάζουν τα παραπάνω ανυψωτικά μηχανήματα με άδειες κυκλοφορίας . Ως εκ τούτου, προτείνουμε την απαλλαγή από την υποχρέωση έκδοσης άδειας κυκλοφορίας για τα ανυψωτικά μηχανήματα τα οποία κινούνται εντός του στεγασμένου, αύλιου και περιμετρικά της επιχείρησης».

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Νέος Πρύτανης του Π.Θ. ο Χαράλαμπος Μπιλλίνης #πρύτανηςΠανεπιστημίουΘεσσαλίας - https://t.co/i4FWLwv6PM -

  • Στον Βόλο ο Δημήτρης Κουτσούμπας #ΔημήτρηςΚουτσούμπας - https://t.co/GZISPk1xLM -

  • Στην Αργαλαστή οι Νίκος Χαρδαλιάς και Σοφία Ζαχαράκη #ΔΗΜΤΟΝοτίουΠηλίου - https://t.co/9m8ETKTjgR -

"Αλιεύοντας" την είδηση