Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ » Επικουρικότητα και αναλογικότητα
Επικουρικότητα και αναλογικότητα

Επικουρικότητα και αναλογικότητα

Η ειδική ομάδα παρουσιάζει στον Πρόεδρο Γιούνκερ τις προτάσεις της σχετικά με ένα νέο τρόπο εργασίας

Η ειδική ομάδα «Επικουρικότητα, αναλογικότητα και ‘Κάνουμε λιγότερα με πιο αποδοτικό τρόπο'» υπέβαλε σήμερα την τελική της έκθεση στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ζαν-Κλωντ Γιούνκερ.

Η έκθεση απαντά σε τρία ερωτήματα που έθεσε ο πρόεδρος κατά τη σύσταση της ειδικής ομάδας τον Νοέμβριο του : πώς να εφαρμόζονται καλύτερα οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας εντός των θεσμικών οργάνων της ΕΕ· πώς να συμμετέχουν αποτελεσματικότερα οι περιφερειακές και τοπικές αρχές, καθώς και τα εθνικά κοινοβούλια στη χάραξη και υλοποίηση των πολιτικών της ΕΕ και κατά πόσον υπάρχουν τομείς πολιτικής όπου οι αρμοδιότητες θα μπορούσαν, με την πάροδο του χρόνου, να ανατεθούν εκ νέου στα κράτη μέλη.

Η ειδική ομάδα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι χρειάζεται ένας νέος τρόπος εργασίας στον τομέα της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στις τοπικές και περιφερειακές αρχές και στα εθνικά κοινοβούλια να συμβάλλουν αποτελεσματικότερα στη χάραξη των πολιτικών της ΕΕ και στον σχεδιασμό νέας νομοθεσίας. Σύμφωνα με την προτεινόμενη νέα προσέγγιση, οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας θα αξιολογούνται με μεγαλύτερη συνέπεια από όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, με βάση ένα «μοντέλο δικτύου» – που θα ομοιάζει με κατ ελέγχου της επικουρικότητας και της αναλογικότητας.

Η ειδική ομάδα συνιστά επίσης να εφαρμόζεται με ελαστικότητα η προθεσμία των 8 εβδομάδων που έχουν στη διάθεσή τους τα εθνικά κοινοβούλια για να υποβάλουν τη τους για σχέδια νομοθετικών πράξεων της ΕΕ, και επισημαίνει το ενδεχόμενο μελλοντικής αύξησης του διαθέσιμου χρόνου για την υποβολή ς σε 12 εβδομάδες. Τέλος, η ειδική ομάδα συνιστά στα τρία θεσμικά όργανα της ΕΕ να συμφωνήσουν σε ένα στοχευμένο πολυετές πρόγραμμα που θα προωθεί την επανεξισορρόπηση του υ της ΕΕ σε ορισμένους τομείς πολιτικής, δίνοντας έμφαση στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και όχι στη θέσπιση νέας νομοθεσίας. Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στην καθιέρωση, από την , πολύ πιο στοχευμένων προγραμμάτων εργασίας της Επιτροπής και ετήσιων κοινών δηλώσεων των τριών θεσμικών οργάνων σχετικά με τα ζητήματα προτεραιότητας που πρέπει να εγκρίνουν κατά τη διάρκεια συγκεκριμένου έτους.

Η ειδική ομάδα πιστεύει ότι η νέα προσέγγιση θα πρέπει να εφαρμόζεται τόσο στην ισχύουσα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε όλες τις νέες πολιτικές πρωτοβουλίες. Οι ενδιαφερόμενοι υπέδειξαν στην ειδική ομάδα τις νομοθετικές πράξεις και τις πολιτικές της ΕΕ για τις οποίες θα πρέπει να επανεξεταστούν κατά προτεραιότητα τα κριτήρια επικουρικότητας και αναλογικότητας. Η Επιτροπή θα λάβει υπόψη αυτές τις συστάσεις στο πλαίσιο του μελλοντικού της υ.

 Ιστορικό

Η ειδική ομάδα «Επικουρικότητα, αναλογικότητα και ‘Κάνουμε λιγότερα με πιο αποδοτικό τρόπο'» συστάθηκε από τον πρόεδρο Γιούνκερ τον Νοέμβριο του , ο οποίος της ζήτησε να εξετάσει 3 ζητήματα: (1) τον ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών στη χάραξη και την εφαρμογή των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης· (2) τον ρόλο της επικουρικότητας και της αναλογικότητας στο έργο των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης· (3) κατά πόσον η ευθύνη για συγκεκριμένες πολιτικές πρέπει να ανατεθεί εκ νέου στα κράτη μέλη.

Η ειδική ομάδα συνεδρίασε 7 φορές για να συζητήσει τα 3 ζητήματα. Με βάση τις συζητήσεις αυτές, μια δημόσια ακρόαση και τις απόψεις πολλών ενδιαφερομένων, η έκθεση της ειδικής ομάδας παρουσιάζει 9 συστάσεις μαζί με συγκεκριμένα εκτελεστικά μέτρα. Οι συστάσεις απευθύνονται στα εθνικά κοινοβούλια, τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Με επικεφαλής τον πρώτο αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φρανς Τίμερμανς, η ειδική ομάδα περιλαμβάνει 3 μέλη από την Επιτροπή των Περιφερειών – τον πρόεδρο KarlHeinz Lambertz (Βέλγιο), τον Michael Schneider (Γερμανία) και τον François Decoster (Γαλλία) – και 3 μέλη από τα εθνικά κοινοβούλια – τον Toomas Vitsut(Εσθονία), τον Kristian Vigenin () και τον Reinhold Lopatka (Αυστρία).

Η αυστριακή προεδρία της ΕΕ θα διοργανώσει διάσκεψη για την επικουρικότητα στο Bregenz τον Νοέμβριο, όπου θα υπάρξει δυνατότητα να συζητηθεί περαιτέρω η έκθεση της ειδικής ομάδας και να εξεταστεί η συνέχεια που θα μπορούσε να δοθεί στις συστάσεις της, ενόψει της ς για την κατάσταση της Ένωσης, στις 12 Σεπτεμβρίου 2018.

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση