Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ » Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις
Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις

Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις

 

Ο ΟΑΕΔ προκήρυξε επιδοτούμεν προγράμματα ς εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις.

Η κατανομή της ς του προγράμματος ανά Νομό, οι δικαιούχοι , τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι όροι υλοποίησης των προγραμμάτων, προσδιορίζονται στη με αριθμ. 3640/85/23.10.2018 Απόφαση ΔΣ του Ο.Α.Ε.Δ.

Η υποβολή προτάσεων θα γίνει στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προγραμμάτων Κατάρτισης ΛΑΕΚ (http://laek.oaed.gr).

Δικαιούχοι είναι οι Πρωτοβάθμιοι-Δευτεροβάθμιοι-Τριτοβάθμιοι φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών αλλά και οι Επιστημονικοί Σύλλογοι.

Ωφελούμενοι οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 49  άτομα, οι οποίες έχουν καταβάλλει για όλους τους εργαζόμε την εργοδοτική εισφορά 0,24% στο ΙΚΑ για το έτος 2018 και δεν έχουν κάνει ούτε πρόκειται να κάνουν χρήση των πόρων ΛΑΕΚ μέσα από το πρόγραμμα επαγγελματικής ς ΛΑΕΚ 0,24% για το έτος 2018.

Τα προγράμματα κατάρτισης θα είναι διάρκειας 40 ωρών σε θεματικά αντικείμενα του κάθε κλάδου ή γενικότερα οριζόντια θέματα κατάρτισης(πληροφορική, υγιεινή και ασφάλεια, ποιότητα κ.λ.π.) και θα υλοποιηθούν σε πιστοποιημένα του Νομού.

Οι συμμετέχοντες εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα συμμετοχής σε ένα (1) πρόγραμμα, θα επιδοτηθούν με 5 ευρώ για κάθε εκπαιδευτική και θα τους χορηγηθεί Πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράμματος από Πιστοποιημένο .

Κάθε ενδιαφερόμενος (Σύλλογος, επιχειρήσεις, εργαζόμενοι) για περισσότερες πληροφορίες μπορεί να ανατρέξει στην ιστοσελίδα (http://laek.oaed.gr), ή να επικοινωνήσει με τα γραφεία της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ& ΕΜΠΟΡΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. (Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24210-32780)

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση