Βρίσκεστε εδώ:  / ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ / Ενημερωτική Γ.Σ. των δικηγόρων Βόλου
Ενημερωτική Γ.Σ. των δικηγόρων  Βόλου

Ενημερωτική Γ.Σ. των δικηγόρων Βόλου

Για τις αποφάσεις της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, από την Αθήνα όπου βρίσκονταν,ενημέρωσε σήμερα το μεσημέρι ο πρόεδρος Λαζ. Γαϊτάνης στη γενική συνέλευση του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου .

Συγκεκριμένα ανακοίνωσε ότι το Ταμείο των Νομικών αναμένεται να δώσει προθεσμία για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών που ήταν μέχρι τέλος του μήνα.

Όσον αφορά στο θέμα των κινητοποιήσεων, ο κ. Γαϊτάνης είπε: «Ήμασταν σε αποχή από τον Ιανουάριο μέχρι αρχές Ιουλίου και μετά για άλλους δύο μήνες, προχωρήσαμε σε στοχευμένη αποχή από υποθέσεις του δημοσίου. Αποδείξαμε στην ελληνική κοινωνία ότι οι δικηγόροι κατατάσσονται ανάμεσα στους κλάδους με πιο μαχητική παρουσία που δεν είχαμε κατακτήσει στο πρόσφατο παρελθόν».

Ο κ. Γαϊτάνης ανέφερε ότι ομόφωνα η ολομέλεια των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων, αποφάσισε την των κινητοποιήσεων, ωστόσο- όπως εξήγησε-«αυτό δεν σημαίνει, ότι παύουμε να είμαστε σε αγωνιστική ετοιμότητα για τον κλάδο για να επανέλθουμε. Είναι ανοιχτό το θέμα εφαρμογής του ΚπΔ και σε λίγες ημέρες θα συμπληρωθούν οι 100 ημέρες από την δικογράφων της τακτικής διαδικασίας κι θα φανεί ότι οι δικαστές δε θα μπορούν να ανταποκριθούν σε δύο ταυτόχρονα συστήματα (παλιό και καινούργιο σύστημα ΚπΔ). Ευχόμαστε να μην επαληθευτούν όσα είχε πει η Ολομέλεια ότι σύντομα θα έχουμε εμπλοκή κυρίως στο Πρωτοδικείο των Αθηνών.

Στόχος είναι να καταγραφούν τα προβλήματα και στη συνέχεια να προσβληθούν οι ατομικές διοικητικές πράξεις ότι αφορά τον κάθε δικηγόρο και για το ασφαλιστικό να κατατεθούν προσφυγές στα διοικητικά πρωτοδικεία και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Θα προσφύγουμε και σε θεσμικά όργανα πέραν τους ελληνικού κι ευρωπαϊκού κοινοβουλίου όπως Γενικώς, θα δώσουμε παντού την παρουσία μας, για να γίνει αντιληπτό ότι ο ΚπΔ ήταν ένα λάθος που ψηφίστηκε».

Ο πρόεδρος ανέφερε ότι η αποχή λήγει στις 15 Σεπτεμβρίου και το δικαστικό έτος θα ξεκινήσει στις 16 Σεπτεμβρίου κανονικά και πρόσθεσε: «Είμαστε εξαιρετικά επιφυλακτικοί, γιατί η εφαρμογή του ασφαλιστικού νόμου από τις αρχές πλέον του , θα επιφέρει νέα δεινά στον κλάδο, γιατί θα καλούμαστε να πληρώσουμε ασφαλιστικές και βάσει της φοροδοτική ικανότητα. Ωστόσο το θέμα είναι, να πληρώσουμε ασφαλιστικές με βάση αυτά που θα εισπράξουμε».

Περικοπές δαπανών και στα έσοδα

Σε περικοπές δαπανών που καμία άλλη διοίκηση του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου, δεν είχε προχωρήσει τα προηγούμενα χρόνια, προχώρησε η παρούσα Διοίκηση, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου Λαζ. Γαϊτάνης, ο οποίος έδωσε διευκρινίσεις στα μέλη σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία, στη σημερινή ενημερωτική συνέλευση του Συλλόγου.

Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι αποφασίστηκε από το Δ.Σ. και με τη συναίνεση των μόνιμων υπαλλήλων, η στις αποδοχές των δύο μόνιμων υπαλλήλων, με να εξοικονομείται μέχρι τέλος του έτους ποσό 6.700ευρώ, χωρίς υπολογισμό μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διοίκησης, υπήρχαν έσοδα μέχρι το 2013 που δεν υπάρχουν τώρα. Έσοδα που καταργήθηκαν προ του 2014, όπως η προμήθεια του 5% από την πώληση ενσήμων που για το 2013 ανήλθε στις 13.011 ευρώ, τότε καταργήθηκε αυτό το έσοδο, ενώ η νέα Διοίκηση ανέλαβε στις 17 Μαρτίου 2014. Ε
πίσης καταργήθηκαν τα έσοδα από τα συμβόλαια, το 5% που το 2013 είχαν ανέλθει στο ποσό των 23.897ευρώ. Επομένως το 2013 υπήρχαν έσοδα 36.908ευρώ προερχόμενα από δύο πηγές που καταργήθηκαν.

Όσον αφορά στα έξοδα του 2015 που δεν υπήρχαν το 2013, ήταν που τράπεζες νομικών πληροφοριών, για τις οποίες δεν πλήρωσαν τα μέλη κι ανήλθαν στο ποσό των 28.414ευρώ, ενώ η σύμβαση έληξε στις 31 Μαΐου 2016 χωρίς να ανανεωθεί εξαιτίας των μεμονωμένων εσόδων συνέπεια της αποχή. Επίσης τοποθετήθηκε wifi – ίντερετ για το οποίο δαπανήθηκαν 1.337 ευρώ με απόφαση του Δ.Σ. και ετήσια συνδρομή προς την Ολομέλεια ύψους 1.465 ευρώ. Ωστόσο η συνδρομή δεν καταβλήθηκε τα έτη 2012 και 2013. Επομένως το 2015 υπήρξαν έξοδα 29.751 ευρώ για την επιμόρφωση των μελών που δεν υπήρχαν το 2013.

Από τις ετήσιες συνδρομές καλύφθηκαν τα 7.505 ευρώ από τα συνολικά 29.751 ευρώ.
Στις διαφορές προϋπολογισθέντων εσόδων – εξόδων του 2015 σε σχέση με τα πραγματοποιηθέντα, προϋπολογίσθηκαν έσοδα για το 2015 ύψους 226.400 ευρώ και εισπράχθηκαν 170.957 ευρώ, δίνοντας μια απόκλιση 55.443 ευρώ. Επίσης προϋπολογίσθηκαν έξοδα ύψους 226.400 ευρώ και δαπανήθηκαν 241.407 ευρώ με απόκλιση 15.700 ευρώ. Αθροιζόμενης της απόκλισης των εσόδων με την απόκλιση των εξόδων σε σχέση με τον προϋπολογισμό διαμορφώνεται απόκλιση για το 2015 ύψους 70.449 ευρώ.

Έσοδα

Όσον αφορά στις κύριες αποκλίσεις στην εκτίμηση τν εσόδων, είχαν προϋπολογισθεί έσοδα από γραμμάτια παγίων εισφορών 135.000ευρώ και εισπράχθηκαν 11.970 ευρώ(Απόκλιση 23.030 ευρώ που συνετέλεσε και η διακοπή λειτουργίας των δικαστηρίων λόγων των εκλογικών αναμετρήσεων), τα έσοδα από πωλήσεις ενσήμων του Δικηγορικού Συλλόγου είχαν προϋπολογισθεί 40.000 ευρώ κι εισπράχθηκαν 28.564 ευρώ(απόκλιση 11.436 ευρώ), τα έσοδα από τόκους καταθέσεων είχαν προϋπολογισθεί στις 12.000 ευρώ κι εισπράχθηκαν 3.721 ευρώ (Απόκλιση 8.279 ευρώ – η βασική αιτία της πτώσης ήταν η επιβολή των Capital control), έσοδα από το φωτοτυπικό μηχάνημα, είχαν προϋπολογισθεί στις 11.000 ευρώ και εισπράχθηκαν 5.076 ευρώ (Απόκλιση 5.924 ευρώ), τα έσοδα από το 5% από το μέρισμα είχαν προϋπολογισθεί στις 15.000 ευρώ κι εισπράχθηκαν 11.714 ευρώ(Απόκλιση 3.286 ευρώ) και τα έσοδα από απαλλοτριώσεις είχαν υπολογιστεί στις 5.500 ευρώ και εισπράχθηκαν 409 ευρώ (Απόκλιση 5.090 ευρώ – το 2014 τα έσοδα από απαλλοτριώσεις ήταν 29.421 ευρώ).

Έξοδα

Όσον αφορά στις κύριες αποκλείσεις στην εκτίμηση των εξόδων, είχαν προϋπολογισθεί έξοδα εκδηλώσεων εορτών συνεδρίων, ημερίδων ύψους 11.000 ευρώ και δαπανήθηκαν 20.011 ευρώ(Απόκλιση 9.011 ευρώ. Το 2015 υπήρξαν πολλές ανάμεσα στις οποίες για τον ΚπολΔ, για το μεταναστευτικό, και τη ). Συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια δαπανήθηκαν για , το 2012 ποσό 22.163 ευρώ (2.152 ευρώ περισσότερα από το 2015), το 2013 26.085 (6.015 ευρώ περισσότερα από το 2015) και το 2014 16.974 ευρώ(τωρινή διοίκηση 3.096 ευρώ λιγότερα από το 2015)

Επίσης, τα έξοδα αγοράς νομικών βιβλίων – περιοδικών, είχαν υπολογιστεί στις 8.000 ευρώ και δαπανήθηκαν 12.404 ευρώ (απόκλιση 4.404). Συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια είχαν δαπανηθεί το 2012 8.740 ευρώ για αγορά βιβλίων (3.664 ευρώ λιγότερα από το 2015), το 2013 12.492 ευρώ (88 ευρώ λιγότερα από το 2015) και το 20148.243 ευρώ (τωρινή διοίκηση 4.161 λιγότερα από το 2015). Επομένως κάθε δεύτερο έτος προκύπτει μια αύξηση των εξόδων για αγορά νομικών βιβλίων. Το 2015 οφείλει και στις πολλές νομοθετικές αλλαγές που έγιναν.

Υπήρξε απόκλιση μόνο 234 ευρώ ως προς τα έξοδα οικονομικών ενισχύσεων για θεατρική και ποδοσφαιρική ομάδα, εκκλησία, ιδρύματα, συλλόγους, αφού τα προϋπολογισθέντα ήταν 10.000 ευρώ και πραγματοποιήθηκαν 10.234 ευρώ. οι ενισχύσεις αυτές ήταν οι χαμηλότερες της 4ετίας. Συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια τα έξοδα των οικονομικών ενισχύσεων προηγούμενων ετών, ανήλθαν το 2012 στο ποσό των 15.923 ευρώ (5.689 ευρώ περισσότερο από το 2015), το 2013 16.747 ευρώ (6.513 ευρώ περισσότερα από το 2015) και το 2014 12.084 ευρώ(τωρινή διοίκηση 1.850 περισσότερα από το 2015).

Τα σταθερά έξοδα μέχρι 31 Μαΐου 2016 ανήλθαν, για τη μισθοδοσία των μόνιμων υπαλλήλων μικτά 109.015 ευρώ και η μισθοδοσία για λογιστή, , σύμβαση έργου μικρά 36.079 ευρώ, , σύνολο 145.095 ευρώ.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου αποφάσισε να προχωρήσει σε περικοπή δαπανών το 2016. Ειδικότερα, οι οικονομικές ενισχύσεις έχουν μηδενιστεί από τον Απρίλιο, η σύμβαση έργου για λογιστή και από 12.600 ευρώ το εξάμηνο , πλέον για το υπόλοιπο εξάμηνο θα δαπανηθούν μέχρι τέλος του έτους 31/12/2016 4.837 ευρώ, ενώ προχώρησε σε μείωση μισθού κατά 200 ευρώ μηνιαίως από 31 Μαΐου έως 31 Ιουλίου στους δύο μόνιμους υπαλλήλους και κατά 300 και 400 ευρώ αντίστοιχα από 1η Αυγούστου μέχρι 31 Δεκεμβρίου, απ’ όπου θα εξοικονομηθούν 6.700 ευρώ, χωρίς τον υπολογισμό της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών, ενώ μειώνεται και η ετήσια συνδρομή στην τράπεζα νομικών πληροφοριών που θα εξοικονομηθούν 900 ευρώ, από 18.000 ευρώ στις 17.100 ευρώ.

nomikoi2

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Αύξηση των ΚΑΠ για τους ορεινούς Δήμου ζητά ο δήμαρχος Νοτίου Πηλίου #δήμαρχοςΝοτίουΠηλίου… - https://t.co/NKepmXt7NM -

  • Υποψήφιοι για την Ένωση Ξενοδόχων Μαγνησίας #ΕνωσηΞενοδόχωνΜαγνησίας - https://t.co/y1RBneCA55 -

  • Αποκατάσταση οδικού δικτύου Μαυρόλοφος- Φυλάκη-Πέρδικα #Αποκατάστασηοδικούδικτύου - https://t.co/rMDcE6nTe1 -

"Αλιεύοντας" την είδηση