Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ » Εκλογές για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο ΟΤΑ Μαγνησίας
Εκλογές για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο ΟΤΑ Μαγνησίας

Εκλογές για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο ΟΤΑ Μαγνησίας

Η του ενικού ραμματέα ς Διοίκησης, σχετικά με την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη δύο αιρετών μελών από το μόνιμο προσωπικό και δύο αιρετών μελών από το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. Ν. Μαγνησίας αναρτήθηκε σήμερα στη “”.

Οι εκλογές για την ανάδειξη δύο αιρετών μελών από το Μόνιμο Προσωπικό και δύο αιρετών μελών από το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του προσωπικού των Ο.Τ.Α. θα διεξαχθούν στις 13 Δεκεμβρίου Δεκεμβρίου, ημέρα Τρίτη από τις 8 – 5 το απόγευμα.

Οι εκλογές για το Μόνιμο προσωπικό των Δήμων Ν. Μαγνησίας και όλων των Νομικών Προσώπων των ανωτέρω Δήμων, θα γίνουν στην έδρα του οικείου Δήμου, ενώπιον Εφορευτικών Επιτροπών, ενώ για τους υπαλλήλους που υπηρετούν με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου όλων των Ο.Τ.Α. του Νομού, θα γίνουν την παραπάνω ημερομηνία και ώρα στην έδρα του Δήμου , ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής από το προσωπικό με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. που κληρώθηκε και σε χωριστή κάλπη.

Σημειώνεται, ότι οι υπάλληλοι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου των Δήμων Αλοννήσου, Σκιάθου και Σκοπέλου θα ψηφίσουν κατ' εξαίρεση στα καταστήματα ς των οικείων Δήμων. Οι Εφορευτικές Επιτροπές των ανωτέρω καταστημάτων ς, υποχρεούνται να έχουν ξεχωριστή κάλπη για την εκλογή των εκπροσώπων Ι.Δ.Α.Χ.

Η ψηφοφορία είναι υποχρεωτική και δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι είναι γραμμένοι στους οριστικούς πίνακες εκλογέων που σας στάλθηκαν με το υπ' αριθμ. οικ. 10649/128399/5-8-2016 έγγραφο της ς Διοίκησης.

Στην απόφαση τονίζεται ότι, οι Εφορευτικές Επιτροπές όλων των ανωτέρω καταστημάτων ψηφοφορίας, μετά το πέρας της ψηφοφορίας δεν θα ανοίξουν τους φακέλους ψηφοφορίας, αλλά θα τους συγκεντρώσουν και μαζί με τις καταστάσεις των ψηφισάντων θα τους στείλουν αμέσως με Αγγελιοφόρο στο Δημαρχείο και θα τους παραδώσουν στην Εφορευτική Επιτροπή του μονίμου προσωπικού για την έκδοση των αποτελεσμάτων.

Το δέμα το οποίο θα περιέχει τους ανωτέρω φακέλους και την κατάσταση των ψηφισάντων κρίνεται σκόπιμο να σφραγιστεί.

Παρακαλούνται οι Εφορευτικές Επιτροπές διεξαγωγής των εκλογών να μεριμνήσουν για κάλπες και παραβάν και να προσέλθουν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για την παραλαβή του εκλογικού υλικού.

"Αλιεύοντας" την είδηση