Βρίσκεστε εδώ:  / ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ / Απόδοση δεδουλευμένων, κανονικών αδειών εργαζομένων και αποζημίωση υπολοίπων αδειών στη ΔEYAMB
Απόδοση   δεδουλευμένων,  κανονικών αδειών εργαζομένων και αποζημίωση υπολοίπων αδειών στη  ΔEYAMB

Απόδοση δεδουλευμένων, κανονικών αδειών εργαζομένων και αποζημίωση υπολοίπων αδειών στη ΔEYAMB

Απόδοση της οφειλής δεδουλευμένων, καθώς και θέμα κανονικών αδειών εργαζομένων και αποζημίωση υπολοίπων αδειών ζητά με έγγραφά του προς τον αντιπρόεδρο της Επιχείρησης Στ. Παπαευσταθίου ο Σύλλογος Εργαζομένων ΔΕΥΑΜΒ.

Για το θέμα των δεδουλευμένων οι εργαζόμενοι-μεταξύ άλλων- αναφέρουν: «Από 1.1.2016 οφείλει η υπηρεσία να εφαρμόσει στη μισθοδοσία τον ν. 4354/2015.
Η πρώτη πράξη στην οποία πρέπει να προβεί η υπηρεσία, είναι η κατάταξη των εργαζόμενων σε βαθμολογικά ή μισθολογικά κλιμάκια σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4354/2015. Για το θέμα αυτό οι οδηγίες που παρέχονται με την εγκύκλιο 2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016, είναι εξαιρετικά αναλυτικές.

Η κατάταξη γίνεται με την συμπλήρωση του ατομικού φύλλου για το οποίο η εγκύκλιος έχει υπόδειγμα. Δεν τίθεται κανένα θέμα για τον αναγνωρισμένο χρόνο προϋπηρεσίας, καθώς ορίζεται ότι δεν απαιτείται καμιά ιδιαίτερη πράξη για τον χρόνο που έχει αναγνωριστεί μέχρι τις 31.12.2015.

Επ’ αυτού ωστόσο υφίστανται θέματα, λόγω των εσφαλμένων ενεργειών της υπηρεσίας κατά το προηγούμενο διάστημα. Όπως είναι γνωστό π.χ. η προϋπηρεσία για τους πτυχιούχους εν γένει, ανέτρεχε στην ημερομηνία κτήσης πτυχίου. Οπότε με βάση αυτό το κριτήριο, θα πρέπει να υπολογιστεί την 1.1.2016, έναρξη ισχύος του ν. 4354/2015, ο οποίος εντέλει σε νέα κατάταξη.

Η κατάταξη των εργαζόμενων κατά τον ν. 4354/2015, είναι απλή διοικητική πράξη (δεν απαιτείται απόφαση του ΔΣ) με εξαίρεση την συνάφεια με το αντικείμενο εργασίας των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. Για τις περιπτώσεις αυτές όμως υπάρχει ήδη κρίση με προηγούμενες αποφάσεις του ΔΣ, οπότε δεν τίθεται θέμα εκ νέου εξέτασης.

Από τον ν. 4354/2015, ορίζεται ότι δεν θα προκύψει μείωση αποδοχών ακόμα και αν με την νέα κατάταξη καταλήγει ο εργαζόμενος σε μικρότερο βασικό μισθό, καθώς χορηγείται προσωπική διαφορά, αποσβενόμενη από την τυχόν μελλοντική μισθολογική εξέλιξη. Δεδομένου όμως ότι μέχρι 31.12.2017, αίρεται η όποια μισθολογική εξέλιξη, οι παραγόμενες σήμερα αποδοχές, παραμένουν σταθερές για τα προσεχή δύο έτη.

Υπολογισμός αποδοχών: Όπως ορίζεται από τον ν. 4354/2015 (στην εγκύκλιο περιλαμβάνεται σωρεία παραδειγμάτων), η σύγκριση γίνεται είτε με τον βασικό μισθό, είτε με τον βασικό μισθό και τα επιδόματα (οικογενειακό, ανθυγιεινό, θέσης ευθύνης) εφόσον ο εργαζόμενος τα δικαιούνταν στις 31.12.2015. Στην περίπτωση θετικής διαφοροποίησης των επιδομάτων, αυτά ( ή η διαφορά) καταβάλλονται ακέραια. Στην περίπτωση απώλειας επιδόματος θέσης ευθύνης λόγω μη πρόβλεψης του από τον ν. 4354/2015 (π.χ. επίδομα θέσης γραφείου) αυτό καταβάλλεται στο πλαίσιο της προσωπικής διαφοράς και μόνο για το διάστημα που ο εργαζόμενος συνεχίζει να κατέχει την αντίστοιχη θέση του .

Οι αποδοχές των εργαζόμενων στις 31.12.2015, έχουν καθοριστεί με την σχετική τελεσίδικη της οποίας αναμένεται η καθαρογραφή. Η απόφαση αυτή παραπέμπει στις αποδοχές της 31.10.2012 και αυτό το ύψος οφείλει να χρησιμοποιήσει η υπηρεσία για τον καθορισμό της προσωπικής διαφοράς.

Είναι δηλαδή οι αποδοχές των εργαζόμενων του εξαμήνου 2ος 2013 έως και 7ος του 2013.

Σε αυτό το θέμα επισημαίνουμε, ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το τελικό ύψος των αποδοχών και όχι η παράτυπη έως και παράνομη ανάλυση των ατομικών φύλλων μισθοδοσίας των εργαζόμενων, όπου σε όλους ανεξαιρέτως χωρίς καμία σχετική απόφαση είχε καταχωρηθεί ανθυγιεινό επίδομα 150 €!!!, το οποίο στη συνέχεια επιχειρείται να περικοπεί και να επιστραφεί ακριβώς και μόνο από τους εργαζόμενους που το δικαιούνται!»

Κανονικές άδειες εργαζόμενων στην ΔΕΥΑΜΒ

Για τις κανονικές άδειες τονίζεται ότι «παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας προς την υπηρεσία, να χορηγήσει στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας την κανονική που δικαιούνται οι εργαζόμενοι, η Οικ. & Διοικ. Υπηρεσία συνεχίζει να μην αποκρίνεται και να παρανομεί σε βάρος των εργαζόμενων.
Συγκεκριμένα, σε έγγραφο με την υπογραφή της κας Μακρή, ως προϊστάμενης του Διοικητικού Τμήματος και με ημερομηνία 11.12.2015 (το οποίο έφθασε με φαξ σήμερα στις ΕΕΛ!!!), περιλαμβάνεται η ακόλουθη φράση : « ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ». Επειδή αυτή η φράση υποκρύπτει «απειλή» απώλειας των ημερών κανονικής αδείας που για λόγους αναγκών της υπηρεσίας δεν έλαβε ο εργαζόμενος, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Με την με Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.51/ 590 /οικ. 14346 29-5-2008, ορίζεται ότι:
«Η κανονική αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα, η άσκηση του οποίου διασφαλίζει μεταξύ άλλων και την εν γένει απόδοση και παραγωγικότητα του υπαλλήλου. Γι’ αυτό άλλωστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ΥΚ και του άρθρου 56 του ΚΚΔΚΥ η εν λόγω χορηγείται υποχρεωτικά στον υπάλληλο μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, έστω και αν δεν τη ζητήσει. Επισημαίνεται επίσης ότι στην περίπτωση θεμελίωσης δικαιώματος κανονικής άδειας, αυτό πρέπει να εξαντλείται μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, καθότι σύμφωνα με τη ρητή πρόβλεψη των διατάξεων των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 49 του ΥΚ, καθώς και των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 56 του ΚΚΔΚΥ δεν επιτρέπεται η μεταφορά κανονικής άδειας στο επόμενο έτος παρά μόνο αν αυτή ανακληθεί, περιοριστεί ή δεν χορηγηθεί λόγω έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών.»
Επιπλέον, το Δικαστήριο της Ε.Ε. στην απόφαση Merino Gomez -342/01, «διευκρίνισε ότι η σώρευση στο τέλος του έτους ημερών από διάφορες άδειες που χορηγούνται βάσει του κοινοτικού δικαίου, ενδέχεται να καθιστά αναπόφευκτη τη μεταφορά της ετήσιας άδειας ή μέρους αυτής στο επόμενο έτος».

Στην περίπτωση των εργαζόμενων στην ΔΕΥΑΜΒ, η υπηρεσία ούτε χορήγησε υποχρεωτικά ως όφειλε εκ του νόμου τα υπόλοιπα κανονικής άδειας κατά το δεύτερο εξάμηνο των προηγούμενων ετών,αλλά αντίθετα προέβη σε περιορισμό και μη χορήγηση αδειών λόγω των αναγκών της. Το αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών της υπηρεσίας, είναι ότι κατά το 2016, μεγάλος αριθμός εργαζόμενων ιδιαίτερα στη Δ/νση Λ & Σ Υποδομών, δικαιούται εξαιρετικά μεγάλο αριθμό ημερών κανονικής άδειας, η λήψη της οποίας αντικειμενικά θα δημιουργήσει προβλήματα στη λειτουργία της επιχείρησης.
Σας ενημερώσαμε και στις 11.1.2016, ότι το πρόβλημα πρέπει να επιλυθεί άμεσα είτε με υποχρεωτική χορήγηση των υπολοίπων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2016 είτε με αποζημίωση, όπως προβλέπει η νομοθεσία, καθώς ήδη η υπηρεσία για το θέμα αυτό είναι εκτεθειμένη.

Κλείνοντας, επισημαίνουμε το ακόλουθο γεγονός. Σε δύο εργαζόμενους οι οποίοι όχι με δική τους ευθύνη, υπερέβησαν τον αριθμό των ημερών κανονικής άδειας που δικαιούνταν, η Οικ. & Διοικ. Υπηρεσία περιέκοψε αντίστοιχες ημέρες εργασίας από την μισθοδοσία τους. Η ενέργεια αυτή είναι παντελώς παράνομη, διότι αυτό που θα έπρεπε να έχει συμβεί ήταν η άρνηση χορήγησης των επιπλέον ημερών. Σημειώνουμε ότι οι εργαζόμενοι κατά την αίτησή τους, δεν γνώριζαν τις ημέρες κανονικής άδειας που δικαιούνταν, καθώς το διοικητικό τμήμα ενημερώνει με καθυστέρηση μηνών τις ατομικές καρτέλες. Οφείλετε να επαναφέρετε την μισθοδοσία των εργαζόμενων και να υπολογίσετε τις επιπλέον ημέρες που έλαβαν – με αποκλειστική ευθύνη της υπηρεσίας- σαν ημέρες αδεία που λήφθηκαν στο τρέχον έτος.»

Αποζημίωση υπολοίπων αδειών

Τέλος για την αποζημίωση υπολοίπων αδειών υπάρχει αδυναμία χορήγησης του συνόλου της κανονικής άδειας σε μεγάλο αριθμό εργαζόμενων, που απασχολούνται στην Δ/νση Λειτουργίας και Συντήρησης Υποδομών.
Για το θέμα αυτό με την απόφαση 149/2014 το ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ, αναγνώρισε ότι η μη λήψη σημαντικού μέρους της κανονικής άδειας των εργαζόμενων, έγινε με υπαιτιότητα της Υπηρεσίας.
Στη συνέχεια, τα αιτήματα λήψης των υπολοίπων της κανονικής άδειας των εργαζόμενων που υποβλήθηκαν κατά τον Νοέμβριο του 2014, απορρίφθηκαν με αποφάσεις του Γενικού Διευθυντή και του Διευθυντή Λ & Σ Υποδομών για λόγους αναγκών της υπηρεσίας, με αποτέλεσμα να παραμείνουν υπόλοιπα κανονικής άδειας προηγουμένων ετών για το 2015.
Στη συνέχεια το ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ, με την 106/2015 απόφασή του ανέβαλε τη χορήγηση κανονικών αδειών στο προσωπικό των ΕΕΛ, για λόγους αναγκών της υπηρεσίας.
Το αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν να μη καταστεί δυνατή η χορήγηση του συνόλου της κανονικής άδειας σε σωρεία εργαζόμενων, χωρίς δική τους υπαιτιότητα. Οι εργαζόμενοι επανήλθαν με για λήψη του υπολοίπου της κανονικής τους άδειας κατά τον Δεκέμβριο του 2015, οπότε εκ νέου τα αιτήματα απορρίφθηκαν με απόφαση του Δ/ντη Λ & Σ Υποδομών με επίκληση εκ νέου αναγκών της Υπηρεσίας.

Στις 08.06.2015, σας είχαμε ενημερώσει ότι, “σύμφωνα με το Π Δ 410/88, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί μέχρι και σήμερα, ο μισθωτός με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, δικαιούται ως αποζημίωση τις αντίστοιχες αποδοχές των ημερών άδειας που δεν του χορηγήθηκαν, προσαυξημένες κατά 25%. Στην περίπτωση που δεν επιθυμεί την αποζημίωση, τότε το τμήμα της άδειας που δεν του χορηγήθηκε πρέπει υποχρεωτικά να του χορηγηθεί στο αμέσως επόμενο έτος.”
Ωστόσο η υπηρεσία δεν χορήγησε ως όφειλε την κανονική άδεια που δικαιούνται οι εργαζόμενοι αντίθετα είτε με αποφάσεις του ΔΣ, είτε των Δ/ντων απέρριψε τα αιτήματα χορήγησης κανονικής άδειας, ούτε και ως είχε νόμιμη υποχρέωση προχώρησε την διαδικασία αποζημίωσης.
Ζητούμε, εντός του τρέχοντος μηνός να κλείσει το θέμα, είτε με υποχρεωτική χορήγηση των υπολοίπων των αδειών από την Υπηρεσία στους δικαιούχους, είτε με την αποζημίωση του τμήματος της κανονικής άδειας των προηγουμένων ετών, που δεν χορηγήθηκε με αποφάσεις και υπαιτιότητα της Υπηρεσίας.

Σε ενάντια περίπτωση, είμαστε αναγκασμένοι να καταφύγουμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια, για την ικανοποίηση του εκ του νόμου παρεχόμενου δικαιώματος της κανονικής άδειας και δυστυχώς από αυτή την διαδικασία θα καταλογιστούν και καθήκοντος.»

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Χρ.Τριαντόπουλος: Συνεργασία με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ για ζητήματα λιμενικών εγκαταστάσεων - https://t.co/wkJb0gS5x2… -

  • Τρία #μετάλλια η #Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο #Ελλάδα #μετάλλια #ΟλυμπιακοίΑγώνεςΤόκιο - https://t.co/Lsmq1k8EAu -

  • Στο εργοτάξιο του Δημοτικού Θεάτρου Βόλου ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας #ΔημοτικόΘέατροΒόλου - https://t.co/oXFC0E1cpc -

"Αλιεύοντας" την είδηση