Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ » Απορρίφθηκε η προσφυγή στελεχών σε απόφαση της ΔΕΥΑΜΒ για τις τοποθετήσεις
Απορρίφθηκε η προσφυγή στελεχών σε απόφαση της ΔΕΥΑΜΒ για τις τοποθετήσεις

Απορρίφθηκε η προσφυγή στελεχών σε απόφαση της ΔΕΥΑΜΒ για τις τοποθετήσεις

Απορρίφθηκε η προσφυγή των M. Φαναριώτη και Ευ. Διομή-Αχιλλείου, υπαλλήλων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου (ΔΕΥΑΜΒ), κατά της υπ’ αριθμ. 221/2016 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της με θέμα «Τοποθετήσεις – μετακινήσεις προσωπικού σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας ως νόμω αβάσιμη, με του γεν. γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Σύμφωνα με το αιτιολογικό, η προσφυγή απορρίφθηκε επειδή -μεταξύ άλλων- σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 150 του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ) οι πράξεις των οργάνων των Επιχειρήσεων δεν προσβάλλονται ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας (νυν Γεν. Γραμ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης), δεδομένου ότι οι ΔΕΥΑ σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1069/80 αποτελούν ίδια Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και οι πράξεις αυτών αποτελούν πράξεις του Ιδιωτικού Δικαίου ομοίως . Επίσης από τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010, δεν χωρεί η άσκηση προσφυγής κατά πράξεων των ΔΣ των ΔΕΥΑ (ΝΠΙΔ), ενώ κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος «Το κράτος ασκεί στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης εποπτεία που συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας και δεν επιτρέπεται να εμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους….».

Επιπλέον, ο δήμαρχος (εδώ κατ’ αναλογία το Δ.Σ. της Επιχείρησης), ως προϊστάμενος όλων των υπηρεσιών του Δήμου και στα πλαίσια της αποτελεσματικής άσκησης των αρμοδιοτήτων του αλλά και της εξυπηρέτησης του πολίτη, είναι αρμόδιος για την οργάνωση και τον συντονισμό των υφισταμένων υπηρεσιών του νέου δήμου. Ως αρμόδιο όργανο, γνωρίζοντας κατά τεκμήριο τις υπηρεσιακές ανάγκες κάθε υπηρεσίας και εκτιμώντας τις πραγματικές καταστάσεις των υπηρεσιών και για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, έχει την δυνατότητα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομολογία να τοποθετεί το προσωπικό του Δήμου στην κατάλληλη θέση.

Κατά το άρθρο 2 του Ο.Ε.Υ. της ΔΕΥΑΜΒ ( 1539/τ. Β΄/21-6-2013), «Των Υπηρεσιών της προΐσταται ο Γενικός Διευθυντής. Οι προϊστάμενοι των Διευθύνσεων, των Τμημάτων και των Αυτοτελών Γραφείων ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, με τριετή θητεία, η οποία παρατείνεται μέχρι τον ορισμό νέων, από το μόνιμο και τακτικό προσωπικό της Επιχείρησης που πληροί τα ειδικότερα προσόντα που αναφέρονται στο άρθρο 3 του ΟΕΥ. Οι υπεύθυνοι των Γραφείων ορίζονται από τον Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης και μπορούν να αντικατασταθούν οποτεδήποτε το επιβάλλουν οι υπηρεσιακές ανάγκες».

Τέλος, ακόμη και στο πλαίσιο του αυτεπάγγελτου ελέγχου νομιμότητος, τυχόν έλεγχος της ως άνω προσβαλλόμενης πράξης κατά τους λόγους της κρινόμενης Προσφυγής θα συνιστούσε αποκλειστικώς έλεγχο ουσίας, εκτεινόμενο στον πυρήνα της κρίσης του αρμόδιου οργάνου ήτοι: του Δημάρχου (εδώ Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ) και παραλλήλως, αναρμόδια κρίση επί των προβλέψεων του οικείου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 2316/17-11-2012/τ. Β΄).

Κατά της απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον της ειδικής επιτροπής του άρθρου 152 εντός προθεσμίας ενός μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Διημερίδα για το τουριστικό προϊόν στη Σκιάθο από το Επιμελητήριο Μαγνησίας #Σκιάθος… - https://t.co/h3NuKiRktJ -

  • Συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μαγνησίας στον Βόλο #ΣΥΡΙΖΑΠΣΜαγνησίας - https://t.co/RjLD4n3XCN -

  • Η Νίκη Βόλου σε λαϊκό αγώνα δρόμου #ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ - https://t.co/6KvtNctsLa -

"Αλιεύοντας" την είδηση