Βρίσκεστε εδώ:  / ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ / Από Δευτέρα τα πρώτα ειδοποιητήρια με τις νέες εισφορές σε 1,4 εκατ. ασφαλισμένους
Από Δευτέρα τα πρώτα ειδοποιητήρια με τις νέες εισφορές σε 1,4 εκατ. ασφαλισμένους

Από Δευτέρα τα πρώτα ειδοποιητήρια με τις νέες εισφορές σε 1,4 εκατ. ασφαλισμένους

Ανατροπές στην ασφάλιση για 1,4 εκατ. ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και αυτοαπασχολούμενους (γιατρούς, μηχανικούς και δικηγόρους) φέρνει το 2017, με την πρώτη ψυχρολουσία να έρχεται εντός των επόμενων ημερών.

Βάσει του σχεδιασμού του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), τα πρώτα ειδοποιητήρια με τις νέες εισφορές, στο 20% του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος του 2015, θα σταλούν τη Δευτέρα, με στόχο όλοι οι ασφαλισμένοι να λάβουν ενημέρωση, αλλά και τον 25ψήφιο κωδικό πληρωμής πριν από την καταληκτική ημερομηνία εξόφλησης, ήτοι τις 28 Φεβρουαρίου.

Η πληρωμή θα γίνεται μέσω του διατραπεζικού συστήματος (ΔΙΑΣ), με εντολές πληρωμής ή με άμεση χρέωση λογαριασμού μέσω του διακριτού κωδικού εντολής 25 ψηφίων. Προσοχή. Για τις εισφορές που έχουν δημιουργηθεί έως 31/12/16 οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία που ίσχυε, καθώς αυτές θα εισπράττονται μέσω των «παλαιών» συστημάτων.

Η «Κ» παρουσιάζει σήμερα, μέσα από παραδείγματα πώς διαμορφώνονται οι εισφορές για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, νέους επιστήμονες και αγρότες.

Για τους αυτοαπασχολούμενους – ελεύθερους επαγγελματίες, που πλέον θα λέγονται «ασφαλισμένοι με βάση το άρθρο 39», η κατώτατη εισφορά καθορίζεται στα 167,95 ευρώ τον μήνα.

Για τους νέους επιστήμονες, για τους οποίους ισχύουν εκπτώσεις σύμφωνα με το άρθρο 96, οι κατώτατες εισφορές ξεκινούν από 108,17 ευρώ (για δραστηριότητα 0-2 ετών) έως 120,47 ευρώ (για δραστηριότητα 3-5 ετών).

Εκπτώσεις 5% έως 50%, σύμφωνα με το άρθρο 96, ισχύουν και για τους αυτοαπασχολούμενους του πρώην ΕΤΑΑ για την περίοδο 1/1/2017 – 31/12/2020. Εφαρμόζονται κλιμακωτά, μόνο για το τμήμα του εισοδήματος που ξεπερνάει τις 7.033 ευρώ (ή τις 4.922 ευρώ για τους νέους επιστήμονες). Για τους αγρότες, η κατώτατη μηνιαία εισφορά ορίζεται στα 86,98 ευρώ και ισχύει για το 2017, εφόσον είχαν καθαρό ετήσιο εισόδημα το 2015 από μηδέν έως και 4.923 ευρώ. Αυτή η κατώτατη εισφορά για τις ίδιες εισοδηματικές κατηγορίες αγροτών αυξάνεται στα 95,18 ευρώ τον μήνα για το 2018, στα 103,39 ευρώ τον μήνα για το 2019, στα 107,49 ευρώ τον μήνα για το 2020, στα 109,54 ευρώ τον μήνα για το 2021 και στα 11,59 ευρώ τον μήνα για το έτος 2022 και κάθε έτος από τότε και στο εξής. Υψηλότερες εισφορές θα πληρώσουν όσοι έχουν καθαρό ετήσιο εισόδημα πάνω από 4.923 ευρώ. Προσοχή, καθώς στις περιπτώσεις των οικογενειακών αγροτικών εκμεταλλεύσεων ισχύει ειδικός υπολογισμός. Η ανώτατη εισφορά ανέρχεται σε 1.242,49 ευρώ τον μήνα για τους αγρότες και 1.589,49 για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Παραδείγματα:

• Ελεύθερος επαγγελματίας με εισόδημα 6.000 ευρώ το 2015 (μηνιαίο εισόδημα 500 ευρώ) εμπίπτει στην κατηγορία της κατώτατης εισφοράς και θα καταβάλλει για τον κλάδο σύνταξης 117,22 ευρώ (586,08 x 20%) και για τον κλάδο υγειονομικής περίθαλψης 40,73 ευρώ. Μαζί με την εισφορά για ανεργία (10 ευρώ τον μήνα), ο επαγγελματίας θα καταβάλλει συνολικά 167,95 ευρώ τον μήνα.

• Επαγγελματίας με εισόδημα 20.000 ευρώ (1.666,67 ευρώ τον μήνα) θα καταβάλλει συνολικά εισφορές 459,16 ευρώ τον μήνα (333,33 για κύρια σύνταξη, 115,83 για υγεία και 10 ευρώ για την ανεργία).

• Επαγγελματίας με εισόδημα 80.000 ευρώ (6.666,67 ευρώ τον μήνα) θα καταβάλλει μηνιαίες εισφορές της τάξης των 1.589,49 ευρώ, καθώς εμπίπτει στην περίπτωση του ανώτατου ασφαλιστέου εισοδήματος (70.329,61 ευρώ).

• Μηχανικός του ΕΤΑΑ με μοναδική ασφάλιση, άνω των 5 ετών, με ζημίες το 2015 θα καταβάλλει τον μήνα εισφορές 167,95 ευρώ (117,22 ευρώ για κύρια ασφάλιση, ήτοι το 20% των 586,08 ευρώ, 40,73 ευρώ για υγεία και 10 ευρώ για ανεργία.

• Επιστήμονας με 20.000 ευρώ εισόδημα και πάνω από 5 έτη ασφάλισης, εμπίπτει στο άρθρο 96 με τις εκπτώσεις για τα έτη 2017 – 2020. Συνεπώς δεν θα καταβάλλει εισφορές της τάξης των 459,16 ευρώ, αλλά 319,84 ευρώ, ήτοι μειωμένες σε σχέση με τους υπόλοιπους ελεύθερους επαγγελματίες κατά 139,32 ευρώ.

• Επιστήμονας με εισόδημα 80.000 ευρώ θα πληρώσει τον Φεβρουάριο εισφορές 1.249,62 ευρώ, μειωμένες κατά 339,87 ευρώ σε σχέση με τους υπόλοιπους ελεύθερους επαγγελματίες.

• Νέος επιστήμονας, που ξεκινάει τη δραστηριότητά του το 2017 θα καταβάλλει τα δύο πρώτα χρόνια (2017 – 2018) για τον κλάδο σύνταξης 57,44 ευρώ τον μήνα (14% x 410,26 ευρώ) και θα χρωστάει 59,78 ευρώ τον μήνα, για υγειονομική περίθαλψη 40,73 ευρώ τον μήνα (6,95% x 586,08 ευρώ) και 10 ευρώ για τον λογαριασμό ανεργίας, ήτοι σύνολο 108,17 ευρώ. Θα χρωστάει δε, 717,36 ευρώ ανά έτος. Ο ίδιος επιστήμονας, κατά τα 3 επόμενα έτη ασφάλισής του (ώστε να συμπληρώσει 5ετία), θα καταβάλλει 69,74 ευρώ για κύρια ασφάλιση (410,26 x 17%), 40,73 ευρώ για υγεία και 10 ευρώ για ανεργία. Συνολικά θα πληρώνει 120,47 ευρώ τον μήνα, ενώ θα χρωστάει 569,76 ευρώ το έτος εξαιτίας της πρόβλεψης του νόμου για έντοκη επιστροφή της έκπτωσης.

• Αγροτική οικογενειακή εκμετάλλευση με τρία μέλη και εισόδημα το 2015 12.000 ευρώ θα καταβάλλει ανά μέλος για σύνταξη 57,43 ευρώ (410,26 x 14%), για υγεία 28,51 ευρώ (410,26 x 6,95%) και για την Αγροτική Εστία 1,03% (410,26 x 0,25%), ήτοι 86,97 ευρώ τον μήνα.

Επιβαρύνσεις για τους αγρότες

• Αγρότης με ετήσιο εισόδημα 2.500 ευρώ το 2015 εμπίπτει στην περίπτωση της κατώτατης ασφαλιστικής εισφοράς και θα καταβάλλει 57,44 ευρώ για κύρια σύνταξη (410,26 x 14%), 28,51 ευρώ για υγειονομική περίθαλψη (410,26 x 6,95%), καθώς και εισφορά υπέρ του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) της τάξης του 1,03 ευρώ (410,26 x 0,25%). Συνολικά, θα καταβάλλει εισφορά της τάξης των 86,98 ευρώ τον μήνα. Ο ίδιος αγρότης, διατηρώντας το εισόδημά του κάτω από τις 4.923,12 ευρώ, θα καταβάλλει το 2018 εισφορές για κύρια σύνταξη 65,64 ευρώ τον μήνα (410,26 x 16%), για υγεία 28,51 ευρώ (410,26 x 6,95%) και εισφορές υπέρ ΛΑΕ 1,03 ευρώ, που συνολικά ανέρχονται σε 95,18 ευρώ τον μήνα. Το 2019, οι εισφορές για κύρια σύναξη (εφόσον το εισόδημα διατηρηθεί κάτω από το κατώτατο ασφαλιστέο εισόδημα) θα είναι 73,85 ευρώ (410,26 x 18%) και μαζί με εισφορές υγείας (28,51) και ΛΑΕ (1,03) θα ανέλθουν συνολικά σε 103,39 ευρώ. Αντίστοιχα, το 2020, θα καταβάλλει εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης 77,95 ευρώ (410,26 x 19%) και συνολικά 107,49 ευρώ. Το 2021, οι εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης θα ανέλθουν σε 80 ευρώ (410,26 x 19,5%) και το σύνολο σε 109,54 ευρώ τον μήνα, ενώ το 2022, οπότε οι εισφορές θα έρθουν στο επίπεδο του 20%, προκειμένου να είναι ίδιες για όλους τους ασφαλισμένους, ο αγρότης θα καταβάλλει εισφορές για κύρια σύνταξη 82,05 ευρώ (410,26Χ20%) και συνολικά 111,59 ευρώ τον μήνα.

• Αγρότης με ετήσιο εισόδημα 16.000 ευρώ το 2015, ήτοι 1.333,33 τον μήνα, θα καταβάλλει το 2017 εισφορές κύριας σύνταξης (14%) της τάξης του 186,67 ευρώ, εισφορές υγείας 92,67 ευρώ και εισφορά υπέρ Αγροτικής Εστίας 3,33 ευρώ, ήτοι 282,67 ευρώ τον μήνα.

 

πηγή:kathimerini.gr

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Σύλληψη 17χρονου στη Ν. Ιωνία με κάνναβη #ακατέργαστηκάνναβη - https://t.co/iKuNbshtIE -

  • Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων πρώτης αρωγής για τους σεισμόπληκτους της Σάμου και της Θεσσαλίας… - https://t.co/rDQUYaOv00 -

  • Πιστώνονται οι λογαριασμοί πολιτών και επιχειρήσεων στις Σποράδες για το Μεταφορικό Ισοδύναμο του 2021… - https://t.co/gR3S7PWNdt -

"Αλιεύοντας" την είδηση