Βρίσκεστε εδώ:  / ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ / Η απασχόληση και η κοινωνική κατάσταση στην ΕΕ βελτιώνονται
Η  απασχόληση και η κοινωνική κατάσταση στην ΕΕ βελτιώνονται

Η απασχόληση και η κοινωνική κατάσταση στην ΕΕ βελτιώνονται

Με βάση στοιχεία της έκθεσης της Επιτροπής

 

Με την υποστήριξη μιας εύρωστης οικονομικής ανάπτυξης, η απασχόληση στην Ε.Ε. συνέχισε να αυξάνεται το τρίτο τρίμηνο του 2017 με γρηγορότερους ρυθμούς από ό,τι αναμενόταν, ενώ τα ποσοστά ανεργίας μειώθηκαν περισσότερο σύμφωνα με την τελευταία τριμηνιαία επισκόπηση για την απασχόληση και τις κοινωνικές εξελίξεις στην Ευρώπη.

Η  Μαριάν Τίσεν, Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας του Εργατικού Δυναμικού, δήλωσε: «Η ανάπτυξη επανήλθε στην Ευρώπη. Η απασχόληση στην ΕΕ έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ με περισσότερους από 236 εκατομμύρια ανθρώπους σε . Και η ανεργία μειώνεται με σταθερούς ρυθμούς. Πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτή τη θετική οικονομική συγκυρία και να πραγματώσουμε τα νέα και αποτελεσματικότερα δικαιώματα των πολιτών που ορίζει ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων: δίκαιες συνθήκες εργασίας, ίση πρόσβαση στην εργασίας και αξιοπρεπή κοινωνική . Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να εξασφαλίσουμε ότι όλοι οι πολίτες και οι μπορούν να ωφεληθούν από τούτες τις θετικές εξελίξεις στην εργασίας.»

Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, η απασχόληση στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 1,7%. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε 4 εκατομμύρια εργαζομένους επιπλέον, εκ των οποίων 2,7 εκατομμύρια στην ευρωζώνη. Οι μόνιμες και η πλήρης απασχόληση ήταν οι βασικοί παράγοντες που συνέβαλαν στην αύξηση. Μεταξύ του τρίτου τριμήνου του 2016 και του 2017, ο αριθμός των εργαζομένων με μόνιμες συμβάσεις αυξήθηκε κατά 2,8 εκατομμύρια. Η αύξηση αυτή είναι τρεις φορές υψηλότερη από την αύξηση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου (900.000). Ο αριθμός των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης αυξήθηκε κατά περίπου 3 εκατομμύρια, φτάνοντας τα 181 εκατομμύρια, ενώ οι με μειωμένο ωράριο αυξήθηκαν κατά περίπου 300.000, φτάνοντας τα 42,7 εκατομμύρια.

Στην ΕΕ το ποσοστό απασχόλησης των ατόμων ηλικίας 20-64 ετών παρουσίασε σταθερή αύξηση τα τελευταία τρία χρόνια, φτάνοντας στο 72,3 % το τρίτο τρίμηνο του 2017, το οποίο είναι το υψηλότερο ποσοστό που έχει σημειωθεί ποτέ. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Τα ποσοστά απασχόλησης σε εθνικό επίπεδο κυμάνθηκαν από 58 % στην Ελλάδα έως 82 % στη Σουηδία. Η έκθεση καταδεικνύει επίσης ότι η ανεργία στην ΕΕ πλησιάζει τα προ της κρίσης επίπεδα με σταθερό ρυθμό. Η ανεργία έχει υποχωρήσει περίπου κατά 8,6 εκατομμύρια άτομα μετά την κορύφωση που καταγράφηκε τον Απρίλιο του 2013 και ο αριθμός των ανέργων παρέμεινε κάτω από 18 εκατομμύρια τον Δεκέμβριο του 2017, το οποίο είναι το χαμηλότερο επίπεδο που έχει σημειωθεί από τον Νοέμβριο του 2008.

Στην τριμηνιαία επισκόπηση περαιτέρω στοιχεία σχετικά με την αγορά εργασίας επιβεβαιώνουν επίσης τη βελτίωση της οικονομίας της ΕΕ:

  • Η παραγωγικότητα της εργασίας στην ΕΕ βελτιώθηκε κατά 0,8 % σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2016. Η μεγαλύτερη αύξηση με διαφορά σημειώθηκε στη Λετονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία και τη Ρουμανία (3 % ή περισσότερο σε ετήσια βάση).
  • Η οικονομική κατάσταση των ενωσιακών νοικοκυριών συνέχισε να βελτιώνεται με ποσοστό ανάπτυξης περίπου 1,5 % σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων από την εργασία. Σχεδόν σε όλα τα κράτη μέλη συνεχίστηκε η αύξηση του εισοδήματος των νοικοκυριών κατά τη διάρκεια του έτους μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2017. Ωστόσο σε αρκετές χώρες, δηλαδή στην Κροατία, στην Ελλάδα, στην Ισπανία, στην Ιταλία, στην Πορτογαλία, καθώς και στις , το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών παρέμεινε κάτω από το επίπεδο του 2008.
  • Η ζήτηση εργασίας και η έλλειψη εργατικού δυναμικού συνέχισαν να αυξάνονται. Το συνολικό ποσοστό κενών θέσεων εργασίας [1] στην ΕΕ έφτασε το 2 % το τρίτο τρίμηνο του 2017. Το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας ήταν υψηλότερο στις υπηρεσίες σε σύγκριση με τη βιομηχανία και τις κατασκευές. Η έλλειψη εργατικού δυναμικού [2] αυξήθηκε και η δραστηριότητα προσλήψεων[3] ανέκαμψε (αύξηση 3,7 % μέσα σε ένα έτος έως το δεύτερο τρίμηνο του 2017). Τα ποσοστά διαχωρισμού [4] ήταν πολύ χαμηλότερα σε σχέση με τα επίπεδα πριν από την κρίση, ενώ το ποσοστό εύρεσης εργασίας[5] έχει παρουσιάσει ταχεία ανάκαμψη τα τελευταία τρίμηνα και προσέγγισε τα επίπεδα πριν από την κρίση.

Ιστορικό

Η τριμηνιαία επισκόπηση σχετικά με την απασχόληση και τις κοινωνικές εξελίξεις στην Ευρώπη προσφέρει μια επισκόπηση των τελευταίων εξελίξεων στον κοινωνικό τομέα και στην αγορά εργασίας μέσα στην ΕΕ. Εξετάζει τις βραχυπρόθεσμες αλλαγές των τάσεων του ΑΕΠ και της απασχόλησης.

Στις 17 Νοεμβρίου 2017 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή διακήρυξαν τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, ο οποίος ορίζει 20 βασικές αρχές και δικαιώματα που στηρίζουν τις δίκαιες και εύρυθμες αγορές εργασίας και συστήματα κοινωνικής πρόνοιας. Η Επιτροπή έχει ήδη καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να μετουσιώσει τον πυλώνα σε συγκεκριμένες δράσεις, για παράδειγμα με την πρωτοβουλία για την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, την πρόταση οδηγίας για διαφανείς και προβλέψιμες συνθήκες εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή την επικείμενη δέσμη μέτρων για την κοινωνική δικαιοσύνη.

Ένα βασικό μέσο για την καθοδήγηση της διαδικασίας της οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης σε ετήσια βάση θα είναι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο. Αρχής γενομένης από τον κύκλο του 2017/18, οι αρχές και οι προτεραιότητες του πυλώνα έχουν ενσωματωθεί σε όλα τα βασικά έγγραφα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Ειδικότερα, το σχέδιο κοινής έκθεσης για την απασχόληση περιλαμβάνει τον νέο κοινωνικό πίνακα αποτελεσμάτων για την παρακολούθηση των επιδόσεων σε βασικούς τομείς που καλύπτονται από τον πυλώνα, όπως είναι το ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το , το ποσοστό ανεργίας των νέων ή ο αντίκτυπος των κοινωνικών μεταβιβάσεων στη μείωση της φτώχειας.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Ακινητοποιημένο το "Ερατώ" στην Αλόννησο λόγω μηχανικής βλάβης #υδροπτέρυγοΕρατώ - https://t.co/nhkmojdzSX -

  • Αιφνίδιος θάνατος 41χρονου στη Νέα Ιωνία #αιφνίδιοςθάνατος - https://t.co/RBFyki7io6 -

  • Μητσοτάκης στo Reuters: Θα επιστρέψω στη μεσαία τάξη όσα της πήρε ο κ. Τσίπρας #EUMED9 - https://t.co/0ALzsPUEMi -

"Αλιεύοντας" την είδηση