Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ » Αύξηση επικουρικών για εργαζόμενους συνταξιούχους
Αύξηση επικουρικών για εργαζόμενους συνταξιούχους

Αύξηση επικουρικών για εργαζόμενους συνταξιούχους

Προσαύξηση της επικουρικής σύνταξης κατά 4% για κάθε 300 ημέρες ασφάλισης (ένσημα) που πραγματοποιούν οι συνταξιούχοι που εργάζονται προβλέπει ο νόμος 3996/2011, όπως διευκρινίζει του ΙΚΑ.

Αναλυτικά, διευκρινίσεις για το δικαίωμα προσαύξησης της επικουρικής σύνταξης που χορηγεί το Ε, ως διάδοχος του ΕΤ του ΙΚΑ, σε εργαζόμε συνταξιούχους δίνεται με εγκύκλιο του Ιδρύματος, έπειτα από ερωτήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Σε αυτήν, τονίζεται ότι για κάθε 300 ημέρες ασφάλισης (Η.Α.) που πραγματοποιεί ο εργαζόμενος και μέχρι τη συμπλήρωση 7.500 Η.Α., το ποσόν της καταβαλλόμενης σύνταξης θα αυξάνεται κατά 4%. Επίσης, για κάθε 300 Η.Α., πάνω από τις 7.500 Η.Α., το ποσόν της καταβαλλόμενης σύνταξης θα προσαυξάνεται κατά 3%. Σύμφωνα με τις αρμόδιες του Ε, από νόμο του 2011 (ν.3996/2011 άρθρο 44) προβλέφθηκε ότι στην ασφάλιση του πρώην ΕΤ, δηλαδή του επικουρικού ταμείου του ΙΚΑ, θα υπάγονται και οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι. Περαιτέρω, δε, ορίστηκε ότι ο ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στο ΕΤΕΑΜ και ήταν ακυρωτέος, αλλά μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν 3996/2011, δεν είχε εκδοθεί απόφαση ακύρωσής του, παραμένει ισχυρός.

Οι συγκεκριμένες προσαυξήσεις ισχύουν για χρόνο ασφάλισης που διανύθηκε έως 31 Δεκεμβρίου 2014. Διευκρινίζεται, επίσης, ότι με τον Ν. 4387/2016 αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού της επικουρικής σύνταξης. Με άλλη εγκύκλιό του το ΙΚΑ δίνει διευκρινίσεις σχετικά με την εξάμηνη παράταση, έως το τέλος του έτους, που δόθηκε από το υπουργείο Εργασίας και αφορά τη χορήγηση συντάξεων αναπηρίας, σε δικαιούχους, οι οποίοι, χωρίς υπαιτιότητά τους, δεν έχουν ακόμα εξεταστεί από υγειονομική επιτροπή (ΚΕΠΑ). Η διάταξη παρέχει στους ασφαλισμέ το δικαίωμα να συνεχίσουν να λαμβάνουν το ποσόν της παροχής που δικαιούνταν πριν από τη λήξη της και για ορισμένο χρονικό διάστημα, όχι μεγαλύτερο από έξι συνεχείς μήνες. Κατά το διάστημα αυτό παρατείνεται και η περίθαλψη των δικαιούχων.

 

 

πηγή:kathimerini.gr

"Αλιεύοντας" την είδηση