Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » Επισιτιστικό πρόγραμμα στη Μαγνησία για πολίτες σε κατάσταση φτώχειας
Επισιτιστικό πρόγραμμα στη Μαγνησία για πολίτες σε κατάσταση φτώχειας

Επισιτιστικό πρόγραμμα στη Μαγνησία για πολίτες σε κατάσταση φτώχειας

Επισιτιστικό πρόγραμμα για που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας (άποροι και άστεγοι) υλοποιεί ο Δήμος Βόλου ως επικεφαλής της σύμπραξης στην οποία μετέχουν φορείς της Μαγνησίας.
Οι αιτήσεις ξεκινούν από την 1η Ιουλίου 2015, ενώ αύριο θα δοθεί στη δημοσιότητα η σχετική πρόσκληση και τον Οκτώβριο του 2015 θα παραληφθεί η α’ δόση τροφίμων.

Για το λόγο αυτό δόθηκε συνέντευξη τύπου το μεσημέρι στο Δημαρχείο Βόλου από τους αντιδημάρχους Κοινωνικής Μέριμνας, Αναστ. Μπατζιάκα και Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Άρη Σαββάκη και τον διευθυντή προγραμματισμού Στ. Νικηφόρου.

Ο κ. Σαββάκης έκανε λόγο για ένα μεγάλο πρόγραμμα για την καταπολέμηση της φτώχιας, ύψους 116 εκ. ευρώ το οποίο θα ξεκινήσει άμεσα και πρόσθεσε ότι το υπουργείο θα προκηρύξει τον διαγωνισμό για όλη την Ελλάδα και ο Δήμος Βόλου για τη Μαγνησία.

Ο ίδιος είπε ακόμη ότι από αρχές Ιουλίου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταθέτουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους .

Στη συνέχεια ο κ. Μπατζιάκας ανέφερε ότι η αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέριμνας θα είναι υπεύθυνη για την παραλαβή των τροφίμων νωπών και μακράς διάρκειας και ότι βρίσκεται σε αναζήτηση ψυγείων για τα νωπά προϊόντα.

Ο κ. Μπατζιάκας τόνισε ότι το πρόγραμμα θα βοηθήσει πολύ τον κόσμο που το έχει ανάγκη και αναφερόμενος στο Κοινωνικό Παντοπωλείο (λειτουργεί κάθε Τρίτη και Πέμπτη) είπε ότι υπάρχει επάρκεια τροφίμων και εξυπηρετούνται 30 οικογένειες κάθε μέρα. Τέλος απηύθυνε κάλεσμα σε και επιχειρηματίες να συνεχίσουν να ενισχύουν με τρόφιμα το Κοινωνικό Παντοπωλείο.

Ο κ. Νικηφόρου ανέφερε ότι το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Ιανουάριο με προϋπολογισμό 330 εκ. ευρώ για την εξαετία 2014-2020, κι εξήγησε ότι σε επίπεδο Μαγνησίας με επικεφαλής τον Δήμο Βόλου, μετέχουν όλοι οι Δήμοι, τα Ν.Π. η Περιφέρεια , η Μητρόπολη Δημητριάδος και η ΜΚΟ «Εν Δράσει».
Ο ίδιος είπε ακόμη ότι έγινες πρόσκληση να μετέχουν και οι άτυπες μορφές αλληλεγγύης που έχουν εμπειρία και γνωρίζουν πρόσωπα και η συμβολή τους θα είναι χρήσιμη.

Επίσης ενημέρωσε ότι τα τρόφιμα θα έρχονται ανά μήνα και θα δίνονται σους ωφελούμενους , ενώ επιπλέον είδη προσωπικής υγιεινής και φροντίδας θα δοθούν στους αστέγους.
Σύμφωνα με τον κ. Νικηφόρου αύριο το υπουργείο θα προκηρύξει διεθνή διαγωνισμό και τον Οκτώβριο θα έρθει η α’ δόση τροφίμων, ενώ θα γίνει και επιλογή Δημοτικών Σχολείων σε φτωχές περιοχές κι εκτίμησε ότι σε επίπεδο Μαγνησίας αναμένεται να κατατεθούν αιτήσεις από 12.000 άτομα.

Ωφελούμενοι των παροχών είναι:
1. Ενήλικα φυσικά πρόσωπα (άγαμα, διαζευγμένα, σε διάσταση ή σε χηρεία), που υποβάλλουν ατομική φορολογική δήλωση και δεν εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες των εξαρτώμενων μελών
2. Οικογένεια, δηλαδή ενότητα φυσικών προσώπων, που περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη ή ένα έγγαμο ζευγάρι ή ζευγάρι το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με ή χωρίς εξαρτώμενα μέλη.

 1. Ως εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται:
  α. Τα άγαμα τέκνα, εφόσον:
  − είναι ανήλικα ή
  − είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή
  − είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
  β. Τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα σε χηρεία:
  − τέκνα ενός ή και των δυο συζύγων/γονέων
  − αδελφοί και αδελφές ενός εκ των δυο συζύγων/γονέων
  γ. Οι ανιόντες
  δ. Τα ανήλικα που στερούνται και των δυο φυσικών τους γονέων και έχουν έως τρίτου βαθμού συγγένεια με έναν εκ των δυο συζύγων/γονέων της οικογένειας, εφόσον δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση που αναθέτει την επιμέλεια σε άλλο πρόσωπο.
 2. Τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α, γ και δ, δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη εάν το ετήσιο ατομικό τους εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ.
 3. Τα φυσικά πρόσωπα της περίπτωσης β. δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη εάν το ετήσιο ατομικό τους εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ.
 4. Άστεγοι, δηλαδή άτομα που διαμένουν, σε δημόσιους ή εξωτερικούς χώρους, διανυκτερεύουν σε ξενώνες ύπνου ή διαβιούν σε προσωρινά ή πρόχειρα καταλύματα, τα οποία δεν πληρούν τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές και δεν διαθέτουν τις βασικές υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης.
  Εξαιρέσεις

α. Άτομα τα οποία φιλοξενούνται ή περιθάλπονται σε Μονάδες Κλειστής Φροντίδας ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.
β. Άτομα, τα οποία φιλοξενούνται σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) ή είναι ωφελούμενοι του Προγράμματος Προστατευμένων Διαμερισμάτων του αρ.9 του Ν.2716/99.
γ. Άτομα ή οικογένειες, οι οποίοι είναι ωφελούμενοι του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» και για όσο διαρκεί η υλοποίηση του προγράμματος.
δ. Άτομα τα οποία αν και είχαν την υποχρέωση, δεν υπέβαλαν δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1, Ε2 καιΕ3) και δήλωση ακίνητης περιουσίας για το τελευταίο οικονομικό έτος, εκτός εάν υποβάλουν εκπρόθεσμα τις αντίστοιχες δηλώσεις. Η παρούσα εξαίρεση δεν αφορά στην ομάδα των αστέγων.

Εισοδηματικά κριτήρια ωφελουμένων (πραγματικό εισόδημα):
• 3.000 € ετησίως για μεμονωμένο άτομο
• 4.500 € ετησίως για το ζευγάρι
• Προσαυξανόμενο κατά 1.500 € για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 900 € ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.
• Στη μονογονεϊκή οικογένεια (οικογένεια που προστατεύεται από έναν μόνο γονέα, άγαμο, σε χηρεία ή διαξευγμένο) το πρώτο εξαρτώμενο ανήλικο μέλος λογίζεται ως ενήλικας

Ως πραγματικό εισόδημα νοείται το συνολικό καθαρό πραγματικό εισόδημα όλων των κατηγοριών (ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης), που έλαβαν όλα τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας στη διάρκεια του οικονομικού έτους − μετά την αφαίρεση των φόρων, των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, των κρατήσεων του ν. 4093/2012 ή υπέρ δημοσίου, της εισφοράς αλληλεγγύης του ν. 3986/2011. Στο συνολικό καθαρό πραγματικό εισόδημα συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων, με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται παρακάτω, καθώς και το εισόδημα που απαλλάσσεται από το φόρο ή φορολογείται με ειδικό τρόπο.

Στο συνολικό πραγματικό εισόδημα δεν περιλαμβάνονται:

α. αντικειμενικές δαπάνες και τεκμήρια διαβίωσης
β. Διατροφές που καταβάλλονται στο ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση, ή με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο, το επίδομα αναδοχής, καθώς και το εξωϊδρυματικό επίδομα ή προνοιακά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 παρ. 3 του Ν. 4172/2013.

Περιουσιακά κριτήρια:

α. Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας (στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό) να μην υπερβαίνει τις 115.000 ευρώ κατ’ άτομο, προσαυξανόμενη κατά 20.000ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 15.000 για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο και με ανώτατο συνολικό όριο για κάθε άτομο ή οικογένεια το ποσό των 250.000 ευρώ.

β. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας σε όλα τα πιστωτικά της χώρας και του εξωτερικού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ., να μην υπερβαίνει για το τελευταίο οικονομικό έτος το διπλάσιο του ορίου εισοδήματος για την λήψη των παροχών της παρούσας απόφασης.

γ. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις ατόμων και οικογενειών τα οποία έχουν στην ιδιοκτησία τους αεροσκάφη, IX, ανεμόπτερα και δεξαμενές κολύμβησης (πισίνες), και ιδιωτικά σκάφη αναψυχής , άνω των 5 μέτρων και με κινητήρα ισχύος άνω των 50 κυβικών εκατοστών.

Έτος Αναφοράς των κριτηρίων επιλογής: Οικονομικό έτος 2015 (χρήση 2014)

Προθεσμία Αιτήσεων: Από 01.07.2015 έως 31.07.2015

Τρόπος Υποβολής Αιτήσεων:
Η Αίτηση των δυνητικά ωφελουμένων υποβάλλεται ηλεκτρονικά:
• είτε ιδιωτικά, με χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS)
• είτε μέσω των Εταίρων της Κοινωνικής Σύμπραξης
• Η Αίτηση θα είναι προσβάσιμη από ηλεκτρονική εφαρμογή προσαρτημένη στην ιστοσελίδα https://www.idika.org.gr/teba/ και επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

 • Διημερίδα για το τουριστικό προϊόν στη Σκιάθο από το Επιμελητήριο Μαγνησίας #Σκιάθος… - https://t.co/h3NuKiRktJ -

 • Συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μαγνησίας στον Βόλο #ΣΥΡΙΖΑΠΣΜαγνησίας - https://t.co/RjLD4n3XCN -

 • Η Νίκη Βόλου σε λαϊκό αγώνα δρόμου #ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ - https://t.co/6KvtNctsLa -

"Αλιεύοντας" την είδηση