Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΕΚΚΛΗΣΙΑ » Τροποποιητικές προτάσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος
Τροποποιητικές προτάσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος

Τροποποιητικές προτάσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος

Τροποποιητικές προτάσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος επί του κειμένου περί της θέσεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας στον σύγχρονο κόσμο, κατατέθηκαν κατά την 1η ημέρα των εργασιών της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου που διεξάγεται στην Κρήτη (20/6/), καθώς και τελικές αποφάσεις που ομοφώνως ελήφθησαν επ' αυτών.

Ἡ πρώτη Συνεδρία τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου

Τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας 20 Ἰουνίου συνεδρίασε ἡ Ἁγίας καί Μεγάλη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί συζήτησε τό κείμενο «Ἡ ἀποστολή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν τῷ συγχρόνῳ κόσμῳ».

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἦταν ἡ μόνη Ἐκκλησία πού εἶχε πρόταση τροποποίησης τοῦ κειμένου αὐτοῦ, τροποποίηση πού ἀναφερόταν σέ τρία σημεῖα.

Τό πρῶτον, ζητοῦσε τήν ἑξῆς τροποποίηση ««3. Ὡς προϋπόθεσις μιᾶς εὐρυτέρας ἐν προκειμένῳ συνεργασί­ας δύναται νά χρησιμεύσῃ ἡ κοινή ἀποδοχή τῆς ὑψίστης ἀξίας τοῦ ἀνθρώπου. Αἱ κατά τόπους Ὀρθόδοξοι Ἐκκλησίαι εἶναι δυνατόν νά συμβάλουν εἰς τήν διαθρησκειακήν συνεννόησιν καί ν, διά τήν εἰρηνικήν συνύπαρξιν καί κοινωνικήν συμβίωσιν τῶν λα­ῶν, χωρίς τοῦτο νά συνεπάγεται οἱονδήποτε θρησκευτικόν συ­γκρητισμόν».

Ἡ πρόταση αὐτή τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔγινε ἀποδεκτή.

Δεύτερον, ἀπό τό κείμενο: «Περί ἐλευθερίας καὶ εὐθύνης. 1. Ἕν ἐκ τῶν ὑψίστων δώρων τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπον, τόσον ὡς συγκεκριμένον φορέα τῆς εἰκό­νος τοῦ προσωπικοῦ Θεοῦ, ὅσον καί ὡς ν προσώπων ἀντα­νακλώντων κατά χάριν διά τῆς ἑνότητος τοῦ ἀνθρωπίνου γέ τήν ἐν τῇ Ἁγίᾳ Τριάδι ν καί ν τῶν θείων προσώπων, ἀποτε­λεῖ τό θεῖον δῶρον τῆς ἐλευθερίας» ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ζήτησε νά διαγραφῆ ἡ φράση «τόσον ὡς συγκεκριμένον φορέα τῆς εἰκό­νος τοῦ προσωπικοῦ Θεοῦ, ὅσον καί ὡς κοινωνίαν προσώπων ἀντα­νακλώντων κατά χάριν διά τῆς ἑνότητος τοῦ ἀνθρωπίνου γέ τήν ἐν τῇ Ἁγίᾳ Τριάδι ν καί κοινωνίαν τῶν θείων προσώπων» καί νά παραμείνη: “Περί ἐλευθερίας καί εὐθύνης. 1. Ἕν ἐκ τῶν ὑψίστων δώρων τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπον εἶναι ἡ ἐλευθερία του».

Καί ἡ πρόταση αὐτή ἔγινε ἀποδεκτή.

Τρίτον, στό θέμα τῶν ὅρων «ἄνθρωπος» καί «ἀνθρώπινο πρόσωπο» προτάθηκε ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος χάριν ἑνοποίησης τοῦ κειμένου νά γραφῆ παντοῦ ὁ ὅρος «ἄνθρωπος», ἀφοῦ ἀναφέρεται 70 φορές ὁ ὅρος ἄνθρωπος καί 7 φορές ὁ ὅρος «ἀνθρώπινο πρόσωπο». Στό σημεῖο αὐτό ἀποφασίσθηκε νά παραμείνη τό κείμενο ὡς ἔχει καί νά συνεχισθῆ ἡ θεο συζήτηση περί τῶν ὅρων αὐτῶν, δηλαδή ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος δέν ἔκλεισε τό θέμα τῶν ὅρων αὐτῶν.

PagasitikosNews logo

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

    Dark Mode

    "Αλιεύοντας" την είδηση