Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΕΚΚΛΗΣΙΑ » Τα Τίμια Δώρα από το Άγ. Όρος στον Ι. Ν. Ευαγγελιστρίας Ν. Ιωνίας Βόλου
Τα Τίμια Δώρα από το Άγ. Όρος στον Ι. Ν. Ευαγγελιστρίας  Ν. Ιωνίας Βόλου

Τα Τίμια Δώρα από το Άγ. Όρος στον Ι. Ν. Ευαγγελιστρίας Ν. Ιωνίας Βόλου

Τα Τίμια Δώρα από το Άγιον Όρος θα φιλοξενηθούν στο Βόλο από τις 21 έως τις 28 Δεκεμβρίου 2015.

Η έλευση του μοναδικού αυτού ιερού κειμηλίου από την Ιερά Μονή του Αγίου Παύλου από τον Άγιον Όρος θα γίνει με τιμές στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Νέας Ιωνίας Βόλου.

Τά Τίμια Δῶρα

Τά Τίμια Δῶρα εἶναι ἕνα ἀπό τά πολυτιμότερα κειμήλια πού φυλάσσονται στό Ἅγιον Ὄρος.

Πρόκειται γιά τά Δῶρα πού προσέφεραν οἱ σοφοί Μάγοι στόν Ἐνανθρωπήσαντα Κύριο. Σύμφωνα μέ τήν παράδοση, ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος διατήρησε τά Τίμια Δῶρα καί, πρό τῆς Κοιμήσεώς της, τά παρέδωσε στήν Ἐκκλησία τῶν Ἱεροσολύμων, ὅπου καί παρέμειναν μέχρι τό 400 μ. Χ.

Κατά τό ἔτος αὐτό ὁ βυζαντινός αὐτοκράτωρ Ἀρκάδιος τά μετέφερε χάριν εὐλογίας στήν Κωνσταντινούπολη, ὅπου παρέμειναν μέχρι τῆς ἀλώσεως τῆς Πόλεως ἀπό τούς Φράγκους τό ἔτος 1204 μ. Χ.

Γιά λόγους ἀσφαλείας μεταφέρονται τότε μαζί μέ ἄλλα ἱερά κειμήλια στή Νίκαια τῆς Βιθυνίας, προσωρινή πρωτεύουσα τοῦ Βυζαντίου, γιά ἑξῆντα περίπου χρόνια. Μέ τήν ὑποχώρηση τῶν Σταυροφόρων ἐπέστρεψαν στήν τό 1453 μ. Χ. ἐπί αὐτοκράτορος Μιχαήλ Παλαιολόγου.

Μετά τήν Ἄλωση ὑπό τῶν Ὀθωμανῶν ἡ εὐλαβέστατη Μάρω, χριστιανή σύζυγος τοῦ Σουλτάνου Μουράτ Β΄ (1421 – 1451) καί μητριά τοῦ Μωάμεθ Β΄ τοῦ Πορθητοῦ, τά μετέφερε αὐτοπροσώπως στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Παύλου στό Ἅγιον Ὄρος.

Ἡ ἐπιλογή τῆς Μονῆς δέν ἦταν τυχαία, ἀφοῦ ὁ της Γεώργιος Μπράγκοβιτς (1428 – 1456), δεσπότης τῆς Σερβίας, ἦταν αὐτός πού ἔκτισε τό Καθολικό τῆς Μονῆς Ἁγίου Παύλου. Τό σουλτανικό ἔγγραφο μέ τίς σχετικές πληροφορίες παραδόσεως τῶν Τιμίων Δώρων διασώζεται στό ἀρχεῖο τῆς Μονῆς.

Τά Δῶρα αὐτά, ὡς γνωστόν, εἶναι χρυσός, λίβανος καί σμύρνα. Ὁ βρίσκεται ὑπό μορφή εἰκοσιοκτώ καλλιτεχνικά σκαλισμένων ἐπίπεδων πλακιδίων, ἐνῶ ὁ λίβανος καί ἡ σμύρνα διατηροῦνται ὡς μεῖγμα ὑπό τή μορφή ἑξῆντα δύο περίπου σφαιρικῶν χανδρῶν (μεγέθους μικρῆς ἐλιᾶς).

Ἐξαιτίας τῆς ἀνυπολόγιστης πνευματικῆς καί ἱστορικῆς τους ἀξίας τά Τίμια Δῶρα φυλάσσονται μέ ἰδιαίτερη ἐπιμέλεια στό θησαυροφυλάκιο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Παύλου, κατανεμημένα σέ περισσότερες λειψανοθῆκες. Μέρος τους μόνον ἐκτίθεται εἰς προσκύνησιν τῶν προσκυνητῶν τῆς Μονῆς καί κατά καιρούς μεταφέρεται πρός ἁγιασμόν τῶν πιστῶν ἐκτός Ἁγίου Ὄρους.

Η Ι.Μ. Αγ. Παύλου

i.m. payloy

Μεταξύ δύο χειμάρρων καί σέ ἀπόσταση 20 λεπτῶν ἀπό τή θάλασσα, μεταξύ Νέας Σκήτης καί μονῆς Διονυσίου, βρίσκεται τό κοινόβιο μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Παύλου.

Κτισμένο σέ 140μ. ὑψόμετρο ἀπό τή θάλασσα ἱδρύθηκε, σύμφωνα μέ τήν παράδοση, τόν 8ο αἰῶνα.

Πραγματικές ὅμως μαρτυρίες γιά τήν ὕπαρξή του ὑπάρχουν ἀπό τό 10ο αἰῶνα, ὅταν ἡγούμενός του ἦταν ὀ Παῦλος ὁ Ξηροποταμινός, πού στάλθηκε σάν ἀντιπροσωπεία μέ τόν Πρῶτο τοῦ Ὄρους στόν αὐτοκράτορα Τσιμισκῆ, γιά νά καταγγείλουν τόν Ἀθανάσιο τόν Ἀθωνίτη γιά τούς νεωτερισμούς πού ἔφερε στό Ὄρος.

Ἄλλη λέει πώς στό ἴδιο μέρος πού κτίστηκε τό μοναστήρι ὑπῆρχε παλιά ἄλλο, ἀφιερωμένο στά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου, κτισμένο ἀπό τό Στέφανο τόν ἀσκητή τό 337. Πάντως τό 1257 σέ χρυσόβουλο τοῦ Μιχαήλ Παλαιολόγου ἀναφέρεται ὄχι μόνο τό μοναστήρι ἀλλά καί τά ὅριά του.

Στό «Τρίτο Τυπικό» τοῦ Ὄρους ἔρχεται δέκατο ὄγδοο, ἐνῶ τό 14ο αἰῶνα καταστράφηκε πιθανῶς ἀπό τούς Καταλανούς (1309), μέ ἀποτέλεσμα νά γίνει κελλί καί νά πουληθεῖ ἀπό τήν κυρίαρχη μονή τοῦ Ξηροποτάμου τό 1360 ἀπό τούς Σέρβους μοναχούς Γεράσιμο καί Ἀντώνιο.

Εὐεργέτες καί ἀνακαινιστές τῆς μονῆς φέρονται ἔκτοτε Σέρβοι καί Βλαχομολδαβοί ἡγεμόνες, μεταξύ τῶν ὁποίων ὁ Γεώργιος Βράγκοβιν, πού ἔκτισε τό παλιό καθολικό, καί ἡ θυγατέρα του κυρά Μάρω, σύζυγος τοῦ Σουλτάνου Μουράτ τοῦ Β΄ καί ἡ μητέρα τοῦ Πορθητοῦ, πού δώρησε στή μονή καί μέρος ἀπό τά δῶρα τῶν μάγων.

Τό 1817 οἱ μοναχοί ξανάκτισαν τό κατεστραμμένο καθολικό τους καί τό μαρμαροτέχνησαν μέ τό φιλότεχνο Τηνιακό τεχνίτη Λυρίτη καί μέ μάρμαρα ἀπό τήν Τῆνο, τήν Πεντέλη καί τό Ἅγιον Ὄρος.

περιλαμβάνει 492 χειρόγραφα, 13000 ἔντυπα καί ἀρκετά χρυσόβουλα, μολυβδόβουλα, σιγγίλια, πατριαρχικά πιτάκια κ. ἄ.

Φυλάσσονται ἀκόμη ἀρκετές ἑκατοντάδες ἔγγραφα σλαβικά καί τούρκικα καί κυρίως ἀφιερωτήρια γράμματα κ. ἄ. Μεταξύ τῶν πολλῶν κειμηλίων συγκαταλέγονται Τίμιο Ξύλο, μέρος ἀπό τά δῶρα πού πρόσφεραν οἱ Μάγοι στό Χριστό, εἰκόνες μεγάλης ἱστορικῆς καί καλλιτεχνικῆς ἀξίας, θαυμάσια ἀπό σμάλτο, χρυσό καί ἄργυρο, καλύμματα εὐαγγελίων, ἐγκόλπια, σταυροί, διάφορα ἀντικείμενα λατρείας, δίπτυχα, φορητή ὑαλογραφία πού παριστάνει τή μικρά Δέηση τοῦ 13ου αἰῶνος καί ἄλλα πολλά.

Σήμερα ἀριθμεῖ 45 μοναχούς καί 80 ἐξαρτηματικούς. Τέλος ἡ μονή ἔχει 10 παρεκκλήσια μεταξύ τῶν ὁποίων καί τοῦ Ἁγίου Γεωργίου μέ τοιχογραφίες τοῦ 16ου αἰῶνος. Θεωρεῖται ἀπό τά πιό αὐστηρά κοινόβια τοῦ Ἄθω.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Διημερίδα για το τουριστικό προϊόν στη Σκιάθο από το Επιμελητήριο Μαγνησίας #Σκιάθος… - https://t.co/h3NuKiRktJ -

  • Συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μαγνησίας στον Βόλο #ΣΥΡΙΖΑΠΣΜαγνησίας - https://t.co/RjLD4n3XCN -

  • Η Νίκη Βόλου σε λαϊκό αγώνα δρόμου #ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ - https://t.co/6KvtNctsLa -

"Αλιεύοντας" την είδηση