Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ » Νέοι κανόνες και εγγυήσεις στο σύνολο της ΕΕ για τις ποινικές διαδικασίες
Νέοι κανόνες και εγγυήσεις στο σύνολο της ΕΕ για τις ποινικές διαδικασίες

Νέοι κανόνες και εγγυήσεις στο σύνολο της ΕΕ για τις ποινικές διαδικασίες

Σήμερ τίθετι σε ισχύ η οδηγία σχετικά με ειδικές εγγυήσεις για τα παιδιά. Είναι η τελευταία από μια δέσμη έξι οδηγιών της που εγγυώνται δικονομικά δικαιώματα για τους πολίτες σ' ολόκληρη την , συμπληρώνοντας το σύνολο των δικαιωμάτων.

Εκτός από τα νέα αυτά δικαιώματα για τα παιδιά, στις 5 Μαΐου τέθηκε σε ισχύ η οδηγία που εγγυάται την σε δικαστική αρωγή. Αυτή η δέσμη κανόνων της ΕΕ διασφαλίζει ότι γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών για δίκαιη και ίση μεταχείριση στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών και ότι εφαρμόζονται με όμοιο τρόπο σε όλα τα κράτη μέλη.
Ισχύουν τα ακόλουθα δικαιώματα:
  • Ειδικές εγγυήσεις για τα παιδιά. Κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περισσότερα από 1 εκατομμύριο παιδιά αντιμετωπίζουν ποινικές διαδικασίες. Τα παιδιά είναι ευάλωτα και χρειάζονται ειδική προστασία σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Με τους νέους κανόνες που ισχύουν από σήμερα, τα παιδιά θα πρέπει να επικουρούνται από δικηγόρο και να διαχωρίζονται από τους ενήλικες σε περίπτωση που φυλακίζονται. Πρέπει να γίνεται σεβαστή η ιδιωτική ζωή των παιδιών και οι ανακρίσεις θα πρέπει να καταγράφονται με οπτικοακουστικά μέσα ή με άλλον κατάλληλο τρόπο.
  • Το δικαίωμα σε δικαστική αρωγή.Τα πρόσωπα που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι, δικαιούνται δικαστική αρωγή, δηλαδή οικονομική στήριξη, για παράδειγμα, εάν δεν διαθέτουν τους οικονομικούς πόρους για να καλύψουν το κόστος της διαδικασίας.
Οι κανόνες της ΕΕ θεσπίζουν σαφή για τη χορήγηση δικαστικής αρωγής. Οι αποφάσεις σχετικά με τη δικαστική αρωγή πρέπει να λαμβάνονται εγκαίρως και με και τα πρόσωπα πρέπει να ενημερώνονται εγγράφως σε περίπτωση ολικής ή μερικής απόρριψης της αίτησής τους.
Τα δικαιώματα αυτά συμπληρώνουν τα άλλα δικαιώματα που ισχύουν ήδη στην ΕΕ:
  • Το τεκμήριο αθωότητας και το δικαίωμα παράστασης στη δίκη . -Η έννοια του τεκμηρίου αθωότητας υπάρχει σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, αλλά οι κανόνες της ΕΕ διασφαλίζουν ότι το δικαίωμα αυτό εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι κανόνες αποσαφηνίζουν ότι η εισαγγελική αρχή φέρει το βάρος της απόδειξης της ενοχής ενός προσώπου και όχι ο κατηγορούμενος το βάρος της απόδειξης της αθωότητάς του.
  • Τοδικαίωμα παρουσίας δικηγόρου -Ένα πρόσωπο, αν θεωρείται ύποπτο ή είναι κατηγορούμενο, οπουδήποτε και αν βρίσκεται εντός της ΕΕ, έχει το δικαίωμα να λάβει συμβουλές από δικηγόρο. Δικαίωμα ς σε δικηγόρο ισχύει και στις διαδικασίες εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, τόσο στο κράτος μέλος που εκτελεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης όσο και στο κράτος μέλος στο οποίο έχει εκδοθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.
  • Το δικαίωμα ενημέρωσης  -Τα πρόσωπα πρέπει να ενημερώνονται εγκαίρως σχετικά με την αξιόποινη πράξη για την οποία θεωρούνται ύποπτα ή κατηγορούνται. Πρέπει επίσης να ενημερώνονται αμέσως για τα δικαιώματά τους στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας, είτε προφορικώς είτε γραπτώς. Πρέπει να έχουν πρόσβαση στο υλικό της δικογραφίας.
  • Το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση. Πρέπει να παρέχεται διερμηνεία κατά τη διεξαγωγή όλων των ανακρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των αστυνομικών ανακρίσεων, όλων των ακροαματικών διαδικασιών ενώπιον δικαστηρίου και των τυχόν αναγκαίων ενδιάμεσων ακροάσεων, καθώς και κατά τη διεξαγωγή των βασικών συναντήσεών σας με τον δικηγόρο σας.

 

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση