Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ » Εισαγγελέας Διαφθοράς ο Αχιλλέας Ζήσης
Εισαγγελέας Διαφθοράς ο Αχιλλέας Ζήσης

Εισαγγελέας Διαφθοράς ο Αχιλλέας Ζήσης

Επανατοποθετήθηκε με ομόφωνη απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής Δικαιοσύνης του Αρείου Πάγου

Επανατοποθετήθηκε  στη θέση του Εισαγγελέας Διαφθοράς Βορείου Ελλάδος, με έδρα τη και με ομόφωνη απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής Δικαιοσύνης του Αρείου Πάγου, ο Αντεισαγγελέας Εφετών Αχιλλέας Ζήσης, γνωστός από τη του στο Βόλο, ως προϊστάμενος της Εισαγγελίας.

Τη περασμένη Δευτέρα, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου συνήλθε, με κεντρικό θέμα την νέου επικεφαλής της Εισαγγελίας κατά τη Διαφθοράς μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση της Ελένης Ράϊκου, η της οποίας έληγε στις 11 Μαΐου 2017. Τελικά αποφασίστηκε η Εισαγγελέας Εφετών, Ελένη , να αναλάβει τη θέση της προϊσταμένης του τμήματος, με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου.

Μετά τις εξέλιξεις ο αρμόδιος υπουργός υπέβαλλε ερώτημα προς το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου για τη θέση του Εισαγγελέως Διαφθοράς Βορείου Ελλάδος, όπου το ανώτατο δικαστικό όργανο, με ψήφους 11-0 επανατοποθέτησε τον Αχιλλέα Ζήση στη θέση του, αναγνωρίζοντας το του και τις παρεμβάσεις του.

Σημειώνεται, πως η θέση του Εισαγγελέως Διαφθοράς δημιουργήθηκε με στόχο το συντονισμό και την εποπτεία των εισαγγελικών ερευνών για τη διερεύνηση και την της διαφθοράς, την κατασπατάληση του βρώμικου χρήματος και τον έλεγχο κακοδιαχείρισης εσόδων και εξόδων στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Στην αρμοδιότητα των ειδικών εισαγγελέων διαφθοράς υπάγονται όλες οι σημαντικές υποθέσεις διασπάθισης δημοσίου χρήματος, με αντικείμενο τις στις μεγάλες συμβάσεις του Δημοσίου, τη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών και τα μεγάλα έργα. Στο στόχαστρό τους βρίσκονται οι υποθέσεις των επίορκων κρατικών αξιωματούχων και υπαλλήλων, οι μεγάλες κομπίνες, απάτες, αλλά και η κακοδιαχείριση του δημόσιου χρήματος και όχι μόνο.

Οι αρμοδιότητες του εισαγγελέα διαφθοράς προβλέπονται από το Νόμο 4022 περί εκδίκασης πράξεων διαφθοράς Πολιτικών και Κρατικών Αξιωματούχων, υποθέσεων μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και μείζονος Δημοσίου Συμφέροντος και άλλες διατάξεις.

 Οι διατάξεις του νόμου αυτού εφαρμόζονται για:

  • Κακουργήματα τα οποία δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 86 του Συντάγματος και διαπράττουν υπουργοί ή υφυπουργοί, καθώς και κακουργήματα που διαπράττουν , κατά τη διάρκεια της θητείας τους, ακόμη και αν οι υπαίτιοι έχουν παύσει να φέρουν την ιδιότητα αυτή, εφόσον αυτά υπάγονται στην καθ' ύλην αρμοδιότητα του τριμελούς εφετείου.
  • Κακουργήματα τα οποία διαπράττουν, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή επωφελούμενοι από την ιδιότητα τους, γενικοί και ειδικοί γραμματείς Υπουργείων, διοικητές, υποδιοικητές ή πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων ή διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, δημοσίων επιχειρήσεων, δημοσίων οργανισμών και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το , αιρετά μονοπρόσωπα όργανα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και υπάλληλοι κατά την έννοια των άρθρων 13α και 263Α του Ποινικού Κώδικα, εφόσον αυτά υπάγονται στην καθ΄ύλην αρμοδιότητα του τριμελούς εφετείου.
  • Κακουργήματα ιδιαίτερα μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος ή μείζονος δημοσίου συμφέροντος, εφόσον υπάγονται στην καθ' ύλην αρμοδιότητα του τριμελούς εφετείου, ο δε χαρακτηρισμός της υπόθεσης ως ιδιαίτερα μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος ή μείζονος δημοσίου συμφέροντος γίνεται με πράξη από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
"Αλιεύοντας" την είδηση