Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ » Διαμόρφωση ορόφου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου
Διαμόρφωση ορόφου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου

Διαμόρφωση ορόφου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου

Η απόφαση ανάθεσης του προέδρου που διευθύνει το Διοικητικό Βόλου Σπ. κερμότση, για τη διαμόρφωση του Α' ορόφου του κτιρίου στο οποίο μεταστεγάσθηκε το Διοικητικό Βόλου, αναρτήθηκε σήμερα στη “”.

Έχοντας υπόψη τη δέσμευση ποσού ύψους 10.000 για τη διαμόρφωση του Α' ορόφου του κτιρίου στο οποίο μεταστεγάσθηκε το Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου (δημιουργία αίθουσα ακροατηρίου, γραφείου Προέδρου Β', αίθουσας δικαστών – βιβλιοθήκης κι αίθουσας αρχείου), την άμεση κι επιτακτική ανάγκη πραγματο της εν λόγω δαπάνης για την λειτουργία του δικαστηρίου και το γεγονός ότι κατατέθηκαν τρεις προσφορές, ο πρόεδρος αποφάσισε την ανάθεση εκτέλεσης του συνολικού υ αντί συνολικού τιμήματος 9.850 σε πολιτικό μηχανικό που εδρεύει στο Βόλο.

Ο μηχανικός κατέθεσε την μικρότερη οικονομική προσφορά και βάσει της απόφασης καλείται να προσέλθει στις 10 Ιουνίου στις 11.30 το πρωί στην έδρα του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου προκειμένου να υπογράψει τη σχετική υ.

protodikeio3

"Αλιεύοντας" την είδηση