Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ » Αποχή των συμβολαιογράφων μέχρι 26 Ιανουαρίου 2020
Αποχή των συμβολαιογράφων μέχρι 26 Ιανουαρίου 2020

Αποχή των συμβολαιογράφων μέχρι 26 Ιανουαρίου 2020

Κτά την Έκτκτη Γενική Συνέλευση της 12ης Ιανουαρίου 2020 των μελών του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου ς, συμπεριλαμβανομένων και των Συμβολαιογράφων των Πρωτοδικείων ς και Γρεβενών, με θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις – Λήψη ς», αποφασίστηκε η από κάθε συμβολαιογραφική πράξη που σχετίζεται με την επισύναψη πιστοποιητικού ΕΦΙΑ ή δικαιολογητικού περί μη επισύναψής του, από τη δι πλειστηριασμών και όσων πράξεων σχετίζονται με υποβολή δηλώσεων και εν γένει από κάθε πράξη που σχετίζεται με υποβολή δηλώσεων ΦΜΑ, δωρεών, γονικών παροχών, κληρονομιών.

Κατά τη διάρκειας της αποχής δεν θα χορηγούνται άδειες.

Η αυτή ισχύει μέχρι τη δι της τακτικής Γενικής Συνέλευσης όπως ο νόμος ορίζει (26 Ιανουαρίου 2020), όπου θα τεθεί εκ νέου ως θέμα της ημερήσιας διάταξης το ανωτέρω, για λήψη νέας απόφασης.

"Αλιεύοντας" την είδηση