Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ » Στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή προήχθη ο Βασίλης Μαρκογιαννάκης
Στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή προήχθη ο Βασίλης Μαρκογιαννάκης

Στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή προήχθη ο Βασίλης Μαρκογιαννάκης

Στο βθμό του Αστυνομικού Διευθυντή προήχθη ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής που υπηρετεί στην .
Μετά την των Αστυνομικών Διευθυντών συνεχίστηκν οι κρίσεις των Αστυνομικών Υποδιευθυντών της Ελληνικής Αστυνομίας, από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων του Σώματος, υπό την Προεδρία της Αντιστρατήγου Ζαχαρούλας ΤΣΙΡΙΩΤΗ και τη συμμετοχή τεσσάρων Υποστρατήγων.
Κρίθηκαν προακτέοι στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, 67 Αστυ Υποδιευθυντές ενικών Καθηκόντων και δύο Αστυνομικοί Υποδιευθυντές υπηρεσίας υ και δύο Αστυνομικοί Υποδιευθυντές υπηρεσίας υ, οι οποίοι δεν καταλαμβάνουν οργανική θέση.
"Αλιεύοντας" την είδηση