Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ » Απαγόρευση κυκλοφορίας στην ΠΕΟ Λαμίας – Βόλου λόγω εργασιών
Απαγόρευση κυκλοφορίας στην ΠΕΟ Λαμίας – Βόλου λόγω εργασιών

Απαγόρευση κυκλοφορίας στην ΠΕΟ Λαμίας – Βόλου λόγω εργασιών

Απγορεύετι ολικά η κυκλοφορία των οχημάτων από τις 8 Ιουνίου έως και τις 10 Ιουνίου, από την Χ/Θ 8+000,00 έως και την Χ/Θ 13+000,00 της Π.Ε.Ο. Λαµίας- στα σημεία του οδοστρώματος που έχουν υποστεί καθίζηση, στο ρεύμα κυκλοφορίας µε κατεύθυνση από Λαμία προς Στυλίδα, λόγω της πραγματοποίησης εργασιών βελτίωσης της οδικής ασφάλειας (αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα) στην εν λόγω Π.Ε.Ο.

Ο διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φθιώτιδας αποσκοπώντας στην ομαλή, ασφαλή και εύρυθμη διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας καθώς και την αποφυγή πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος στην πόλη της Λαμίας, λόγω της πραγματοποίησης εργασιών βελτίωσης της οδικής ασφάλειας (αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα) στην Π.Ε.Ο. Λαμίας-, αποφασισε τα παραπάνω, ενώ οι εργασίες θα εκτελούνται κατά την διάρκεια της ημέρας, ήτοι από 08:00΄έως 18:00΄, µε εκτροπή του ενός ρεύματος κυκλοφορίας της Π.Ε.Ο. Λαμίας-Βόλου µε κατεύθυνση από Λαμία προς Στυλίδα στο δεξιό παράδρομο της .Ε.Ο. Εθνικής οδού Λαμίας-Θεσσαλονίκης.

Μετά την ολο των εργασιών, θα γίνεται πλήρης άρση των ρυθμίσεων , µε απομάκρυνση των μέσων σήμανσης και το της οδού θα αποδίδεται ολόκληρο στην κυκλοφορία, αφού προηγουμένως εξασφαλιστεί ότι είναι ελεύθερο από μηχανήματα, απορρίμματα, ανώμαλες επιφάνειες κ.τ.λ.

Κατά τη διάρκεια διακοπής της κυκλοφορίας, η εξυπηρέτηση των οδηγών θα διεξάγεται από τις παράπλευρες οδούς µε την τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης και προσωπικού, µε ευθύνη του ανάδοχου εργολάβου. Σε περίπτωση που απαιτηθούν περαιτέρω εργασίες και μεγαλύτερο χρονικό διάστημα υλοποίησης αυτών, η εν λόγω Δημοτική Επιχείρηση , υποχρεούται όπως έγκαιρα ενημερώσει τους συναρμόδιους φορείς , προκειμένου εκδοθούν σχετικές αποφάσεις παράτασης των εργασιών.

Η παρούσα απόφαση θα εφαρμοσθεί µε μέριμνα και ευθύνη του Α.Τ. Στυλίδας το οποίο λάβει όλα τα επιβαλλόμενα αρμοδιότητάς του, µε προσωπική ευθύνη του διοικητή της Υπηρεσίας του.

Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα µε το άρθρο 52 του . 2696/99 (Κ.Ο.Κ.) όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει καθώς και µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

"Αλιεύοντας" την είδηση